Aktualności

Co się zmieni, gdy nowe przepisy wejdą w życie?

Będzie to kolejna dość duża zmiana w branży transportowej. Ostatnią był Pakiet Mobilności z 2022 roku i jest on poniekąd przyczyną obecnie zmieniających się w Polsce przepisów.

Szybka konsultacja w 15 minut?

Aby skorzystać już w sierpniu
– trzeba wdrożyć zapisy.

Nowe przepisy, o których pisaliśmy w piątek a nasz ekspert opowiadał o nich na ostatnim darmowym webinarze 26 lipca 2023, wejdą w życie 19. sierpnia

Działając w tym świecie od wielu lat zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że jedyną pewną rzeczą jest właśnie zmiana. Prędzej czy później następuje, wprowadza chaos i poczucie zagubienia w przepisach.

Spokojnie. Sytuacja jest faktycznie dość dynamiczną, ale i na to można się przygotować. Zmiany prawa, z którymi mamy obecnie do czynienia następują tak prędko z uwagi na kilka okoliczności.

  1. przepisy są można powiedzieć spóźnione względem wprowadzonego w lutym 2022 roku Pakietu Mobilności
  2. 23 maja 2023 przyjęto projekt zmian o delegowaniu kierowców – pisaliśmy o tym, zapowiadając ścieżkę której finał właśnie przed nami
  3. poprawki wprowadzone i przegłosowane
  4. ostateczny podpis wprowadzający zmiany w życie – zapewne zostanie złożony niebawem, a od tego momentu zmiany zaczną obowiązywać po 14 dniach.

 

Przepisy wchodzą 19 sierpnia, i mają zastosowanie do wypłat rozliczanych po tym dniu. Sierpień będzie rozliczany częściowo „po staremu” a od 19.08 – po nowemu.

Co się zmieni?

1.Nadal wynagrodzenie kierowców będzie naliczane z zastosowaniem zasady pomniejszenia podstawy do ZUS i PIT w oparciu o liczbę dni pobytu za granicą. Przy czym pomniejszanie podstawy do ZUS, jak dotychczas, będzie możliwe, gdy kierowca otrzyma wynagrodzenie wyższe, niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2023: 6.935 zł.)

2. Zamiast naliczania tzw. wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 60 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.

3. Pomniejszenie podstawy do PIT będzie możliwe również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

4. Zamiast pomniejszenia podstawy do PIT o 30% wartości wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 20 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 20 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

czas pracy kierowcy za granicą, obliczanie diet wirtualnych

5. W przypadku kierowców uznanych za pracowników delegowanych (wykonujących operacje typu cross-trade lub operacje kabotażowe), ma zostać wprowadzona możliwość wypłaty wynagrodzenia w II ratach:

  • I rata w terminie wynagrodzenia, przy czym:

– jeśli wynagrodzenie brutto ma wynieść mniej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie – wypłata w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia krajowego,

– jeśli wynagrodzenie brutto ma wynieść więcej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie – wypłata w wysokości co najmniej prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;

  • II rata niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego

6. Powyższe zmiany dotyczą kierowców obsługujących międzynarodowe przewozy, w tym:

– kierowców pojazdów o masie powyżej 2,5 t w przypadku przewozu towarów,

– kierowców pojazdów o liczbie miejsc powyżej 9 osób, wraz z kierowcą, w przypadku przewozu osób.

7. Ustawa wprowadza również zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania wydatków ponoszonych przez pracodawców, takich jak noclegi i inne niezbędne koszty związane z przewozem. Koszty takie, jak noclegi, podróże do miejsca rozpoczęcia przewozu oraz inne udokumentowane wydatki, nie będą podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu, o ile są uzasadnione i nie przekraczają faktycznie poniesionych kosztów.

Masz wątpliwości, jak przepisy wprowadzić w życie w swojej firmie i jak zastosować się do nowych zasad?

Zadzwoń, napisz do nas. Umów się na bezpłatną konsultację – pomożemy Ci.

 

Skonsultuj w 15 minut te zmiany

Kilka nowości wpływających na ZUS, podatki. Zmiany wymagają zapisów w umowach i/lub regulaminie pracy i wynagradzania. Jak wprowadzić to jeszcze w sierpniu?