Artykuły

Jak rozliczać podróże służbowe?

Rozliczanie delegacji kierowcy w transporcie

Jak liczyć podróże służbowe?

Wielokrotne wyjazdy i powroty po kraju, krótsze niż 8 godzin są bez świadczeń, ale wyjazd poza siedzibę firmy na więcej niż 8 godzin (po Polsce) wywołuje już obowiązek naliczanie przynajmniej pół diety czyli 15 zł. Nawet małe firmy lokalne powinny to uwzględniać w swoich zasadach wypłacania należność za pracę.

Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

– do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
– ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku podróży zagranicznych należność z tytułu diet oblicza się nieco inaczej:

– za każdą, pełną dobę 24h w podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości
– za niepełną dobę podróży zagranicznej do 8 godzin, przysługuje 1/3 diety
– ponad 8 do 12 godzin – przysługuje ½ diety
– ponad 12 godzin, przysługuje dieta w pełnej wysokości

… zatem nawet wyjazd na 15 minut poza granice Polski wywołuje obowiązek naliczenia 1/3 diety zagranicznej.

Jakie warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej można ustalić indywidualnie?

Wszystkie. Niektóre z nich maja swoje ograniczenia minimalne oraz maksymalne, co daje szereg możliwości dopasowania do specyfiki danej firmy.

Jeden kraj docelowy czy wiele państw docelowych?

Każda podróż służbowa zagraniczna rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy naszego kraju (np. przejście polsko-niemieckie) i kończy w momencie powrotu i ponownego przekroczenia granicy. Podczas podróży pracownik może kilkukrotnie przekraczać granice kolejnych państw i w takiej sytuacji pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Skutkiem takiej metody liczenia mogą być różne stawki diet na różnych odcinkach podróży co można wykorzystać w premiowaniu głównych kierunków zleceń w swojej firmie.

Tagi