Artykuły

Dodatkowa godzina przy zmianie czasu z letniego na zimowy 2023

Pomimo zgodnych decyzji w komisjach unijnych dot. przyjęcia stałego czasu i likwidacji obowiązku zmiany czasu zimowego i letniego niestety nie zostało to jeszcze zatwierdzone i wdrożone. Mieliśmy się już nie przejmować zmianą czasu, ale niestety należy nadal pamiętać o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian.

Z tego artykułu dowiesz się, co z dodatkową godziną wynikającą z przestawienia zegarków z 3:00 na 2:00.

Tachografy cyfrowe pracują wg czasu UTC – nie ma w nich czasu zimowego i letniego

No właśnie, dzięki temu, że mechanizmy tachografu pracują wg UTC (Coordinated Universal Time), to zawsze jest liczony rzeczywisty upływ czasu, bez możliwości manipulacji tym mechanizmem. Zatem czas UTC jest to czas odniesienia, do którego ustawia się tylko lokalne przesunięcie (+1h, +2h), aby zegarek wyświetlany na ekranie tachografu wskazywał dobrą godzinę (lokalną). Potoczne sformułowanie, że przestawia się zegar w tachografie, jest skrótem myślowym, bo sam mechanizm zegarowy (UTC) nie jest możliwy do ustawiania przez kierowcę ani firmę. Niewielką rozbieżność zegarka (o +/- 1 minutę) można dokonać tylko raz na 7 dni, ale już w przypadku większych rozbieżności konieczna jest wizyta w serwisie tachografów, gdzie tylko uprawniony serwisant może ustawić moduł czasu UTC.

Nieprawidłowe ustawienie przesunięcia czasu w tachografie cyfrowym wg inspekcji transportu drogowego

W praktyce nie wywoła większych konsekwencji właśnie dzięki mechanizmom czasu UTC. Zapisywane dane są do odtworzenia i skontrolowania bez względu jakie przesunięcie lokalne ma ustawione kierowca. Zapisy o karze za nieprawidłowe ustawienie zegara dotyczą tachografów na wykresówki, gdzie możliwość manipulacji rzeczywiście może zafałszować kontrolę i uniknąć kary np. za nieprawidłowe wykorzystanie przypadku odpoczynku dziennego skróconego (przestawienie chwilowe zegarka o 9h do tyłu i wykazanie odpoczynku gdy go faktycznie nie było).

Ale ważne jest, że ewentualne późniejsze powoływanie się na nieprawidłowe odczytywanie zegara przez kierowcę („bo się źle wyświetlało”), gdy popełnił naruszenie odpoczynku lub czasu jazdy – będzie analizowane indywidualnie. Własne zaniedbania, nie mogą być wyjaśnieniem późniejszych pomyłek.

1 godzina w tył lub w przód – czy pojawia się i znika luka w tachografie?

Teraz jesienią, gdy zegarki przestawiamy z 3:00 na 2:00, zyskujemy godzinę w danej dobie. Nie oznacza to jednak, że kierowca może jechać dodatkową godzinę ekstra. To jest „techniczna” godzina, którą należy tak uwzględnić w trasie, żeby nie wpływała na realne odbywanie odpoczynku czy przerw w trakcie jazdy. Nawet jeśli przestawiamy zegar, to należy prawidłowo odpoczywać minimum 9h, itp.

Odejmij godzinę dopiero po zakończeniu pracy

Większość instytucji przestawia zegary o 3:00/2:00 w nocy. W transporcie – jeśli w dany weekend kierowca jest w domu nie pracuje – temat jest prosty i identyczny. Dopiero w poniedziałek, gdy przyjdzie do pracy będzie musiał przestawić „przesunięcie czasu” w tachografie cyfrowym. Ale gdy w sobotnią noc kierowca jest w trasie, najlepiej jeśli poczeka ze zmianą czasu aż do zakończenia pracy kierowcy. Dopiero wtedy warto przestawić tachograf i udać się na odpowiedni odpoczynek (nie do określonej godziny tylko obliczyć bezwzględnie liczbę godzin snu).

Jak zmienić godziny w tachografie Siemens / VDO

Zmianę czasu z zimowego na letni dokonuje się samodzielnie w ustawieniach tachografu. Do zmiany tego ustawienia nie jest wymagana ani karta kierowcy ani karta przedsiębiorstwa. Zmiana czasu lokalnego nie ma wpływu na zapisy aktywności na karcie włożonej aktualnie do tachografu.

Aby wykonać zmianę czasu lokalnego w tachografie VDO 1381 należy wejść do MENU głównego wciskają klawisz OK:

Rys. 1

Następnie przy pomocy strzałek góra/dół na panelu odnajdujemy opcję  WPISZ POJAZD. Wchodzimy do menu WPISZ POJAZD zatwierdzając klawiszem OK:

Rys. 2

Po wejściu do menu ustawień pojazdu pojawi się okno opcji POJAZDU. Ponownie wykorzystując strzałki na panelu odnajdujemy opcję CZAS LOKALNY:

Rys. 3

i wchodzimy do ustawień czasu lokalnego wciskając przycisk OK.

W menu ustawień czasu lokalnego pojawi ekran z czasem UTC i czasem lokalnym (oznaczonym czarną kropką). W tym miejscu strzałeczkami góra/dół dokonujemy odpowiedniej korekty czasu lokalnego i zatwierdzamy zmianę klawiszem OK.

Strzałki „góra/dół” na panelu pozwalają przestawiać czas lokalny o 30 minut przy każdym naciśnięciu, zatem aby ustawić przesuniecie o godzinę więcej należy wcisnąć dwukrotnie strzałkę w górę.

Rys. 4

Jak zmienić czas w tachografie Stoneridge SE5000?

Podobnie jak wyżej, wchodzimy do menu tachografu klawiszem OK i szukamy ustawień:

Następnie szukamy strzałkami opcji Czas lokalny (w tej opcji ustawia się przesunięcie czasu: +1h to czas zimowy, +2h to czas letni).

Zatwierdzamy klawiszem OK i to wszystko.

Analogicznie działa to we wszystkich tachografach innych producentów.

Zmiana czasu a tachografy analogowe?

Tachografy analogowe też wymagają ustawienia zegarka, ale ustawianie czasu w nich jest zdecydowanie łatwiejsze. Widoczny na ekranie tachografu zegarek przestawiamy w menu, po wciśnięciu przycisku |M| naciskamy klawisz „+” – zacznie mrugać sekcja minut, ponowne naciśnięcie |M| – zaczną mrugać godziny. +/- odpowiednio przestawiamy godzinę na aktualną.

WAŻNE: operacje te robić najlepiej po zakończonej pracy, bo przestawienie zegarka wpływa na sposób rysowania wykresów na tarczce – zatem, gdy cofniemy czas z 3:00 na 2:00 to wykresy się zamazują. Gdy zrobimy to na koniec pracy, zapisy pozostaną czytelne i wszystko będzie ok przy kontroli.

Kto odpowiada za dopilnowanie zmiany czasu w tachografie?

To zależy od skutków takiego ignorowania obowiązków. W tachografach analogowych podlega to pod zaniedbania kierowcy (do 1000 zł) i firmy (1000 zł). W przypadku tachografu cyfrowego – złe ustawienie zegarka, może być powodem błędów w ustalaniu czasu jazdy, odpoczynków – bo kierowca pomyli godziny.

Jeśli masz wątpliwości z nią związane, skonsultuj swój problem i znajdź rozwiązanie