Aktualności

Jak wyznaczyć porę nocną dla kierowcy?

 Rozliczając pracowników firmy transportowej, a dokładnie kierowców, musisz pamiętać o istnieniu dwóch różnych pór nocnych. Tak naprawdę, nie tylko osoba rozliczająca powinna mieć taką wiedzę, ale także dyspozytor czy osoba planująca pracę kierowców. 
Przewiń i czytaj dalej…

Jeśli praca wypada w porze nocnej, to wymaga specjalnego zaplanowanie a następnie rozliczania. Jeśli firma nie będzie brała pod uwagę tych ograniczeń, dopiero program do rozliczania czasu pracy “wyłapie” takie sytuacje i pokaże na raportach ile należy za nie zapłacić i czy może doszło do naruszeń. Takie sytuacje również specjalnie potraktować aby przy ewentualnej kontroli nie otrzymać kary.

Jaka jest pora nocna według kodeksu pracy?

Kodeks pracy w domyśle określa porę nocną między 22 a 6 rano, jeśli firma nie zdecyduje inaczej. Nie ma tu pełnej swobody i nie można np. wybrać 20 do 4 rano. Ważne przy jej definiowaniu w firmie, jest maksymalne dostosowanie do rytmu pracy. Można dzięki temu optymalizować dodatki 20% naliczane w związku z pracą kierowców w tych zdefiniowanych w firmie godzinach, uznanych za nocne. 

Co to jest pora nocna dla kierowcy?

W przypadku kierowców drugim przepisem, który należy brać pod uwagę jest Ustawa o czasie pracy kierowcy a dokładnie art. 21. Jego zapis w ostatnim czasie zmienił się, co jest efektem dyrektywy unijnej. Wcześniej ograniczenie do 10 godzin pracy kierowcy, jeśli ta zachodzi w godzinach nocnych, rozpatrywane było w dobie, czyli 24 godzinach. Teraz analizie poddawany jest okres między jednym odpoczynkiem dobowym a kolejnym, albo odpoczynkiem tygodniowym. 

Z czego wynika ograniczenie pracy kierowcy do 10 godzin?

Z faktu specjalnego traktowania tej grupy zawodowej. Ustawodawca doszedł do wniosku, że praca w godzinach nocnych jest wystarczająco obciążająca psychicznie i trudna, że może zbyt mocno eksploatować kierowcę. Ograniczenie pracy kierowcy do 10 godzin w sytuacji, kiedy przypada na wyznaczony przez firmę czas 4 godzin (definiuje się je w dokumentach wewnątrzzakładowych), ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa samemu kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jak policzyć dodatki za godziny pracy w porze nocnej przy systemie równoważnym?

Zdecydowana większość firm prowadzących transport, posiada system równoważny. Pozwala na swobodniejsze planowanie pracy kierowców zawodowych. Specyfika ich pracy tego wymaga i jest to rozwiązanie, które w wielu firmach się sprawdza. Pozwala on na zaplanowanie pracy w wymiarze maksymalnie 12 godzin, bez naliczania od razu nadgodzin za czas powyżej standardowych 8 godzin pracy. 

Jeśli masz do czynienia z dniem, nocą, w którym praca kierowcy będzie występowała właśnie w porze nocnej (tej kierowcowej, wybranych 4 godzinach), to nie ma mowy o planie pracy na 12 godzin. Jeśli korzystasz z systemu do rozliczania czasu pracy kierowców, powinien on w taki dzień zaplanować 10 godzin, właśnie przez to, że wyłapał pracę w tych godzinach. Automatycznie zostaną naliczone odpowiednie nadgodziny oraz dodatki należne za ten czas.

Co jeśli dojdzie do przekroczenia normy pracy w porze nocnej?

Może się okazać, że należy dodatkowo zapłacić za pracę kierowcy ale także należy się z powstałego naruszenia dobrze wytłumaczyć. Przede wszystkim trzeba mieć przyjętą higienę pracy, która takie sytuacje wyklucza a na epizodyczne przekroczenia mieć gotowe rozwiązania. Poucz kierowców, co powinni napisać na wydruku z tachografu, kiedy przekraczają normę 10 godzin pracy w porze nocnej, a prawdopodobnie podczas ewentualnej kontroli, firma uniknie kary.

Rozliczasz KIEROWCÓW?