Artykuły

Czy urlop kierowcy może rozpocząć się trakcie jego podróży służbowej?

Dość nietypowa sytuacja i zdarzało nam się rozwiewać takie wątpliwości u naszych Klientów. Zastanawiasz się, czy jest to sytuacja zgodna z przepisami i jak sobie z nią poradzić? Czytaj dalej…

Sezon urlopowy nabrał już rozpędu. Dobre planowanie brania urlopów przez Twoich kierowców, jest bardzo istotne dla realizacji zleceń, wywiązywania się z kontraktów. Nie zawsze sam kierowca wie ile nalży mu się dni wolnych. Najczęściej osoba zajmująca się kadrami w firmie dopilnuje zaległych urlopów pracowniczych.

Państwowa Inspekcja Pracy pilnuje faktu, że urlopu nie można się zrzec. Znasz sytuację, że pracownik ma 40 dni zaległego urlopu? Generuje to wielokrotnie duże kumulacje dni wolnych, których często kierowcy nie chcą wykorzystywać z uwagi na system w jakim pracują czy też ustalenia z pracodawcą.

Wielu kierowców chce urlop w jednym czasie

Może to skomplikować sytuację finansową przedsiębiorców, którzy nie zaplanowali, aby udzielenie urlopu dla każdego z pracowników było rozsądnie zaplanowane i rozłożone w roku. Taka sytuacja grozi przestojami floty, co wiadomo nie jest przez Ciebie pożądane i generuje bardzo duże obciążenie finansowe.

Ile dni urlopu przysługuje kierowcy zawodowemu?

Jeśli chodzi o wymiar urlopu wypoczynkowego, to pracownicy firm transportowych mają takie same limity np. co pracownik biurowy czy produkcyjny. Zgodnie z Kodeksem Pracy należy się :

 • 20 dni pracownikowi, którego staż pracy jest mniejszy niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat.

Na urlop kierowcy wpływa również to jaką ukończył szkołę:

 • szkoła średnia zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat,
 • zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata,
 • szkoła ogólnokształcąca 4 lata,
 • szkoła średnia zawodowa 5 lat,
 • szkoły policealne 6 lat ,
 • studia wyższe 8 lat.

Dodatkowe dni urlopu. Zmiany od 26 kwietnia 2023 – szczegóły zmian poznasz klikając TUTAJ

W przypadku kierowców międzynarodowych, może się okazać, że kierowca chciałby wziąć urlop przebywając zagranicą nie wracając do kraju bo np. rodzina może dojechać, a on tym samym zredukuje koszty własne. Co w takiej sytuacji powinieneś zrobić? Kierowca zredukuje swoje koszty a czy Ty nie nabawisz się przez to problemów? Czy będzie to zgodne z przepisami?

Tak, przepisy dają taką możliwość. Pamiętaj, aby pracownik wypisał wniosek urlopowy oraz wypełnił oświadczenie o braku powrotu do bazy. Więcej o oświadczeniu pisał nasz ekspert, Mariusz Hendzel – TUTAJ

A co z pojazdem? Zapewne nie trzeba o nim przypominać, ale pragniemy podkreślić na co zwrócić uwagę:

 • czy miejsce postoju pojazdu jest bezpieczne i spełnia wymagania jakie stawia przed Tobą polisa ubezpieczeniowa
 • czy na polu komunikacji jest jasne kto, gdzie, kiedy i w jaki sposób przejmuje pieczę nad pojazdem a tym samy być może ładunkiem
 • czy masz protokół przekazania pojazdu, mienia?

Jeśli chodzi o sposób obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego kierowcy, który wykorzystuje urlop za granicą (a co najważniejsze, rozpoczyna go tam), nic się nie zmienia. Wynagrodzenie urlopowe liczone jest w ten sam sposób, jakby kierowca standardowo rozpoczął urlop w Polsce i kwota wypłacanego wynagrodzenia nie ulega zmianie

Urlop na żądanie – komu się należy

Urlop na żądanie jest składową urlopu wypoczynkowego przysługującego w każdym roku kalendarzowym osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Kierowca zatrudniony ma prawo do 4 dni pełnopłatnego urlopu na żądanie (art. 167 KP ) z limitu przysługującego mu urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy. Pracownik nie ma obowiązku go wykorzystywać ale ma taką możliwość. Jest on tak samo płatny jak urlop wypoczynkowy co oznacza wypłatę 100% wynagrodzenia.

Urlop na żądanie nie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, bądź jest na okresie próbnym, limit nadal jest na poziomie 4 dni.

Najważniejsze by pamiętać, że nie są to 4 dodatkowe dni wolnego. Jeśli kierowca na urlopie wykorzysta już cały dostępny limit przysługujących mu dni (20 lub 26 dni ), jedyna pozostająca mu opcja dni wolnych to dni urlopu bezpłatnego, co jest już dla niego mniej korzystne finansowo.

Urlop bezpłatny a limit urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art.174 KP na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawienia pracownicze a oznacza to, że urlop bezpłatny oddala go od emerytury. Najważniejsze, kierowca nie otrzymuje za ten okres wynagrodzenia.

W obecnej sytuacji najczęściej to obcokrajowcy pracujący w transporcie międzynarodowym, którzy zatrudnieni są w polskich firmach transportowych, korzystają z urlopów bezpłatnych. Ma to związek z ograniczeniem urlopu płatnego wykorzystywanego na pobyt w domu. O zatrudnieniu cudzoziemców więcej dowiesz się z materiału Diany Lewandowskiej, klikając TUTAJ.

Należy zwrócić uwagę, że miesięczny urlop bezpłatny proporcjonalnie obniża wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego kierowcy w danym roku kalendarzowym.

Pracownik był miesiąc na urlopie bezpłatnym (jest uprawniony do pełnej wysokości urlopu tj. 26 dni). Należy mu obniżyć wymiar urlopu wypoczynkowego o urlop bezpłatny trwający nieprzerwanie 1 miesiąc o 2,16 dnia (26 dni x 1/12 ). Czyli pracownik ma jeszcze do wykorzystania 24 dni urlopu wypoczynkowego ( 26-2,16 = 23,84 dnia (zaokrąglamy w górę na korzyć pracownika)

Co kierowca traci na urlopie bezpłatnym?

Oprócz tego, że na urlopie bezpłatnym (zgodnie z jego nazwą) nie jest wypłacane wynagrodzenie, to w konsekwencji pracodawca nie odprowadza od jego pensji składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Dlatego po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu bezpłatnego kierowca traci:

 • prawo do zasiłku chorobowego
 • opiekuńczego i macierzyńskiego (po zmianie przepisów, ojcowie również mogą z tego korzystać)

Zaległy urlop wypoczynkowy

Czas urlopu powinien być wykorzystany na odpoczynek a podejście pracowników do tej kwestii jest różne. Jednym zależy na urlopie a innym jest on pozornie zbędny. Kierowcy mają czasem 40 dni zaległego urlopu i niejednokrotnie więcej?

Obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie urlopu najlepiej w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. W sytuacji gdy nie uda się wykorzystać dni urlopowych w bieżącym roku, urlop należy wykorzystać maksymalnie do 30 września następnego roku.

Zaległych urlopów pracowniczych nie można przenosić z roku na rok. Pracodawca może nawet wysłać pracownika na urlop przymusowy. W sytuacji, gdy pracownik odmawia wykorzystania urlopu zaległego albo gdy dana osoba ma niewykorzystany urlop, a przechodzi na okres wypowiedzenia (wówczas musi wykorzystać go do końca wypowiedzenia, a jeśli jest go więcej to należy się ekwiwalent za niewykorzystaną część).

Ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy

Jeśli pracownik ma niewykorzystany urlop a nadal kontynuujemy z nim współpracą to nie mamy możliwości wypłaty ekwiwalentu za urlop kierowcy który go nie wykorzystał. Wynagrodzenie urlopowe za zaległy urlop możemy wypłacić tylko w sytuacji kiedy kończymy współprace np. gdy umowa wygasła.

W momencie gdy planujemy podpisać kolejną umowę lub zmienić formę zatrudnienia pracownika jest dopuszczalne przeniesie zaległego urlopu do nowo obowiązującej umowy z tym samym pracodawcą.

Jak liczyć wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych ?

W przypadku kierowców międzynarodowych oraz krajowych całe wynagrodzenie pracownika wlicza się do urlopu, ponieważ za czas urlopu przysługuje takie wynagrodzenia, jakie by było wypłacone gdyby pracował.

Do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego kierowcy brane jest wynagrodzenia zasadnicze oraz inne składniki takie jak :

 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych
 • dodatek stażowy (niektóre firmy jeszcze to stosują )
 • dodatek za pracę w UE
 • premie regulaminowe (nie mylić z uznaniową!)
 • dodatki za dyżur

Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Chcesz wiedzieć więcej o składnikach wynagrodzenia kierowcy?

Przeczytaj – Lista płac kierowcy w transporcie

 

Tagi

Jak o nas mówią?

„Zawsze staramy się stawiać na najwyższą jakość usług, dlatego szukaliśmy najlepszego dla nas rozwiązania w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców. Potrzebowaliśmy wsparcia firmy, która doskonale odnajduje się w tej tematyce. W celu usprawnienia pracy naszej firmy zdecydowaliśmy się na zakup programu SuperTacho oraz współpracę z Kancelarią ITD-PIP jako profesjonalnym partnerem w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Program SuperTacho jest bardzo intuicyjny i przyjazny w obsłudze, a zatem praca na nim bardziej efektywna. Dzięki częstym aktualizacją mamy pewność, że program jest dostosowany do pracy w obowiązującym stanie prawnym. Zawsze możemy liczyć na fachowe i rzetelne wsparcie serwisowe, oraz pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych prawników oraz radców, którzy wyróżniają się znakomitą znajomością prawa transportowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Emilia Indeka
Kadra zarządzająca PTSU INDEKA IWONA

„Obracając się wiele lat w branży transportowej, przyszło nam się zmierzyć z wieloma problemami. Kłopoty z kierowcami, interpretacjami rozporządzeń, przepisów, czy też kontrole były dla nas niemalże codziennością. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Kancelarią ITD-PIP w ramach usługi Wsparcie Prawne z zamiarem analizy naszych dotychczasowych działań oraz możliwości sięgnięcia po pomoc prawną i ekspercką w każdym możliwym momencie. Z pełną stanowczością możemy rekomendować współpracę z działem prawnym Kancelarii. Działania realizowane są z najwyższą stanowczością oraz pełnym profesjonalizmem.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Krzysztof Kukułka
Współwłaściciel Kukułka Transport

„Nasza firma współpracuje z firmą Kancelaria ITD-PIP od 2022 roku. Jednak w tym czasie weszło wiele zmian w związku z „Pakietem Mobilności” oraz „Polskim Ładem”, co było nie lada wyzwaniem, jeśli chodzi o dostosowanie oprogramowania do zmieniających się przepisów. Profesjonalizm, kompleksowe podejście do każdego z powierzonych zadań, sprawiły, że współpraca na każdym etapie była owocna a duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, pod których opieką znalazła się nasza firma przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie duże zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę. Nasza współpraca przebiega sprawnie, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy Państwa firmę jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Oleksandr Hrebeniukov
Prezes Zarządu PWP GROUP Sp. z o.o.

„Kancelaria Transportowa ITD-PIP do tej pory kilkukrotnie przeprowadzała dla Lubuskiego Oddziału Krajowej lzby Doradców Podatkowych szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szkolenia te kierowane były do doradców podatkowych oraz pracowników ich kancelarii. Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez specjalistę prowadzącego szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkoleń oraz dobra współpraca pozwala polecić Kancelarię Transportową ITD-PIP jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych. Z przyjemnością polecamy Kancelarię Transportową ITD-PIP jako godnego zaufania partnera w zakresie usług szkoleniowych dla branży transportowej.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Mariola Chełmińska
Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP