Aktualności

Zwrot kosztów sanitariatów dla kierowców na samozatrudnieniu?

Nowelizacja przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadziła możliwość zwrotu kierowcom kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych. Czy przysługują jednak wszystkim kierowcom? W szczególności samozatrudnionym?

Przewiń w dół i czytaj dalej…

Zwrot kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych został wprowadzony nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców. Analogiczne zapisy zostały również wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym (PIT).  Co do zasady, wypłacone kwoty nie podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcom można wypłacić nieopodatkowane i nieoskładkowane, pod pewnym wyjątkami, należności. Stanowią one zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług. Szacuje się to na podstawie wiedzy o cenach sanitariatów oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

Zwrot kosztów przysługuje kierowcom wykonującym zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

W przypadku jednak kierowców prowadzących działalność gospodarczą, nowe przepisy nie mają zastosowania.

Samozatrudniony kierowca jest traktowany jak przedsiębiorca, co oznacza, iż nie można im wypłacać nieopodatkowanych i nieoskładkowanych kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych.

Kierowca – przedsiębiorca może natomiast skorzystać z innych rozwiązań

Tytułem przykładu, może zaliczyć w kosztach uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą – w części nieprzekraczającej wysokość diet przysługujących na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych. W tym przypadku jednak zalecamy wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej celem uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej.