Artykuły

Kierowca pracuje w kilku firmach – możliwe?

Są kierowcy, którzy pracujący tylko u jednego pracodawcy, ale i tacy którzy mają kilka miejsc zatrudnienia. Istnieje grupa kierowców zwanych powszechnie „skoczkami”. Często mają zatrudnienie w innych zakładach pracy i wykonują zawody niezwiązane z transportem. Posiadają uprawnienia i chęci, zatem współpracują z firmami i doraźnie wykonują na ich rzecz operacje transportowe. Możliwe i zgodne z przepisami? Czy może to tak zwana szara strefa i powszechna praktyka branży, ale nie mająca nic wspólnego z przepisami?
Przewiń w dół i czytaj dalej…

Kierowca zatrudniony w dwóch różnych firmach transportowych

Wykonując przewozy drogowe krajowe czy to międzynarodowe kierowca może być zatrudniony na przykład na 1/2 etatu w każdej z firm lub innym wymiarze zatrudnienia. Najważniejsze by nie został przekroczony łączny limit czasu pracy kierowcy wymagany przez ustawodawcę.

W przypadku zatrudnienia jako kierowca należy zwrócić uwagę na czas pracy kierowcy, czas jazdy. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością powstania naruszeń, które w razie kontroli PIP lub ITD mogą wpłynąć na jej wynik a czasami nawet wysokość kary za powstałe przewinienia np. przekroczony czas jazdy, nadgodziny, odpoczynki.

Praca na urlopie u innego pracodawcy

Pracując u różnych pracodawców kierowca może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Co ciekawe, może zdarzyć się tak, że u jednego właśnie go wykorzystujemy a u drugiego pracujemy i tak na zmianę. 

Ani przepisy Kodeksu pracy, ani ustawy o czasie pracy kierowców nie zawierają zakazu podejmowania przez kierowców dodatkowego zatrudnienia. Nie wprowadzają również warunku, że do jego podjęcia konieczna jest zgoda pracodawcy.

Czy trzeba informować pracodawcę o podjęciu dodatkowej pracy u innego pracodawcy ?

O podjęciu dodatkowego zatrudnienia i podpisaniu drugiej umowy kierowca nie ma obowiązku informować pracodawcy. W przepisach Kodeksu Pracy nie ma zapisu, który by do tego zobowiązywał. „Pracownik, nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia”. Ważne by wymiar czasu pracy został zachowany w każdym z miejscu zatrudnienia.

Częsta praktyka w firmach transportowych jest taka, że pobierane są od pracowników oświadczenia o tym czy są zatrudnieni w drugiej firmie. Dodatkowo dokumenty wewnątrz zakładowe zobowiązują pracownika do informowania pracodawcy o podjęciu pracy w innym miejscu. Nie ciekawość jest tego przyczyną a bezpieczeństwo. Po powrocie z urlopu dyspozytor musi wiedzieć, czy jego kierowca jest w pełni sił, wypoczęty i gotowy do podjęcia zlecenia. Kwestie podatkowe oraz składkowe (ZUS ),informacja o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych krajowych lub zagranicznych lub innych wykonywanych czynnościach, na innej podstawie niż stosunek pracy. To wszystko ma znaczenie, ale nie stoi na drodze do elastycznych rozwiązań w postaci pracy u kilku pracodawców.

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników „skoczków”

Kierowcę, który przychodzi do pracy tylko na krótki czas, trzeba traktować tak samo jak każdego innego pracownika. Badania lekarskie, szkolenia wewnętrzne, BHP i inne – wszystkiego musisz dopilnować tak, jak z pracownikiem zatrudnianym z zamiarem dłuższej współpracy.

Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonej pracy, rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, bo jeśli któryś z pracodawców zauważy gorszą jakość wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności ma prawo rozwiązać stosunek pracy.

Podsumowanie

Pracodawca zatrudniający kierowcę będącego już w stosunku pracy z innym podmiotem, postępuje jak najbardziej zgodnie z przepisami. Taka metoda – urlop u jednego pracodawcy a dorywcza praca w drugim miejscu, są jak najbardziej poprawne a wręcz mogą stać się praktyką, która rozwiąże Twoje bolączki w okresie wakacyjnym czy też świątecznym. Prowadząc firmę transportową warto być pracodawcą atrakcyjnym i wyróżniającym się na tle innych firm transportowych. W dzisiejszych czasach rynek pracy należy bardziej do pracownika, więc szukanie nietypowych wyróżników jest pożądane. Elastyczność, to jedna z cech która może Cię wyróżniać i zachęcać do podjęcia zatrudnienia właśnie w Twoje firmie.