Aktualności

Dodatki za pracę kierowcy – 20%, 50%, 100%

Dlaczego za pracę w sobotę wypłaca się najpierw dodatki 100%, potem 50% a czasem jeszcze 20% za nocne? Korzystając z narzędzi ułatwiających pracę, mimo wszystko warto jest zrozumieć jak to wszystko się liczy, aby móc to wytłumaczyć kierowcy, który przyjdzie z paskiem swojej wypłaty i zada pytania – a z czego wynikają te dodatki?

Przewiń i czytaj dalej…

Skąd się biorą dodatki do wynagrodzenia kierowcy?

Nadgodziny dobowe 50% i 100%

Praca przekraczająca dobowe normy pracy w systemie podstawowym oraz wydłużony wymiar np. 10, 11 czy 12h na dobę w systemie równoważnym jest obarczona dodatkami 50% (dla pracy występującej w dni powszednie w porze dziennej) albo 100% jeśli te nadgodziny występują w nocy lub w niedzielę albo dobę świąteczną. Dodatki te występują wg jasnych zasad opisanych w Kodeksie Pracy w art. 151 i mogą być połączone z innymi dodatkami.

Nadgodziny średniotygodniowe (100%)

Pojawią się, gdy będzie “praca ponad plan”, ale nie jest to przekroczenie 8h normy. Taka sytuacja ma miejsce gdy nastąpi praca w dzień wolny – czyli plan wynosi 0h lub z jakiegoś powodu zostanie przekroczony zaplanowany wcześniej w systemie równoważnym obniżony wymiar pracy, np. 6h. W takich sytuacjach mamy do czynienia z tzw. “pracą ponad plan” i po zakończeniu całego okresu rozliczeniowego spowodować to może przekroczenie normy średniotygodniowej i dodatki 100%.

Dodatek za pracę w porze nocnej 20%

Jeśli praca kierowcy przypadnie na takie godziny nocne (wynikające z Kodeksu Pracy), będzie należało mu doliczyć dodatek 20% stawki godzinowej. Warto jednak zauważyć, że dla kierowców są dwie pory nocne. Jedna tzw, “drogowa”, z art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców, która powoduje ograniczenie sumy pracy kierowcy do 10h. Druga, z Kodeksu Pracy, służąca do naliczania dodatków do wynagrodzenia kierowcy.

Czy takie dodatki mogą występować w tym samym dniu?

Tak. Jedne nie wykluczają innych. Kierowca może dostać zarówno dodatek za pracę w porze nocnej ale i mieć naliczone odpowiednie dodatki za pracę w nadgodzinach.

Dla przykładu: jeśli założymy, że praca sobotę nie zostanie zrekompensowana innym dniem wolnym, to mogą się pojawić zarówno 100% dodatki za pierwsze 8h pracy (praca w dzień wolny) oraz nadgodziny 50% za przekroczenie normy 8h jako nadgodziny dobowe oraz jeśli praca wystąpi w porze nocnej to będą jeszcze 20% dodatki.

Czasem, niektóre dodatki łączą się i wymuszają odpowiednią wysokość stawki, np. nadgodziny w porze nocnej będą obciążone 100% dodatkiem nadgodzinowym oraz 20% dodatkiem nocnym.

Sprawdź czy rozumiesz swoją ewidencję czasu pracy kierowcy

Zerkaj raz na jakiś czas na raport z rozliczeniami pracy kierowców. Nawet jeżeli w firmie funkcjonuje komputerowy system rozliczania kierowców, warto sprawdzić swoją wiedzę i zrozumienie wydruku. Prędzej czy później Twój kierowca zapyta o swoje wyliczenia i wówczas umiejętność wyjaśnienia mu skąd biorą się poszczególne dodatki na liście płac i ewidencji czasu pracy szybko zamknie niepotrzebną dyskusję.