Aktualności

Wysokie dopłaty dla kierowców co kwartał (rozliczenie ryczałtów)

Firma transportowa korzysta z usług rozliczania kierowców u firmy zewnętrznej. Dostają zestawienia, raporty ale nikt do końca nie wie co w nich jest. Po to jest usługodawca, żeby zdjąć problem rozliczania kierowców z głowy a Ty zamiast powtarzalnych przelewów do kierowców, masz co kwartał inne wynagrodzenie dla swoich pracowników i duże dopłaty.

Przewiń i czytaj dalej…

Dlaczego kierowcy mają ryczałty?

Kierowca a to specyficzny rodzaj pracownika. Z uwagi na to, że pracuje w oddaleniu od miejsca zamieszkania, to przepisy pozwalają na tak zwane ryczałtowe wypłacanie składników wynagrodzenia. Z założenia może okazać się, że nie ma możliwości pobrania danych na czas i wyliczenia przepracowanych przez kierowcę godzin. Żeby wyliczenia i wynagrodzenie mogły być zawsze na czas, stosuje się ryczałty.

Z czego wynikają dopłaty dla kierowców na koniec kwartału?

Z założenia, że kierowca zmieści się z ilością godzin nocnych, nadliczbowych w przyjętej w umowie wartości. Jeszcze prościej – z faktu, że nie sprawdza się na bieżąco i nie porównuje faktycznie przepracowanego czasu, z tym co zostało właśnie oszacowane, założone hipotetycznie. Z doświadczenia naszych Klientów wynika, że bardzo rzadko są miesiące, w których nie mają dopłat, ale przeważnie są to drobne korekty.

Niedopłacanie może mieć swoje konsekwencje karne. Jeśli chodzi o pieniądze, to nie mówimy już tylko o jakiejś ewidencji, wyliczeniach tylko realnie wypłaconej kwocie dla kierowcy. Jeśli pojawi się kontrola i wykaże w tym zakresie błędy, zleci przeliczenie ostatnich 3 lata i nakaże wypłatę zaległości. 

Dlatego ważne, aby raz na jakiś czas sprawdzić przyjęte oszacowane wartości ryczałtów i je skorygować, jeśli okazują się zbyt niskie na koniec kwartału. 

Jak zmienić ryczałty w umowach dla kierowców?

Korekty wysokości przyjętych w umowach ryczałtów można dokonać w każdej chwili na podstawie aneksów do umów. Ważne jest, aby pamiętać o ich wprowadzeniu do programów, w których dokonuje się rozliczenia kierowcy albo przekazaniu takiej informacji do firmy, z usług której się korzysta.

Jak oszacować ryczałty dla kierowców?

Ryczałty zapisuje się w umowie dla kierowcy. Jest to szacunkowa wartość składników wynagrodzenia, które przewiduje się, że będzie należało wypłacić kierowcy. Z charakteru jego pracy wynika trudność ewidencjonowania na bieżąco, dlatego wprowadzenie ryczałtów pozwala na płacenie na czas. Warto pamiętać, że ich stosowanie nie zwalnia z prowadzenia ewidencji.

Ryczałty za godziny nadliczbowe, za godziny pracy w porze nocnej – przypuszczalna ilość godzin przemnożona razy odpowiednia stawka, daje wartość, którą zapisuje się w umowie kierowcy.

Sprawdź swoje RYCZAŁTY