Artykuły

Lista płac kierowcy w transporcie – jakie składniki wyrównujące „w górę” są dopuszczalne?

Jaką rolę w tej strukturze zajmują niedawno wprowadzone sanitariaty i inne koszty, których zwrotu można dokonać kierowcy? Między innymi tego dowiesz się z tego artykułu i zobaczysz jak graficznie może wyglądać „drabinka” składników.

Przewiń w dół i czytaj dalej.

Lista płac kierowcy w transporcie – jakie składniki wyrównujące „w górę” są dopuszczalne?

Chodzi o kasę, a zatem cały „finansowy diabeł” tkwi w szczegółach i jest niezwykle istotny dla każdej ze stron. Zarówno kierowca, właściciel, ale i kadrowa (księgowa) są tematem żywo zainteresowani.

PREMIA to nie jest to samo co NAGRODA. Oba składniki są elementem wynagrodzenia i domyślnie oskładkowane, ale po zastosowaniu odpowiednich korekt, można podzielić każdy z nich na nagrody/premie oskładkowane i nieoskładkowane. A NAGRODA dodatkowo nie wchodzi do podstawy urlopu wypoczynkowego ani nadgodzin.

A jaką rolę w tej strukturze zajmują niedawno wprowadzone sanitariaty i inne koszty, których zwrotu można dokonać kierowcy? Między innymi tego dowiesz się z tego artykułu i zobaczysz jak graficznie może wyglądać „drabinka” składników.

Co może być nieoskładkowane? (bez ZUS i/lub bez podatku)

Wynagrodzenie kierowcy, tak jak każdego pracownika zatrudnionego na etat, jest generalnie zawsze oskładkowane (czyli naliczane są składki ZUS oraz obliczana zaliczka na poczet podatku dochodowego). Składki ZUS są odprowadzane miesięcznie, podobnie jak zaliczki na podatek dochodowy. Ale o ile zaliczki ostatecznie weryfikuje podsumowanie roczne (PIT roczny) i ostateczny podatek i ulgi odlicza się na zeznaniu rocznym, to składki ZUS zależą i są odprowadzane za dany konkretny miesiąc, z konkretnego wynagrodzenia za dany miesiąc.

Dlatego mówi się, i jest to bardzo ważne, aby połączyć odpowiednio w „jedną wypłatę” nawet kilka przelewów w danym miesiącu. Chodzi o odpowiednie rozliczenie podstawy ZUS i podatku na jednej liście płac. W ten sposób określa się podstawę wymiaru składek ZUS i taką podstawę, wynikającą z udokumentowanego wynagrodzenia w danym miesiącu, analizuje się pod względem możliwości obniżenia jej z tytułu diet wirtualnych (aktualnie wg stawki 60 EUR za dzień).

WAŻNE! Jeśli wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż 7824 zł brutto, to nie wyrównuje się tej podstawy „w górę” i ZUS naliczany jest dokładnie od kwoty brutto jaką wypracował kierowca, np. jeśli kierowca otrzymuje 4500 zł brutto, to nie działa mechanizm obniżania ani wyrównywania „w górę” – obliczamy wynagrodzenie bez żadnych obniżeń ZUS (stosuje się tylko obniżenie 1/3 wartości diet do podstawy opodatkowania, czyli 20 EUR).

Jeśli całe wynagrodzenie brutto kierowcy składa się z kilku składników, to w praktyce tylko od indywidualnego pomysłu i wiedzy osoby rozliczającej zależeć będzie kolejność składników w strukturze wynagrodzenia, np. (1)zasadnicze, (2)wynagrodzenie za dyżur, (3)ryczałt za pracę w nocy, (4)ryczałt za nadliczbowe, (5)dodatek zagraniczny, (6)premia, (7)nagroda.

[rys. Struktura wynagrodzenia kierowcy z podziałem na różne składniki]

Co oznacza obniżenie ZUS / PIT dla kierowcy?

Obliczenie podstawy wymiaru składek ZUS polegające na zastosowaniu ulgi w postaci diet wirtualnych działa tylko wtedy, gdy kwota brutto wynagrodzenia jest na tyle wysoka, aby było co obniżać. Oznacza to, że nie stosujemy obniżania ZUS, gdy wynagrodzenie kierowcy jest na poziomie np. 3500, 4000 czy 5500 zł brutto. W celu optymalizacji ZUS i Pakietu Mobilności należy doliczyć (wyrównać w górę) ogólne wynagrodzenie, tak aby przekroczyć wartość 7824 zł brutto i dopiero wtedy zastosować mechanizmy obniżające.

Mity dotyczące obliczania podstawy ZUS dla kierowców

Opisy i metody jakie można spotkać w firmach rozliczających kierowców sugerują zbyt duże uproszczenie tematu. Nie zawsze ZUS będzie stały od 7824, czasem będzie od niższej kwoty, a czasem niestety diety wirtualne nie wystarczą, aby go obniżyć do poziomu 7824. Nadużycia jakie nie są zgodne z prawdą to:

  • „kwotę podstawy do ZUS należy zawsze wyrównać do 7824 zł” << nieprawda
  • „minimalna kwota wynagrodzenia kierowcy wynosi 7824 zł” << nieprawda
  • „od każdej kwoty wynagrodzenia odejmujemy diety wirtualne” << nieprawda

To są uproszczenia. Są firmy, gdzie specyfika tras nie pozwala naliczyć wystarczająco diet wirtualnych (obniżających oskładkowany przychód kierowcy) i ZUS naliczany jest od kwot 9000 – 10000 zł brutto, co dla firmy oznacza wzrost kosztów zatrudnienia (koszty ZUS) o kilkaset złotych na każdym kierowcy.

Przy każdej okazji należy zastanowić się, czy to już jest ten czas na zmiany lub korekty zapisów w umowach kierowców. Czy to jest przełom kwartału, czy okazja do podwyżki – przeliczyć stan obecny, sprawdzić podstawy ZUS i podatku dla kierowcy i spróbować wykorzystać nowe metody, składniki ustawowe, które nie są obowiązkowe, ale są jak najbardziej branżowo uzasadnione (sanitariaty) i pozwalają obniżyć koszty firmy bez uszczerbku na wypłacie kierowcy. A w wielu przypadkach jest przestrzeń na kilkaset złotych podwyżki.

Odpowiedzialność firm rozliczających i doradców transportowych jest w tym zakresie bardzo duża. Spłycanie tematu lub brak nawet minimalnej sugestii, żeby cokolwiek sprawdzić – ogranicza rozwój firm transportowych. Stagnacja, brak pomysłu, a czasami zwykłej nadziei, że w tym biznesie da się cokolwiek poprawić – nie jest nikomu na rękę. A przecież – skoro mamy tyle zmian w prawie – na pewno któreś z nich można wykorzystać do poprawy przejrzystości współpracy z kierowcami, uproszczenia zasad i ułatwienia wszystkim życia.

Sprawdzenie konkretnie tras w danej firmie, konkretnych obliczeń i podejmowanie świadomych decyzji na NOWY ROK lub przy okazji zatrudniania nowych kierowców.

NOWA USTAWA z sierpnia 2023 – jest bardzo pozytywną korekta prawa o wynagrodzeniach kierowców w transporcie drogowym. Sprawdźmy wspólnie – jak można jej użyć w TWOJEJ FIRMIE.