Artykuły

Więcej towaru niż w zleceniu – co ma zrobić przewoźnik?

PYTANIE:

Co w przypadku, gdy nadawca załaduje więcej towarów niż było w zleceniu (umowie). Czy mamy prawo zabrać tylko tyle ile w zleceniu? Ile możemy żądać dopłaty?

ODPOWIEDŹ:

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy zapisy zlecenia transportowego nie zawierają już postanowień w tej kwestii, np. możliwy doładunek, zakaz doładunku innych towarów, wymogi co do pojazdu. Zlecenie jest umową pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą (załadowca/spedycja). Jeśli zatem na załadunku okaże się, że ilość towaru jest większa niż strony określiły w zleceniu, to przewoźnik, co do zasady, uprawniony jest do odmowy podjęcia ładunku w większej części.

Jeżeli natomiast przewoźnik zdecyduje się na podjęcie większej ilości ładunku, to powinien uzgodnić ze zleceniodawcą wysokość dodatkowego frachtu. Jest to kwestia podlegająca negocjacji stron.

W każdym przypadku należy żądać pisemnych instrukcji od zleceniodawcy, które niekoniecznie muszą okazać się uzasadnione.

Marek Kliś, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP

Tagi

Webinary