Artykuły

Uniknij mandatu dzięki art. 12!

Wykorzystałem w tym tygodniu już 2 „dziesiątki” i okazuje się, że czas pracy w dzisiejszej dobie przekroczę o 17 minut, czyli 9:17, ponieważ nie mogę znaleźć miejsca parkingowego. Co mogę zrobić?

Artykuł 12 z Rozporządzenia 561/2006 daje Ci możliwość odstępstwa od przepisów 6-9 zawartych w tym samym rozporządzeniu, czyli m.in.: czas jazdy ciągłej, dziennej, czas odpoczynków.

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM i pod warunkiem, że nie ZAGRAŻA TO BEZPIECZEŃSTWU ORAZ UMOŻLIWIA OSIĄGNIĘCIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA POSTOJU.
Co to oznacza?

Że m.in. w takich przypadkach, gdy:

  • jesteś zobowiązany do przerwania odpoczynku w celu „awaryjnego” przeparkowania pojazdu (zostałeś o to poproszony przez służby, etc.),
  • nie możesz znaleźć bezpiecznego miejsca postoju (brak oświetlenia parkingu, brak infrastruktury),
  • spotkałeś sytuację losową na drodze (zator, zamknięty odcinek drogi, trudne warunki pogodowe),
    Możesz skorzystać z artykułu 12/561, który pozwala na powyższe odstępstwa.

Czy są to przepisy krajowe, czy międzynarodowe?

Są to przepisy zawarte w Rozporządzeniu (WE) 561 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku. Zatem są to przepisy, które mają zastosowanie na obszarze UE, EOG i Szwajcarii.

Rozporządzenie stosuje się niezależnie od kraju rejestracji pojazdu.

Czy służby kontrolne w Niemczech, Francji czy Hiszpanii są zobowiązane do uwzględnienia odstępstwa w ramach artykułu 12/561?

TAK! Jeżeli kontrola ma miejsce w kraju, w którym obowiązują zapisy Rozporządzenia 561, sytuacja, jaka miała miejsce mieści się w granicach odstępstw uwzględnionych w dokumencie, a sam wydruk/adnotacja wykonana jest prawidłowo oraz nie jest to czynność powtarzająca się nagminnie, funkcjonariusz jest zobowiązany do uwzględnienia takiego wyjaśnienia podczas kontroli.

SKĄD POJAWIAJĄ SIĘ NIEJASNOŚCI PODCZAS KONTROLI?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszymi problemami podczas kontroli są:

  • próba „obejścia” przepisów i naciąganie wykorzystania art. 12,
  • niezrozumiałość odstępstw, na jakie można sobie pozwolić,
  • bariera językowa podczas kontroli,
  • ALE PRZEDE WSZYSTKIM brak dokładnego opisania zdarzenia na wykresówce lub wydruku oraz brak możliwości udowodnienia, że kierowca dołożył wszelkich starań, aby jednak zmieścić się w obowiązującym czasie pracy – Jak uniknąć tego problemu?

Jak wykonać prawidłowy opis dowiecie się podczas naszej kolejnej porady – oczekujcie jej już w tym tygodniu!
W kolejnych poradach powiemy Wam jak w ramach tego samego artykułu wydłużyć czas pracy o 1 lub nawet 2 godziny!

Tagi