Aktualności

Przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń – nowe rozporządzenie (UE)

UWAGA! TUTAJ ZNAJDZIESZ AKTUALIZACJĘ:

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. dokumenty takie, jak: licencje wspólnotowe, świadectwa kierowcy, które utraciłyby ważność w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie.

Dotyczy to dokumentów których data ważności, kończyłaby się w tym okresie tj. między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.

Przedłużenie nie dotyczy natomiast dokumentów, które wygasłyby w okresie od 01.03.2020 r. od 31.08.2020 r., a których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698.

Przedłużenie dotyczy również m. in. ważności szkoleń okresowych, kodu 95, prawa jazdy, terminu przeglądu tachografu. Terminy, które upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., uznaje się za przedłużone w każdym przypadku o okres 10 miesięcy. Jednak terminy, które w przeciwnym razie zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/698 upłynęłyby w okresie między 1 września 2020 r. a 30 czerwca 2021 r., uznaje się za przedłużone o okres sześciu miesięcy lub do dnia 1 lipca 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Zgodnie z informacją GITD: Jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą widniejącą na dokumencie upływałaby między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r., a wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r., to datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0267

https://gitd.gov.pl/

Tagi