Artykuły

Obniżenie wymiaru czasu pracy za święto przypadające w sobotę 15.08

Połowa sierpnia zawsze zwiastuje nam dodatkowy dzień wolny od pracy. W tym roku wypadł on w weekend, a co za tym idzie, pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest upoważniony do odebrania tego dnia. Dotyczy to również kierowców zawodowych, zatem osoby rozliczające czas pracy powinny wziąć to pod uwagę.

Zgodnie z przepisami ze względu na wystąpienie święta w dzień wolny, inny niż niedziela, należy obniżyć planowaną liczbę dni do przepracowania o taki 1 dzień. Dokładnie w taki sposób, gdyby owe święto wypadło w kalendarzu w poniedziałek, piątek lub inny dzień roboczy.

Zrób to prawidłowo!

W praktyce czasami mylnie jest to nazywane jako WOLNE ZA ŚWIĘTO w rozumieniu „dzień wolny za pracę w święto”. Nie jest to sytuacja powiązana z rzeczywistą pracą w dzień świąteczny. Ważne jest przecież, że jeśli 15 sierpnia 2020, w sobotę, nie wystąpiła żadna praca, to nie można mówić o obowiązku udzielenia dnia wolnego w zamian za wykonywaną pracę w święto. Takie obniżenie wymiaru jest niezależne od tego czy w danym dniu była praca czy nie. Mechanizm polega na tym, aby zaplanować o 1 dzień pracy mniej niż to wynika z kalendarzowych dni roboczych. Liczba tych dni zawsze jest zdefiniowana długością okresu rozliczeniowego i układem dni roboczych w takim okresie. Zgodnie z zasadą ustalania wymiaru pracy w okresie rozliczeniowym, można go kształtować dość elastycznie w takim okresie. Np. gdy ustalony jest okres 3-miesieczny, planowanie pracy ustala się płynnie w ramach tych 3 miesięcy, co oznacza, że obniżenie wymiaru można zrobić w dolnym miesiącu okresu, w którym występuje święto w sobotę.

Z pomocą przychodzą narzędzia

W programie SuperTacho został od samego początku wprowadzony automatyczny mechanizm wykrywania takiej sytuacji i wstawiany jest odpowiedni typ dnia „Wolne obniżające (Wo)”, które odpowiednio obniża wymiar w całym okresie. Jeśli w danej firmie jest ustalony konkretny dzień wolny z tego tytułu, to po wstawieniu ręcznie takiego dnia w harmonogramie dla wszystkich pracowników, system już nie będzie wyszukiwał automatycznie nic więcej. Dla dłuższych niż 1-miesieczne okresy rozliczeniowe, system będzie szukał najszybciej jak się da automatycznie takiego dnia wolnego, ale jeśli nie znajdzie wolnego dnia w sierpniu, to będzie go szukał we wrześniu i wtedy już wymusi takie obniżenie obligatoryjnie. Prawidłowość rozliczeń jest tutaj priorytetem i nie ma możliwości działania niezgodnego z prawem.

Czy można zrezygnować z takiego obniżenia wymiaru?

Nie. Analogicznie można zadać pytanie czy można wyrzucić z kalendarza święto ustawowe? Tez nie. Prawidłowy wymiar godzin wpływa na wysokość stawki godzinowej, a to brak obniżenia wymiaru spowoduje zaniżenie stawki i tym samym działanie na niekorzyść pracownika. Należy taki dzień przewidzieć w harmonogramie, a jeśli nawet nie wystąpił dzień wolny, to ustala się pomimo wszystko dzień wolny obniżający wymiar, a to, że wystąpiła praca w dzień wolny powoduje niezależne konsekwencje za pracę w dzień wolny. Co istotne – czym innym jest praca w dzień świąteczny, a czym innym jest praca w dzień wolny wynikający z obniżenia wymiaru pracy w okresie rozliczeniowym – należy to rozróżniać.

Przypominamy, że kolejna taka sytuacja będzie miała miejsce w grudniu 2020. Nasze oprogramowanie SuperTacho i Eksperci są doskonale przygotowani do takich nietypowych sytuacji i jeśli jest to potrzebne, służymy pełnym wsparciem naszym Klientom. Zapraszamy do współpracy.

Tagi

Webinary