Aktualności

Jak rozliczyć pracę kierowcy w niedzielę?

Dość często praca kierowcy obejmuje dni wolne, czyli soboty niedziele czasem święta. Czy we wszystkie dni w tygodniu praca kierowcy liczy się tak samo? Jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy, jeśli pracował w niedzielę a jak rozlicza się pracę kierowcy w sobotę?
Przewiń w dół i czytaj dalej…

Różnica w rozliczeniu pracy w dni powszednie oraz w niedziele i święta

Często sposób rozliczenia pracy w dni wolne łączony jest z metodą rozliczania pracy w systemie równoważnym, co nie ma związku. System zatrudnienia decyduje o sposobie rozliczania godzin nadliczbowych. Sposób rozliczania pracy w dni wolne jest NIEZALEŻNY od systemu zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

Zarówno w systemie równoważnym jak i podstawowym liczba dni pracy oraz ich zaplanowanie w tygodniu bazuje na tej samej normie etatu. Jeśli niedziela (jako dzień tygodnia) jest planowo wolna, to rozliczenie ewentualnej nadmiarowej pracy kierowcy będzie dokładnie takie samo (jak praca w dzień wolny – niedzielę).

Harmonogram dni pracy może przewidywać zaplanowanie pracy w sobotę lub w niedzielę, ale w zamian za takie dni od razu planuje się dni wolne w tygodniu. Tak, aby liczby nominalna dni w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła standardowego wymiary wynikającego z kalendarza dni roboczych.

Rozliczenie pracy w niedzielę, która była zaplanowana do pracy

Jeżeli praca kierowcy została zaplanowana na niedzielę, to oczywistym jest, że ten plan od razu przewidywał inny dzień wolny w zamian z tę niedzielę. Taki dzień można dowolnie zaplanować w ramach okresu rozliczeniowego, np. jeśli w ramach 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego przewidujemy potrzebę pracy w niedzielę w marcu, to można z góry zaplanować już w zamian inny dzień w lutym (wcześniej), np. wtorek 5.02.2024.

Praca w taką zaplanowaną niedzielę będzie traktowana jak praca w normalny zwykły dzień i  nie spowoduje naliczenia dodatków średniotygodniowych, za pracę w dzień wolny (bo wolny nie jest – został zaplanowany jako roboczy).

Odrębną sprawą jest rozliczenie godzin nadliczbowych w taką niedzielę. Nadgodziny dobowe, po przekroczeniu normy 8h w systemie podstawowym czy nawet po przekroczeniu 12h, jeśli tyle było zaplanowane w systemie równoważny, będą traktowane jako nadgodziny 100%, bo wystąpiły w niedzielę. To jest odrębny przepis Kodeksu Pracy.

Praca kierowcy w niedzielę, która nie była zaplanowana

Biorąc pod uwagę, że planowanie harmonogramu pracy kierowców w transporcie może się nie wydarzyć, wówczas przepisy wyznaczają bardzo konkretną ścieżkę rozliczenie każdej minuty pracy w takim dniu.

Za taki dzień udzielić dnia wolnego najszybciej jak to możliwe po wystąpieniu takiej sytuacji nieplanowanej. Najlepiej w najbliższym tygodniu, a jeśli nie ma takiej możliwości – do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli taki dzień zostanie udzielony , sposób rozliczenia takiego dnia wygląda tak jak dnia planowanego opisanego powyżej).

Jeśli jednak nie uda się zrekompensować pracy w niedzielę innym dniem wolnym uruchamia się procedura naliczania dodatków za tę pracę:

  1. Pierwsze 8 godzin to praca „poza” planem i wpada do licznika godzin ponadplanowych. Nie są to jeszcze godziny nadliczbowe dobowe, bo te występują dopiero po przekroczeniu normy 8h, ale to te pierwsze 8h odpowiada za naliczenie dodatków 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej. Dodatki te pojawią się po zakończeniu całego okresu rozliczeniowego.
  2. Za wszystkie godziny pracy, z powodu braku rekompensaty dniem wolnym, będzie przysługiwał jeszcze dodatek 100% (niedzielno-świąteczny).

W każdym przypadku normalnie naliczane są godziny nadliczbowe po przekroczeniu 8h normy. To wynika osobno z art. 151(1) Kodeksu pracy.

Podsumowanie pracy w niedzielę i okresu rozliczeniowego

Podsumowując  – lepiej jest oddać lub z góry zaplanować inny dzień wolny jeśli przewidujemy pracę w niedzielę. Brak rekompensaty pracy w niedzielę, która będzie dłuższa niż 5-6 godzin jest już o wiele droższe niż udzielenie dnia wolnego. Za każdą godzinę takiej niezrekompensowanej niedzieli nalicza się 200% a nawet 300% stawki, gdy uwzględnimy podstawową stawkę za pracę, do tego dodatek niedzielno-świąteczny i potem na koniec okresu rozliczeniowego wystąpi dodatek 100% za przekroczenie normy średniotygodniowej.