Aktualności

Nowelizacja ustawy o dietach kierowców – aktualizacja 7.12.2021

Nowy Projekt DIET dla kierowców od 01.04.2022
Jak przygotować rozliczanie wynagrodzeń kierowców?

NOWELIZACJA USTAWY O DIETACH KIEROWCÓW

Właśnie został opublikowany kolejny projekt Ustawy dla kierowców, który coraz bardziej kształtuje się w kierunku zablokowania całkowicie naliczania diet i noclegów dla kierowców transporcie międzynarodowym, nawet gdy nie są oni delegowani wg Pakietu Mobilności. Z logicznego punktu widzenia jest to niespójna sklejka starych i nowych propozycji, które prawdopodobnie i tak się jeszcze zmienią. Świadczy o tym m.in. to, że jeden z zapisów, który został zakwestionowany wcześniej przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku, powrócił w tej samej formie, tylko z założeniem, że dotyczy tylko podróży krajowych. Ten zapis jest niekonstytucyjny – musi być zatem zmieniony lub usunięty z Ustawy.

W całej „karuzeli” prawnej stałe jest to, że od 2 lutego 2022 wchodzą przepisy unijne, tzw. Pakiet Mobilności, które WYŁĄCZAJĄ z naliczania dla kierowców stawek zagranicznych ODCINKÓW, które kwalifikują się do przewozów z i do Polski, tranzytu i niektórych odcinków tras „przerzutowych” między krajami innymi niż Polska.

W związku z takim rozwojem projektu możliwe są 3 scenariusze:

1) ustawa zostanie ogłoszona, ale zanim wejdzie w życie będzie skierowana do nowelizacji  i nic się nie zmieni w najbliższych tygodniach – diety i noclegi będą nadal naliczane, skomplikowane tylko będzie wyłączanie odcinków tras z płac zagranicznych,

2) ustawa wejdzie w życie 2.02.2022 w tak „bzdurnym” kształcie – wtedy będziemy improwizować, bo to nie ma nic wspólnego z zasadami logiką i prawem.

3) za kilka tygodni nastąpi kolejna zmiana projektu i wejdzie powiązanie diet i noclegów z faktem wyłączenia tras z Pakietu Mobilności i wówczas oprócz dokładnego identyfikowania wyłączeń z Pakietu Mobilności i będzie trzeba cząstkowo rozliczać diety w okresach wyłączenia z delegowania.

To co się powtarza w każdym scenariuszu, to potrzeba bardzo szczegółowego identyfikowania odcinków podlegających oraz wyłączonych z Pakietu Mobilności. Odbyły się już w tym zakresie 3 webinary, które na życzenie udostępniamy bezpłatnie, a dla bardziej dociekliwych – konsultujemy indywidualnie konkretne przypadki.

Tagi