Artykuły

Jak opisać wydruk z tachografu cyfrowego?

Po co jest wydruk z tachografu cyfrowego?

Wydruk z tachografu robi się z jakiejś konkretnej przyczyny, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Są to naruszenia, które mogą grozić wypadkiem drogowym, zagrożeniem bezpieczeństwa osób postronnych, uszkodzeniem ładunku. Przed rozpoczęciem podróży nie wiemy co nas czeka. W przepisach Rozporządzenia 561 dotyczących jazdy i odpoczynków kierowców w transporcie (zmienionych dodatkowo przez Pakiet Mobilności) jest art. 12, który zezwala nam na odstępstwa od przestrzegania przepisów, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Problem polega na tym: jak określić, które sytuacje są wyjątkowe?

Nie możemy go nadużywać za każdym razem gdy występuje potrzeba dowiezienia ładunku na czas lub naruszenie wynika z braku znajomości przepisów. Wytłumaczenie powodu wystąpienia naruszenia jest w pełni świadome – czyli wiemy, że naruszyliśmy przepis oraz potrafimy uzasadnić dlaczego.

Warunkiem koniecznym by móc skorzystać tego artykułu jest faktyczna sytuacja, której nie dało się przewidzieć ani jej zapobiec. Kontrola czasu pracy przeprowadzona na drodze lub w przedsiębiorstwie wykaże takie naruszenie i zweryfikuje, czy wskazany powód był logiczny i rzeczywiście wpłynął na brak innej opcji niż naruszenie.

Do naruszeń, które można opisać należą wszystkie określone w art. 6-9 w Rozporządzeniu nr 561/2006:

 1. wydłużenie czasu jazdy dziennej 9h lub wydłużenie do 10h
 2. wydłużenie jazdy tygodniowej (56h) oraz dwutygodniowej (90h)
 3. naruszenie czasu jazdy ciągłej (bez przerwy) czyli 4,5h lub brak odpowiednich przerw (45min, 15+30min)
 4. skrócenie odpoczynku dziennego (dobowego) 11h, 9h lub 3+9h
 5. naruszenia polegające na przekroczeniu czasu pracy kierowcy
 6. naruszenie odpoczynków tygodniowych skróconych i regularnych
 7. odbieranie tygodniowego odpoczynku regularnego w pojeździe
 8. naruszenie zasad odpoczynku na promie lub w pociągu

>>>>>> PORADNIK Z PRZYKŁADOWYMI OPISAMI WYDRUKÓW Z TACHOGRAFU – Jak opisać wydruk z tachografu? <<<<<

Oprócz typowych naruszeń przepisów, należy opisać wydruk z tachografu w sytuacji utraty karty kierowcy, awarii zasilania, nietypowego zachowania kierowcy, np. jazdy bez karty, pojazdem bez naczepy czy podczas prób drogowych wyłączonych z przepisów. Tych sytuacji na drodze może być wiele i każda z nich mieć inny skutek.

Co to jest Tachograf cyfrowy? – warto wiedzieć jak działa

Tachograf cyfrowy – urządzenie służące bezpieczeństwu drogowemu, które rejestruje aktywności dotyczące pojazdu (prędkość, czas jazdy) oraz kierowców. Stosuje się go w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony oraz autobusach przystosowanych do przewozu więcej niż 9 osób. Tachograf zapisuje w swojej pamięci dane kierowcy (z karty kierowcy), dokładną prędkość pojazdu – wartość prędkości w każdej sekundzie w ostatnich 24 godzinach, kody państw rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy oraz od 2022 roku również momenty przekroczenia granic, które zaznacza kierowca.

W większości sytuacji na drodze wiemy jak się zachować, ale co zrobić, gdy zdarzają się wyjątkowe zdarzenia, w których musimy niestety nagiąć przestrzeganie przepisów a tachograf nie ma przycisku „sytuacja awaryjna„ ? – musimy poradzić sobie sami, ale jak? I tu pojawia się pytanie: Jak prawidłowo opisać wydruk z tachografu cyfrowego?

Co powinien zawierać wydruk z tachografu?

Prawidłowo opisany wydruk z tachografu (lub na wykresówce urządzenia rejestrującego) powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację kierowcy (imię i nazwisko, nr karty kierowcy – te dane są drukowane automatycznie) podpis kierowcy, opis sytuacji (powodu), w której nastąpiło naruszenie przepisów. Opis uwiarygadnia dodanie lokalizacji z opisem i czas zdarzenia, opis podjętych prób naprawienia sytuacji. Może się okazać, że służby kontrolne wezmą „pod lupę” nasze wydruki – dlatego ważna jest szczegółowość w trakcie ich sporządzania – od tego może zależeć wysokość lub brak kary za naruszenie przepisów.

Jak już wiemy, co ma zawierać wydruk z tachografu, to skupmy się na jego opisie

Aby wykonać opis wydruku z tachografu należy się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, najszybciej jak się da po powstaniu naruszenia, a jeśli sytuacja jest oczywista – rozpocząć opisywanie powodów wcześniej, np. zanim naruszymy czas pracy a już wiemy, że nie ma prawidłowego miejsca na parkingu, można już wtedy opisać, że brak jest miejsca a wyjazd i poszukiwanie kolejnego parkingu na pewno już spowoduje naruszenie czasu pracy.

Opisy mają być na tyle rozbudowane, aby wskazywały świadomość kierowcy i jego zaangażowanie w naprawę problemu i nie musimy tego robić nerwowo, w sekundę po powstaniu naruszenia. Bezpieczeństwo to podstawa !

Co mówi artykuł 12/561/2006?

Art. 12/561: „Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.”

Przekroczenie czasu pracy kierowcy/ Przekroczenie czasu jazdy art. 12/561

„Awaria agregatu – dojazd do najbliższego punktu naprawy w celu usunięcia awarii i zabezpieczenia ładunku (towar głęboko mrożony).” W tym przypadku pracujemy ponad 15 godzin, czas pracy kierowcy zostaje przekroczony, na dotarcie do celu ma 20 min, kierowca podejmuje decyzję że jedzie dalej mając na uwadze ze przerwy miał zachowane odpowiednie. Na koniec dnia pracy na odwrocie wydruku z tachografu opisuje co się wydarzyło umieszcza tam swoje dane wraz z podpisem.

Pogoda – materia nad którą nie mamy kontroli, może sporo namieszać. Podczas ulewy, wichury może się okazać że nie mamy możliwości zjazdu na parking bo np. jest cały zajęty. I co wtedy ? jedziemy dalej bo chcemy zabezpieczyć ładunek i szukamy bezpiecznego miejsca postoju. Po dotarciu do odpowiedniego miejsca postoju robimy wydruk z tachografu i na jego odwrocie należy napisać co się wydarzyło np.” Z powodu załamania pogody utrudnienia w ruchu. Brak miejsca na parkingu Solina na drodze E88. Nieudane próby znalezienia bezpiecznego parkingu – kontynuowanie jazdy do następnego parkingu.” Na wydruku z tachografu oprócz opisu przyczyny naruszenia nie może zabraknąć danych pojazdu, kierowcy i jego podpisu. Potraktujmy ten wydruk jak wniosek do urzędnika o odstąpienie od kary, wniosek o pouczenie zamiast mandatu. Wtedy łatwiej zrozumieć, jak powinna wyglądać forma takiego opisu i co powinien zawierać.

Skrócenie odpoczynku dziennego (dobowego)

W przypadku, gdy kierowca przerwie odpoczynek, a tym samym, go skróci lub rozpocznie go zbyt późno – czyli przedłuży pracę ponad normę, wtedy wynik analizy określa to jako „skrócenie odpoczynku o ….. „. Na takie przypadki należy wskazać powód / przyczynę, dlaczego odpoczynek został tak naruszony, np.: „miejsce: Stacja BP/Orlen/A24/XXXX – brak możliwości bezpiecznego postoju, na polecenie obsługi stacji przymusowy wyjazd i poszukiwanie kolejnego parkingu”. W takich przypadkach zdarza się, że obsługa stacji „wyrzuca” kierowcę z prywatnego terenu, bo ciężarówka zajmuje za dużo miejsca na parkingu dla klientów. Właściciel terenu ma takie prawo, a kierowca może to wykorzystać jako argument by opisać wydruk z tachografu. Cały czas chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz pojazdów – kierowca został poproszony o przejazd do innego miejsca pozwalającego na bezpieczny odpoczynek.

Kiedy nie zadziała omijanie przepisów artykułem 12/561?

Faktem już jest bezdyskusyjnym, że całe Rozporządzenie 561/2006 oraz zmiany z Pakietu Mobilności mocno pilnują przekraczania norm czasu jazy oraz czasu pracy. Dlatego dając możliwość skorzystania z art.12 należy głośno powiedzieć że nie jest to wytrych do nadużyć i lek na całe kombinacje przewoźników. W poniższych przykładach opisy na wydrukach mogą nie przynieść żadnego efektu – raczej nie będą akceptowane przez służby kontrolne:

 1. Kierowca już kilkakrotnie po rząd przekroczył czas jazdy w tym samym miejscu (powtarzalność sytuacji) bez wiarygodnego uzasadnienia, a na dodatek przekroczył prędkość – sugeruje to bardziej zamierzone działanie w oszczędności czasu jazdy,
 2. Spedytor błędnie zaplanował trasę, np. 600km na 9h jazdy po drogach lokalnych
 3. Powtarzalne braki wpisów kodów krajów na rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy kierowcy, czyli ignorowanie obowiązku
 4. Niewłaściwe opisywanie wydruków, zdawkowe opisy, niewiarygodne powody, np. „brak miejsca postojowego” podczas gdy w tym czasie na tachografie rejestrowała się jazda z prędkością 80km/h – kierowca na pewno nie mógł stwierdzić braku miejsca postojowego
 5. Świadome działanie – kierowca ruszając w trasę wiedział, że będzie ona nie przejezdna z powodu np. trwających od dawna prac modernizacyjnych, objazdów czy systematycznych zatorów na danej trasie

Karta kierowcy

Jeśli zgubimy lub zostanie nam skradziona karta kierowcy najważniejsze by zgłosić zdarzenie na policję i pracodawcy. W takich przypadkach kierowca może kontynuować trasę wykonując wydruki z tachografu cyfrowego opisujące powód braku karty oraz wykazując swoją pracę jako tę, która jest zarejestrowana od jednego wydruku do kolejnego w pojeździe. Stąd wynika obowiązek drukowania na początku pracy i na końcu dnia pracy kierowcy wydruków z pojazdu, aby przypisać aktywności do osoby.

Kierowca obligatoryjnie robi wydruki na rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy. W takiej sytuacji opis taki jest bardziej szczegółowy, bo nie ma na nim danych z karty kierowcy. Kierowca musi opisać wydruk z tachografu tak, aby ten zawierał imię i nazwisko, numer karty kierowcy, nr prawa jazdy, godziny w których miał przerwy. Im bardziej szczegółowy opis wydruku tym lepiej. Wydruk z tachografu w tym przypadku zastępuje nam kartę kierowcy. Takie same opisy należy stosować gdy karta zostanie uszkodzona lub data ważności karty kierowcy będzie nie ważna.

Oczywiście należy też złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Mamy na to 15 dni. Jeśli kierowca jest w tym czasie nadal w trasie, to pow. 15 dni musi już być w drodze do bazy, czyli nie może już świadomie kierować się do kolejnego miejsca załadunku, jeśli to nie jest na trasie do domu.

Służby kontrolne na drodze czy w firmie mając zasadnie i dokładnie opisane wydruki z tachografu patrzą łagodniej na naruszenia a czasem ta dokładność kierowcy pozwala uniknąć kary jaką jest mandat.

Jeśli pojawiły Ci się dodatkowe pytania, nie ma pewności jak opisać wydruk z tachografu, albo masz pytania o pakiecie mobilności – obejrzyj nasze wideo-porady na YouTube lub zadaj pytanie na bezpłatnej konsultacji – doradzamy jak tworzyć umowy dla kierowców, pomagamy unikać mandatów (odwołania prawne) oraz dostarczamy oprogramowanie do analizy naruszeń z tachografów i obliczania Pakietu Mobilności.

Kliknij i zobacz więcej porad i wiedzy…