Artykuły

Jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty za fracht przez spedycję?

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku transportowym jest coraz większa, firmy transportowe często spotykają się z sytuacją, w której ich spedycja nie reguluje należności za wykonane usługi. Tego rodzaju brak płatności może poważnie wpływać na kondycję finansową firmy i utrudniać dalsze funkcjonowanie. W tym artykule przedstawię kilka sposobów, jak firma transportowa może się zabezpieczyć przed brakiem zapłaty za zlecenie transportowe.

Przewiń w dół i czytaj dalej

1. Zaplanuj dokładną strategię współpracy

Przed rozpoczęciem współpracy z konkretną spedycją, wykonaj szczegółową analizę jej reputacji i stabilności finansowej. Sprawdź opinie innych przewoźników oraz zidentyfikuj ewentualne problemy ze spłatami, które przewoźnik mógłby mieć. Wybierz partnera, któremu możesz zaufać i który ma doświadczenie w terminowym regulowaniu płatności i zapłatę frachtu wobec przewoźnika będzie traktować poważnie.

2. Podpisz pisemny kontrakt

Niezależnie od poziomu znajomości i zaufania do spedycji, zawsze zaleca się zawarcie umowy przewozu regulującej warunki współpracy. Wymagaj jasnych warunków współpracy, określającej podstawowe warunki umowy przewozu, warunki i terminy płatności, harmonogramy i inne istotne informacje dotyczące realizacji usługi transportowej np. nienależytego wykonania zobowiązania.

3. Weryfikuj kontrahenta zarówno przed nawiązaniem współpracy jak i w jej trakcie

Jeśli dostajesz zlecenie transportowe od nowego klienta, zawsze sprawdzaj jego wiarygodność finansową przed rozpoczęciem usługi. Możesz zastosować różne metody weryfikacji, takie jak sprawdzanie referencji, oceny kredytowej lub historii płatności. W drodze tych działań może okazać się, że firma z którą chciałeś pojechać, obowiązek zapłaty przewoźnikowi traktuje bardzo „lekko”. Unikaj podejmowania ryzyka związanego z nowymi klientami o nieznanej kondycji finansowej i nieznanej historii wykonanych zleceń.

Więcej na temat weryfikacji kontrahenta pisaliśmy w naszym artykule – KLIKNIJ W OBRAZEK ABY PRZECZYTAĆ

4. Monitoruj płatności

Wystawiłeś faktury z tytułu wykonanej usługi transportowej czy to w przypadku transportu krajowego czy też w przypadku przewozów międzynarodowych. Regularnie śledź płatności od spedycji i reaguj natychmiast, gdy zauważysz opóźnienia. Zadbaj o to, by zlecenie transportowe lub umowa ramowa zawierała postanowienia na wypadek opóźnienia płatności przez zleceniodawcę i określały jasno zapłatę należności (termin płatności). Proponuj taką umowę przewozu, która jasno określa zobowiązania. Miej na to proces, który sam przypilnuje terminów a będziesz mógł w tym czasie skupić się na innych obszarach swojej działalności.

A co w przypadku braku zapłaty? Pamiętaj, że kto pierwszy, ten lepszy – im wcześniej poczynisz sądowe kroki do odzyskania należności, tym większa szansa, że odzyskasz je przed innymi przewoźnikami. Umowy przewozu spedycja mogła zawierać z bardzo wieloma podmiotami.

5. Ubezpiecz się

Rozważ zawarcie umowy faktoringu, która pozwoli na zachowanie płynności finansowej. Faktoring polega na wykupie przez podmiot zewnętrzny – faktora, faktur wystawionych przez przewoźnika na rzecz jego zleceniodawców. Przedmiotem faktoringu mogą być tylko faktury nieprzeterminowane, tj. z odroczonym terminem płatności, który jeszcze nie upłynął.

Podsumowując

Firma transportowa może się zabezpieczyć przed brakiem zapłaty za fracht przez spedycję poprzez dokładne sprawdzenie potencjalnych partnerów biznesowych, podpisanie umowy o współpracy, stosowanie różnych form zabezpieczeń finansowych, kontrolę księgowości oraz budowanie pozytywnych relacji biznesowych. Wszystkie te kroki mogą pomóc w minimalizacji ryzyka braku zapłaty i utrzymaniu stabilności finansowej firmy transportowej.

Warto zadbać o szczegółową weryfikację kontrahenta zarówno przed nawiązaniem stałej współpracy, jak i w trakcie jej trwania. Pozwoli to na szybką reakcję i podjęcie zdecydowanych kroków prawnych  w sytuacji ryzyka niewypłacalności spedycji.