Aktualności

Czego się (NIE)obawiają nasi Klienci?

1. PAKIET MOBILNOŚCI

Pakiet Mobilności, czyli szereg przepisów dla branży transportowej, regulujący m.in. zasady delegowania kierowców do pracy w UE, częściowo wszedł już w życie w sierpniu 2020 r., częściowo wejdzie w życie od 2 lutego 2022 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zgłaszania oddelegowania poprzez system IMI,
  • wypłata wynagrodzenia na zasadach państwa przyjmującego, uwzględniając w tym branżowe układy zbiorowe,
  • cooling off, czyli zakaz wykonywania operacji kabotażowych przez 4 dni w danym państwie.

Pozostałe zmiany, w tym profesjonalizacja rynku transportu lekkiego, będą wchodziły stopniowo.

2. Niejasna „likwidacja diet dla kierowców”

Implementacja Pakietu Mobilności do polskiego porządku prawnego nie została jeszcze ukończona. Zmiana przepisów zakłada nowy sposób wynagradzania niektórych kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy będą traktowani jak pracownicy oddelegowani. To wiąże się z brakiem możliwości wypłaty nieoskładkowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów. Zmieniający się projekt ustawy po wstępnym przegłosowaniu w Sejmie trafił teraz do poprawek do Senatu. Zmiany te zawierają szereg błędów i muszą zostać skorygowane, aby były zgodne z Dyrektywą Unijną oraz Konstytucją.  Prawdopodobnie prace nad projektem ustawy zostaną ukończone w drugiej połowie stycznia, a zmiany mają zacząć obowiązywać od 2 lutego 2022 r.

3. POLSKI ŁAD

Polski Ład, czyli szereg zmian m.in. w przepisach podatkowych, skutkujących, co do zasady, większymi obciążeniami publicznoprawnymi.

Na pierwszym miejscu należy wskazać składkę zdrowotną, która naliczana będzie od dochodu i wynosić m.in. 4,9% (tzw. liniówka) i 9% (skala podatkowa).

Nie należy również zapominać o walce z tzw. „szarą strefą”, czyli możliwości doniesienia do organów skarbowych i ZUS przez pracownika o częściowej lub całkowitej wypłacie wynagrodzenia „pod stołem”, bez żadnych konsekwencji. Wszystkie konsekwencje poniesie pracodawca, a nie jak do tej pory częściowo pracownik i częściowo pracodawca. Firma będzie musiała zapłacić wszelkie zaległe składki wraz z odsetkami, również w tej części, w której obciążają one pracownika.

Tzw. ukryta dywidenda, czyli walka z nierynkowym świadczeniem usług na rzecz podmiotów powiązanych nabierze, od 2023 r., szczególnego znaczenia. Rok 2022 to ostatnia szansa na przygotowanie lub weryfikację umów z podmiotami powiązanymi, które z jednej strony zawierać będą rynkowe zasady świadczenia usług, a z drugiej – nie będą zawierały elementów zakazanych przez nowe przepisy.

Polski Ład wymusił na przedsiębiorcach poszukiwanie optymalnego modelu biznesowego dla swojej działalności. Największą popularnością cieszą się spółki z o.o. oraz powiązane z nimi jednoosobowe działalności gospodarcze.

4. MAUT – ZWROT OPŁAT Z NIEMIEC

Długo oczekiwany wyrok w sprawie nienależnie pobieranych niemieckich opłat drogowych zapadł końcem listopada 2021 r.

Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster uznał pobieranie niemieckich opłat drogowych za częściowo niedopuszczalne, bowiem stawki opłat drogowych zostały oparte na nieprawidłowych obliczeniach.

BAG częściowo zmienił już sposób naliczania opłaty drogowej po wyroku ETS w październiku 2020, który stwierdził m.in. że uwzględnianie kosztów policji drogowej w opłacie drogowej narusza prawo unijne.

Uruchomiony został również system elektroniczny zwrotu nienależnie pobranej części opłaty za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Pierwsze wypłaty mają nastąpić początkiem przyszłego roku z uwagi na sporą liczbę złożonych wniosków.

W najbliższym czasie BAG powinien podjąć decyzję co do wypłat nienależnie pobranych opłat za lata ubiegłe. W oczekiwaniu na wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster, BAG zawiesił toczące się postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia. Urząd uzależnił bowiem zwrot nienależnie pobranych opłat od wyroku sądu niemieckiego, który okazał się dla niego niekorzystny.

Przewoźnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków w sprawie zwrotu MAUT za lata 2019-2021, mogą to zrobić za pośrednictwem Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

5. BREXIT – NAJNOWSZE ZMIANY

Od stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii (GB) określonych produktów żywnościowych. Dodatkowo od lipca 2022 r. GB wymagać będzie świadectwa zdrowia, dla niektórych produktów, wprowadzony zostanie obowiązek złożenia deklaracji wywozowej w wersji skróconej (EXS). Zmianom ulegną również procedury importowe. Każdy przewoźnik będzie miał obowiązek zarejestrowania się w systemie GVMS i uzyskania numer GMR (nr referencyjny towaru). Kolejne zmiany dot. kontroli eksportowego świadectwa zdrowia, kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, które będą się odbywać w punktach kontroli granicznej.

Pamiętać trzeba również, że dowody osobiste nie będą już uprawniały do wjazdu do GB. Zmiany dot. również obywateli spoza obszaru UE. Od lipca 2022 obowiązywać będą także deklaracje ENS. Do końca kwietnia 2022 r. będą obowiązywać łagodniejsze zasady wykonywania operacji kabotażowych – będzie można wykonywać nieograniczoną ich liczbę przez okres 14 dni od daty wjazdu do Wielkiej Brytanii.

6. UTRATA PRAWA JAZDY ZA INGERENCJĘ W TACHOGRAF

Od stycznia 2022 r. Policjant uprawniony będzie do zatrzymania prawa jazdy, gdy kierowca podlegający pod rozporządzenie 561/2006:

  1. wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  2. używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  3. korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  4. jeżeli tachograf został odłączony.

Zatrzymanie prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres trzech miesięcy.

 7. WYŻSZE MANDATY

Od 1 stycznia wyższe mandaty: mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszych – 1.500,00 zł, mandaty w wysokości 5.000,00 zł oraz 15 punktów karnych, większe ograniczenia i kary za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Istotne jest również wprowadzenie wyższych kar za brak OC – nawet do kwoty 9.000,00 zł.

Zmienią się również zasady rejestracji pojazdów, wzrosną koszty przeglądów rejestracyjnych.

Grzywny do 1.000,00 zł do 30.000,00 zł za niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania czy prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia.

Zwiększeniu ulegną także mandaty za krycie sprawców kolizji drogowych czy niewłaściwe zachowanie wobec pieszego.

Tagi

Jak o nas mówią?

„Kancelaria Transportowa ITD-PIP do tej pory kilkukrotnie przeprowadzała dla Lubuskiego Oddziału Krajowej lzby Doradców Podatkowych szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szkolenia te kierowane były do doradców podatkowych oraz pracowników ich kancelarii. Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez specjalistę prowadzącego szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkoleń oraz dobra współpraca pozwala polecić Kancelarię Transportową ITD-PIP jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych. Z przyjemnością polecamy Kancelarię Transportową ITD-PIP jako godnego zaufania partnera w zakresie usług szkoleniowych dla branży transportowej.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Mariola Chełmińska
Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP

„Zawsze staramy się stawiać na najwyższą jakość usług, dlatego szukaliśmy najlepszego dla nas rozwiązania w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców. Potrzebowaliśmy wsparcia firmy, która doskonale odnajduje się w tej tematyce. W celu usprawnienia pracy naszej firmy zdecydowaliśmy się na zakup programu SuperTacho oraz współpracę z Kancelarią ITD-PIP jako profesjonalnym partnerem w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Program SuperTacho jest bardzo intuicyjny i przyjazny w obsłudze, a zatem praca na nim bardziej efektywna. Dzięki częstym aktualizacją mamy pewność, że program jest dostosowany do pracy w obowiązującym stanie prawnym. Zawsze możemy liczyć na fachowe i rzetelne wsparcie serwisowe, oraz pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych prawników oraz radców, którzy wyróżniają się znakomitą znajomością prawa transportowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Emilia Indeka
Kadra zarządzająca PTSU INDEKA IWONA

„Jako firma prowadząca działalność transportową od 30 lat, z pełną odpowiedzialnością możemy polecić współpracę z Kancelarią ITD-PIP. Z Prezesem tej firmy Panem Mariuszem Hendzel współpracuję od 15 lat. Zarządza zespołem, który zawsze staje na wysokości powierzanych zadań, służąc pomocą oraz wsparciem merytorycznym. Doceniamy wkład oraz zaangażowanie każdego działu, z którym mamy kontakt. Jednocześnie też, jako w pełni odpowiedzialna firma transportowa, która dba o poprawność rozliczeń z naszymi kierowcami, możemy bez zawahania rekomendować program Super Tacho. Oprogramowanie jest narzędziem, które w znaczący sposób usprawnia i przyspiesza rozliczanie ewidencji oraz optymalizację kosztów jednocześnie na bieżąco wprowadzają aktualizację. ”

Rozwiń treść Zwiń treść
Andrzej Rybak
Koordynator ds. transportu Skrzypczyk-Trans

„Obracając się wiele lat w branży transportowej, przyszło nam się zmierzyć z wieloma problemami. Kłopoty z kierowcami, interpretacjami rozporządzeń, przepisów, czy też kontrole były dla nas niemalże codziennością. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Kancelarią ITD-PIP w ramach usługi Wsparcie Prawne z zamiarem analizy naszych dotychczasowych działań oraz możliwości sięgnięcia po pomoc prawną i ekspercką w każdym możliwym momencie. Z pełną stanowczością możemy rekomendować współpracę z działem prawnym Kancelarii. Działania realizowane są z najwyższą stanowczością oraz pełnym profesjonalizmem.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Krzysztof Kukułka
Współwłaściciel Kukułka Transport

„Kancelaria ITD-PIP jest naszym partnerem biznesowym od roku 2019. Współpracę rozpoczęliśmy od programu do rozliczania czasu pracy kierowcy SuperTacho. Kolejnym elementem był zakup urządzeń do sczytywania danych z kart kierowców i tachografów – TachoDroid, które pozwoliły na usprawnienie procesu przesyłania danych przez Klientów. Usługa, z której także korzystamy jest obsługa prawna. Dzięki tej usłudze mamy możliwość korzystania z usług prawnych w zakresie wystarczającym dla naszej działalności bez potrzeby posiadania własnego działu prawnego. Wszystkie narzędzia oraz usługi realizowane przez Kancelarię ITD-PIP charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i profesjonalizmu. Polecamy Kancelarię ITD-PIP jako partnera godnego zaufania.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Beata Pożarlik
Właściciel eKOFT

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Kancelarią ITD-PIP jako partnera w zakresie dostawy oprogramowania do rozliczania kierowców SuperTacho. Jako firma usługowa wymieniliśmy dotychczasowe oprogramowanie na produkt Supertacho i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, szybkości działania oraz opieki serwisowej. Z firmą Kancelaria Transportowa ITD-PIP współpracujemy od wielu lat i oceniamy tą współpracę rewelacyjnie. Wysoka jakość usług, rzetelność i profesjonalizm pozwala nam polecić firmę Kancelaria Transportowa ITD-PIP jako partnera godnego zaufania.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Agnieszka Woźny
Właściciel F.U. Tacho-Dekret

„Nasza firma współpracuje z firmą Kancelaria ITD-PIP od 2022 roku. Jednak w tym czasie weszło wiele zmian w związku z „Pakietem Mobilności” oraz „Polskim Ładem”, co było nie lada wyzwaniem, jeśli chodzi o dostosowanie oprogramowania do zmieniających się przepisów. Profesjonalizm, kompleksowe podejście do każdego z powierzonych zadań, sprawiły, że współpraca na każdym etapie była owocna a duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, pod których opieką znalazła się nasza firma przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie duże zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę. Nasza współpraca przebiega sprawnie, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy Państwa firmę jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Rozwiń treść Zwiń treść
Oleksandr Hrebeniukov
Prezes Zarządu PWP GROUP Sp. z o.o.