Aktualności

Sanitariaty dla kierowcy zamiast nagrody i premii

Czym są sanitariaty w wynagrodzeniu kierowcy i skąd się wzięły?
Co się zmieniła ustawa w sierpniu 2023 roku?
Czy “wypłata zwrotu kosztów” to przekazanie pieniędzy kierowcy do ręki?

Przewiń i czytaj dalej…

Właściciele firm transportowych obawiają się głównie dwóch tematów w kontekście wprowadzenia sanitariatów do zasad wynagradzania swoich kierowców:

  • kierowcy będą traktować to jako kolejny dodatek do tego co już otrzymują?
  • w jaki sposób wytłumaczyć sposób naliczania tych składników kierowcom oraz księgowej w biurze rachunkowym

Czym są sanitariaty w wynagrodzeniu kierowcy i skąd się wzięły?

Gdy po lutym 2022 usunięto dla kierowców w transporcie międzynarodowym możliwość wypłacania diet zagranicznych i zwrotu kosztów noclegów, systemy wynagradzania kierowców zmodyfikowały się w najróżniejszy sposób. Nagrody, premie, dodatki, wypłaty „kopertowe – pod stołem”.

Kompromisem było wprowadzenie do przepisów zasady obniżania ZUS i podstawy podatku o równowartość hipotetycznych kosztów, jakie kierowca poniósł, przeliczając to jako wartość diet zagranicznych, których już nie wypłacano.

W praktyce nazywało się to naliczeniem tzw. diet wirtualnych.

Diety wirtualne nie są jednak składnikiem do wypłaty, zatem nadal pozostał problem jak zwrócić kierowcom koszty poniesione na jedzenie czy korzystanie z toalet i pryszniców w trakcie przejazdów zagranicznych.

W sierpniu 2023 przywrócono dla kierowców możliwość wypłacania zwrotu kosztów podróży zagranicznej. Ten elementy są wypłacane bez potrąceń do ZUS i podatku (przy spełnieniu określonego warunku wysokości wynagrodzenia), co jest w pewnym sensie powrotem “starych” diet zagranicznych, ale teraz nazywa się to zwrotem kosztów za sanitariaty oraz inne wydatki w trakcie realizacji przewozów międzynarodowych.

Co się zmieniła ustawa w sierpniu 2023 roku?

Ustawa z sierpnia 2023 o delegowaniu kierowców próbuje naprawić wadliwe przepisy wprowadzone w lutym 2022 r. Kluczową zmianą jest możliwość wypłaty zwrotu kosztów, który nie będzie oskładkowany i opodatkowany, co pozwoli na obniżenie kosztów zatrudnienia i wygenerowanie oszczędności w firmie.

Czy “wypłata zwrotu kosztów” to przekazanie pieniędzy kierowcy do ręki?

Tak. Dzięki temu można zastąpić nagrody, które były „tymczasowo” używane do wypłacania pieniędzy, aby kierowcy mogli samodzielnie pokryć swoje koszty w podróży (skoro nie było opcji aby pracodawca je pokrywał oficjalnie).

Problemem możemy być jednak oczekiwanie przez kierowców uzyskiwania zarówno „starych” nagród, premii jak i „nowych” składników jakim są sanitariaty.

Wprowadzając sanitariaty do elementu wynagradzania warto przeprowadzić wyjaśnienia dla kierowców, że jest to modyfikacja innych składników i sanitariaty zastępują część nagród i premii. Zmiana ustawy wymusza zmianę struktury wynagrodzeń kierowców i nie jest to działanie złośliwe ze strony pracodawców, tylko taka zmiana przepisów, do której wszyscy musimy na nowo się przystosować.

Co z Pakietem Mobilności?

Sanitariaty są zwrotem kosztów, a zatem nie są wynagrodzeniem i nie są brane pod uwagę przy porównywaniu stawek zagranicznych ze stawką kierowcy w Polsce. Symulacje jakie przeprowadzamy pokazują, że faktycznie dodatków potrzebnych do porównywania stawek zagranicznych nie potrzeba aż tyle. Zamiast 3000-5000 zł nagród teraz można zwrócić kierowcy 2000-3000 kosztów (sanitariatów) oraz ustalić dodatek (nagrodę) aby dobrze porównać składniki zagraniczne – ok 1500 zł. Daje to oszczędność ZUS i podatku na kilkaset złotych przy każdym kierowcy. Bez uszczerbku na samej wypłacie dla kierowcy.

Ostatecznie w strukturze listy płac zostają nieco mniejsze nagrody oraz pojawiają się nieoskładkowane i nieopodatkowane sanitariaty. Kierowcy otrzymują umówione stawki a koszt pracodawcy jest nieco niższy za całość wynagrodzenia.

Sanitariaty zamiast nagród i premii? Nie taki diabeł straszny!

Obawiasz się wprowadzenia sanitariatów, bo kierowcy zaczęli straszyć odejściem? To zrozumiałe. Każdą decyzję warto dobrze przemyśleć i przeanalizować. Z nowym rokiem wprowadź ten składnik wynagrodzeń kierowców. Doświadczenie naszych Klientów pokazuje, że Ci kierowcy którzy chcą odejść zawsze znajdą powód, czy sanitariaty masz czy też nie. Możesz zacząć oszczędzać już od pierwszych dni 2024 roku.