Aktualności

Podwyżka polskiej płacy minimalnej dla kierowców w 2024 roku – czy musisz coś zmieniać w dokumentach?

Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia za pracę rząd robi co roku. Jest to efekt rozmów Komisji Trójstronnej w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele grup społecznych i wnioskują o takie regulacje.

Ustawowe szczęście pracowników i zleceniobiorców w pierwszej połowie 2024 roku zostało określone na poziomie 4242 zł brutto (ok. 3221 zł „na rękę”), a od lipca na 4300 zł brutto (czyli ok. 3261 zł „na rękę”).  Co to oznacza w firmach?

W firmach produkcyjnych – najczęściej nic. W takich firmach pracownicy zarabiali zawsze więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę z ustawy, więc podwyżki będę powiązane z normalnym trybem podnoszenia wynagrodzeń, a nie narzutem „ustawowym”.

Inaczej sytuacja wygląda w firmach transportowych. Tutaj najczęściej jest w umowie podana stawka minimalna i będzie potrzebne świadome działanie w umowach dla kierowców. Część firm dopasowało już zapisy w taki sposób, aby umowy „automatycznie” podnosiły stawkę zasadniczą za każdym razem, gdy rząd ogłasza jej nową wysokość w przepisach. Te firmy nie muszą nic robić – zapisy zadziałają zarówno od 1 stycznia, jak i potem od lipca. Zastosowanie konstrukcji odwoływania się do wysokości wynagrodzenia minimalnego wygląda mniej więcej tak:

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto określona jest na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. W skład tej stawki wchodzi wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 1000 zł oraz dodatkowe składniki określone w Regulaminie Wynagradzania. Pracownik jest zobowiązany każdorazowo zapoznać się z aktualną treścią Regulaminów po ogłoszeniu komunikatu o ich aktualizacji. Regulamin dostępny jest w …

Treści tego typu upraszczają funkcjonowanie i pozwalają na ogólną zmianę składników w Regulaminie Wynagradzania, co powoduje, że cała grupa kierowców otrzymuje nowe stawki poprzez aktualizację składników ryczałtowych: nadliczbowe, nocne, dyżury, dodatek zagraniczny. Ważne jest, że do stawki minimalnej nie wolno wliczyć wynagrodzenia za pracę nadliczbową, pracę w nocy, dodatku stażowego, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. Te składniki muszą zostać dopisane ponad kwotę minimalną.

Oznacza to, że zasadnicze powiększone o dyżury i dodatek zagraniczny powinny dać sumę równą miesięcznej stawce minimalnej w danym okresie.  2 razy w roku. 1 stycznia 2024 roku oraz 1 lipca 2024 roku.

Co ta zmiana wnosi do sytuacji kierowców?

Zmiany kosmetyczne w umowie. Wzrost samej stawki o ok. 400-500 zł mieści się w ogólnych ustaleniach wynagrodzenia, które finalnie jest zdecydowanie wyższe, więc raczej nie wpłynie to bezpośrednio na zarobki. Natomiast jest to bardzo dobry pretekst do dopasowania zapisów w umowie do rzeczywistości, która upowszechnia się od lutego 2022 roku. Pakiet Mobilności namieszał w systemach rozliczeń z kierowcami i przełom roku wraz ze zmianą stawki minimalnej jest dobrym momentem na zakończenie prowizorek i ustalenie stabilnych metod na 2024 rok i kolejne lata.

O tym m.in. będzie najbliższy webinar, który planujemy na 25 października 2023 (środa), godz.: 10:00. 

Kliknij ZAPISZ SIĘ

Przygotowujesz umowy
i aneksy na 2024 r.?