Aktualności

ALERT PRAWNY | Istotne zmiany w dokumentach ZUS od 16 maja

UWAGA! Istotne zmiany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA

W dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu – takie zmiany wchodzą w życie od 16 maja 2021 roku.

Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA – dodatkowym wymogiem będzie fakt wykazywania informacji o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Wymóg podawania kodu zawody dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

Kod zawodu trzeba będzie podawać:

– zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),

– na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń.

Co ważne, nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. – mówi Marek Kliś, radca prawny Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Kod wykonywanego zawodu

Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) – link do strony zewnętrznej.

Wyszukiwarka kodów zawodu jest dostępna na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Przykładowo: 

Kierowca samochodu ciężarowego – kod 833203

Spedytor – kod 333105

Zmiana kodu zawodu

Jeśli płatnik zgłosi ubezpieczonego do ZUS po 15 maja 2021 r. z kodem zawodu, a później konieczna będzie zmiana tego kodu, to powinien zgłosić zmianę na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. W takim przypadku obowiązują ogóle zasady, które nakazują zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.

Źródło: www.zus.pl

Tagi