Artykuły

Sanitariaty – nowy składnik w wynagrodzeniach kierowców

Nieopodatkowany składnik na liście płac kierowcy międzynarodowego. NieoZUSowany, gdy przychód przekroczy przeciętne wynagrodzenie. Szczególnie przydatny dla firm, które mają krótkie wyjazdy i już teraz podstawa do ZUS jest wyższa niż 7824 zł (rok 2024).

Kilka zdań w Regulaminie Wynagradzania i możesz automatycznie generować do kilkuset EUR miesięcznie kosztów bez podatku i bez zajęcia komorniczego.

Co to za składnik – „Sanitariaty”?

Aby dobrze zrozumieć sens wprowadzania takiej zmiany warto cofnąć się do 2022 roku gdy likwidowano zapisy o podróżach służbowych. Wtedy przy okazji zmian pozbawiono sporą część kierowców świadczeń związanych z kosztami toalet, pryszniców czy środków higienicznych. Wtedy również pozbawiono kierowców w diet na wyżywienie za granicami. To była jedna z większych porażek naszych ustawodawców.

Nieopodatkowany w całości zwrot kosztów dla kierowcy

Warto zauważyć, szczególnie dla księgowych, że to nie jest składnik kosztu stricte firmowego, ale koszt pracownika. Kierowca ponosi ten koszt w związku z wyjazdem, ale nie musi go w żaden sposób dokumentować. Podobnie jak koszty naliczane w związku z noclegiem poza kabiną. Mogą się pojawić również inne dodatkowe, udokumentowane i uzasadnione koszty, ale o tym w kolejnym artykule.

Składniki kosztowe są NIEPODATKOWANE w całości, bez wymagania osiągnięcia przeciętnego przychodu 7824 zł. Ten wymóg dotyczy tylko nieoZUSowania i diet wirtualnych.

Zobacz jak generują się automatycznie składniki oraz jak połączyć je z kwotami netto do wypłaty, które podaje właściciel firmy:

Dotyczy zarówno kierowców pow. 3,5t jak i kierowców „bus-ów”

Zmieniona ustawa wprowadza ogólne zasady rozliczeń kierowców również dla tzw. „busiarzy”. Zarówno dla umów o pracę jak i umów zleceń – składniki zagraniczne obniżają podstawę ZUS oraz podatku dochodowego.

Składnik nie jest obowiązkowy – ale warto go wdrożyć jak najszybciej

Po zmianach powodujących wliczanie wszystkich składników do wynagrodzenia spora grupa kierowców osiąga w trakcie roku poziom II progu podatkowego. To powoduje, że przy metodzie „dniówkowej” cały koszt podatku obciąża pracodawcę. Dzięki wykazaniu na liście płac kosztów można obniżyć podstawę podatku kierowcy do I progu lub nawet do poziomu kwoty wolnej od podatku.

Automatyzacja obliczeń sanitariatów i diet wirtualnych

Wraz z wprowadzeniem sanitariatów do ustawy, zwiększono stawkę tzw. diety wirtualnej i uproszczono mechanizm obliczeń. Dzięki temu aktualnie za cały okres poza Polską można szybko obliczyć kwotę diety wirtualnej obniżającej kwotę brutto, dodatkowo ulgę tę powiększyć nowymi składnikami. Całość struktury „na górze” uzupełnić zmienną nagrodą, aby uzyskać kwotę oczekiwaną netto. Cały ten mechanizm obliczany jest automatycznie w programach rozliczających czas pracy kierowców.

Składniki wynagrodzenia listy płac kierowcy w transporcie międzynarodowym w 2024 roku

Programy płacowe NIE NALICZAJĄ kosztów sanitariatów

Dlatego warto dopytywać do skutku firmy rozliczające lub swoich pracowników zajmujących się rozliczeniami, czy mają dostępne opcje automatyzujące wyliczenia. To po stronie osób rozliczających kierowców są wszystkie dane do naliczenia składników kierowców. Do systemów typu Optima, Enova, R2Platnik, Gratyfikant – wprowadzane są już gotowe elementy listy płac z podziałem na składniki oZUSowane i nie. Dzięki temu nie trzeba czekać na aktualizacje, które mogą się nigdy nie pojawić.

Wymagaj gotowych kwot wg nowych przepisów – ułatwią Ci tworzenie list płac kierowców.