Artykuły

Odpoczynki tygodniowe 2×24 po staremu i nowemu (Pakiet Mobilności)

Zmiany dotyczące odpoczynków tygodniowych oraz wydłużania jazdy, gdy kierowca wraca do domu na odpoczynek „weekendowy”, weszła w życie 20 sierpnia 2020 roku. Transport drogowy i kierowcy ciężarówek otrzymali nowe opcje w Rozporządzeniu WE 561/2006.

Ważna część Pakietu Mobilności, czyli zmiany dotyczące odpoczynków tygodniowych oraz wydłużania jazdy, gdy kierowca wraca do domu na odpoczynek „weekendowy”, weszła w życie 20 sierpnia 2020 roku. Transport drogowy i kierowcy ciężarówek otrzymali nowe opcje w Rozporządzeniu WE 561/2006. Są to podstawowe przepisy o czasie jazdy i odpoczynkach kierowców, (tekst ujednolicony po zmianach w PDF), które każdy powinien mieć w wersji pełnej do wglądu.

Od kilkunastu lat funkcjonuje zapis o zasadach realizacji odpoczynków przez kierowców w transporcie:

6.  W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

a) dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku; lub
b) jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

Ten zapis, jeśli go dobrze przeanalizować pozwala zrobić dwa (a nawet więcej) skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd, pod warunkiem, że „trasa” zamknie się w okresie 3 tygodni.

odpoczynki tygodniowe kierowcy - dwa skrócenia pod rząd

Prawniczy język przepisu utrudnia zrozumienie zależności pomiędzy słowami „co najmniej (..) jeden regularny i jeden skrócony” i w każdych dwóch tygodniach. Chodzi o to, że odpoczynki tygodniowe występują bardzo często na przełomie dwóch tygodni (z niedzieli na poniedziałek), a wtedy zgodnie z w/w przepisem można go jako „sztukę” zaliczyć do jednego z nich. Odpowiednie rozpoczęcie trasy (w poniedziałek tuż po północy) i powrót do bazy przed końcem trzeciego tygodnia pozwalał (i nada pozwala) realizować 2 skrócenia w trasie w trybie jazdy 3 tyg. na 1.

Niestety część firm nie mogło z tej opcji korzystać, gdyż układ zleceń wymagał rozpoczęcia pracy w niedzielę. Wówczas odpoczynek tygodniowy nie był „na przełomie” tygodni i nie spełniał wymogu, aby być zaliczonym do nowego tygodnia.

Rozszerzenie tych przepisów o nowelizację z sierpnia 2020 (Pakiet Mobilności cz.1) wprowadziło dodatkowe warunki właśnie dla takich sytuacji gdy nie był spełniony podstawowy warunek (stary, 2-tygodniowy). W takich układach należy wziąć pod uwagę 4 tygodnie i zdefiniować w nich w sumie co najmniej 4 odpoczynki tygodniowe (może być więcej), z czego minimum 2 będą regularne. Pozostałe mogą być skrócone i mogą być jeden po drugim. Ta nowa opcja ma ułatwić realizację tras międzynarodowych, dlatego dodatkowym warunkiem jest, to że te 2 skrócenia mają być poza Polską.

Przepis jest bardzo „zagmatwany” i bez spokojnej konsultacji, naprowadzającej logicznie kierowców na sposób rozumienia tych zapisów, jest bardzo trudno uzyskać zrozumienie wśród „driverów”. Czasem pomaga grafika:

Jak widać, w przypadku wyjazdu w niedzielę nadal można zrealizować 3-tygodniową trasę. Teraz już można zrobić 2 skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Po powrocie, w 3-cim tygodniu do bazy, kierowca musi zrealizować rekompensaty i kolejny odpoczynek tygodniowy,

W zależności od tego ile jest faktycznie wszystkich odpoczynków w okresie 4 tygodni, mogą się tam znaleźć dodatkowo jeszcze inne odpoczynki skrócone tygodniowe.

Jeśli ten wątek zainteresował Cię szczególnie, szukasz informacji dokładnych na temat odpoczynków tygodniowych – zgłoś się do nas na niezobowiązującą konsultację. Ustalimy – czy i jak możemy Ci pomóc, a Ty zdecydujesz czy pozostaniesz z nami na dłużej.

Tagi