Aktualności

Sejm uchwalił ustawę – teraz Senat wprowadzi poprawki

Zgodnie z przewidywaniem Sejm dość szybko uchwalił ustawę o transporcie drogowym i zmianie niektórych innych ustaw (m.in. Ustawy o czasie pracy kierowców). Specjalizujemy się w tematyce rozliczania, zatem naszym oczkiem w głowie są zmiany dotyczące czasu pracy.

Aktualny stan procesu:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1835

Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie jest 30 dni na wprowadzenie poprawek i zmian do tej ustawy. Ustawa o czasie pracy kierowców zmieniła się w fazie projektu kilkukrotnie. Z pierwotnej wersji usunięto likwidację indywidualnego rozkładu czasu pracy, dyżury mogą być nadal częścią stawki minimalnej. Niestety w tym kształcie zostały zapisy zakazujące naliczania diet i noclegów kierowców w transporcie międzynarodowym. Ta część to naszym zdaniem totalny bubel prawny, bo zmiana miała wdrożyć definicję pracownika delegowanego, a tak się nie stało. Zamiast tego mamy zakaz zwrotu kosztów wyżywienia i noclegu kierowcy, który nie podlega pod Pakiet Mobilności. W praktyce kierowca nie otrzyma ani dodatkowego wynagrodzenia za pracę za granicą (płac zagranicznych / sektorowych) a jednocześnie nie można mu naliczać diet i noclegów (koszmar!).

Pracodawcy / przewoźnicy mają teraz kilka tygodni na opracowanie wstępnych planów ratunkowych dla swoich firm, aby mieć gotowe scenariusze na wypadek, gdy ten koszmar nie skończy się po poprawkach Senatu (bo poprawki zostaną odrzucone). Rozliczanie czasu pracy kierowców będzie musiało być sztucznie uzupełnione o „premię na koszty”. Na całym zabiegu stracą przede wszystkim kierowcy albo pracodawcy, jeśli zdecydują się oni pokryć bezsensowne obciążenia ZUS-owskie i podatkowe za wyżywienie kierowcy w podróży służbowej.

Od wielu tygodni przygotowujemy firmy transportowe na ta okoliczność i rekomendujemy rozwiązania optymalizujące te koszty. W większości firm udaje się zmniejszyć te prognozowane obciążenia za czas pracy kierowcy z 65% do ok. 8-14%.

Jeśli masz dość banałów publikowanych w internecie i chcesz realnie sprawdzić jak wyłączyć odcinki zagraniczne z Pakietu Mobilności, jakie kwoty wchodzą w grę, gdy mówimy o dodatkowych kosztach wynagrodzeń kierowcy, skorzystaj z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI z naszym ekspertem.

Przewidywany termin wprowadzenia poprawek do Ustawy do połowa stycznia 2022 i wtedy okaże się ostatecznie w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie w dniu 2.02.2022.

Część firm skorzysta na Pakiecie Mobilności, trochę straci na kosztach likwidacji diet kierowców, ale ostatecznie większość jak zwykle sobie poradzi. Przygotowując dokumenty dla kierowców i szkolenia dla spedytorów pozyskujemy dodatkowe 5-8% na lepiej wynegocjowanych zleceniach,  wyszukujemy oszczędności w nadmiarowych rozliczeniach nadgodzin i skracamy czas rozliczenia kierowców w firmie do maksymalnie 1 dnia.

To wszystko łagodzi skutki Polskiego Ładu oraz koszty Pakietu Mobilności. Z taką tarczą idziemy wspólnie z Klientami w przyszłość. Zadzwoń – porozmawiajmy – ile u Ciebie wyniesie ostatecznie koszt tych zmian?  60% czy 15%?

Tagi