Artykuły

Zgubiona lub uszkodzona karta kierowcy – co zrobić?

Karta kierowcy to niezaprzeczalnie najważniejszy dokument dla kierującego pojazdem. Bez niej ani rusz! Jednak co w sytuacji, gdy ulegnie ona zniszczeniu lub po prostu zostanie zgubiona?

Karta kierowcy to niezaprzeczalnie najważniejszy dokument dla kierującego pojazdem. To na niej znajdują się informacje o zdarzeniach i wszelkich aktywnościach. Dane, które karta zawiera są podstawą do analizy czasu pracy oraz dowodem podczas kontroli. Jednym słowem: bez niej ani rusz! Jednak co w sytuacji, gdy ulegnie ona zniszczeniu lub po prostu zostanie zgubiona?

Dylematów i jednocześnie kłopotów jest wiele, bo i kary za nieposiadanie karty są dosyć wysokie. W przypadku kontroli, stosowną sumą zostanie obciążony nie tylko kierowca, ale i spedytor oraz samo przedsiębiorstwo. Łącznie może być to kwota rzędu 9 tysięcy złotych. Zatem jak uniknąć problemów?

Jazda bez karty – poznaj procedurę

Najważniejszym elementem, jak zawsze w przypadku korzystania z pewnych odstępstw od przyjętych norm, jest dokładne opisanie zdarzenia. Opis ten powinien mieć miejsce już na samym początku, czyli w momencie, kiedy kierowca jest zmuszony do wyruszenia w trasę bez karty.

Krok 1 – Pierwszy wydruk na początku dnia. Na odwrocie wydruku należy umieścić takie dane jak: imię i nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy oraz złożyć imienny podpis.

Krok 2 – Drugi wydruk pod koniec dnia – wskazanie zdarzeń. Na końcu przebytej trasy, kierowca jest zobowiązany do wykonania kolejnego wydruku z tachografu, który zawierać będzie wszystkie dane nt. jego pracy od momentu wykonania pierwszego wydruku: jazda, inna praca, dyspozycyjność. Ważne, aby informacje były pełne, prawidłowe i odzwierciedlały to, co miało miejsce w rzeczywistości. Na drugim wydruku również należy umieścić podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy oraz podpis).

Podsumowując: w przypadku nieposiadania karty, kierowca powinien posiadać po dwa wydruki każdego dnia. Jeden, który świadczy o rozpoczęciu pracy, drugi po jej zakończeniu.

Zgubiłem kartę!

Stało się. Wypadła z kieszeni, zaginęła w przepastnym portfelu, wypadła z kabiny na parkingu. Co powinien zrobić kierowca? – Zastosować się do powyższej procedury oraz niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty. Kontynuacja jazdy jest możliwa przez 15 dni od daty wykonania pierwszego wydruku, czyli od momentu zgubienia karty. Obowiązkowo należy w tym okresie dokonywać wydruków, a powrót do bazy może odbyć się przy pełnym załadunku. W celu dotarcia do bazy można również wydłużyć czas jazdy bez karty, jednak w tym wypadku trasa musi przebiegać bezpośrednio do siedziby firmy bez załadunków oraz innych, dodatkowych operacji – radzi Tomasz Szerszeń, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

A co, jeżeli z kartą jest coś nie tak?

W przypadku karty, która została uszkodzona, kierowca może kontynuować trasę (stosując się do przedstawionej procedury) oraz powinien ją niezwłocznie wysłać listem poleconym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Aby uniknąć kłopotów podczas kontroli, już po odesłaniu karty, należy mieć przy sobie kopię złożonego wniosku wysłanego do PWPW o wydanie duplikatu.

Tutaj kolejną ważną informacją jest to, że wniosek o wydanie karty jest sporządzony jedynie w języku polskim. – A zatem w przypadku planowanych tras do innych krajów, kierowca powinien dysponować dokumentem przetłumaczonym na język urzędowy obowiązujący w danym państwie. Pracownik wyposażony w tego typu oświadczenia oraz dokonujący regularnych wydruków z tachografu, może kontynuować trasę przez 15 dni. Po upływie tego czasu może jedynie pozwolić sobie na powrót do bazy. Powrót ten może odbyć z załadunkiem – kontynuuje Tomasz Szerszeń, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

A kradzież?

W przypadku kradzieży, kierowca również może wykonywać swoją pracę w okresie 15 dni (z dodatkowym czasem na dojazd do bazy) jednak jego obowiązkiem jest posiadanie odpowiedniego dokumentu, który jest potwierdzeniem zgłoszenia tego faktu na policję. Oczywiście jest również zobowiązany do wykonywania wydruków i ich rzetelnego opisywania.

Wniosek o wydanie nowej karty

Osobą upoważnioną do złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty za wydanie nowej karty jest jedynie kierowca. Pracodawca nie może dokonać tych formalności za swojego pracownika. Jeżeli kierowca chce uzyskać zwrot kosztów za wydanie nowego dokumentu, musi skierować się do swojej firmy z prośbą o refundację – radzi ekspert. Przedsiębiorstwo nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu faktury, ani żadnego innego dokumentu, gdyż opłata za wydanie nowej karty jest potwierdzona imiennym rachunkiem wystawianym na dane kierowcy.

Wysokość kar – czy warto przestrzegać przepisów?

Jak to zwykle w przypadku prawa transportowego bywa, ustawodawca przewidział również stosowne kary za nieprzestrzeganie przepisów. W sytuacji, kiedy kierujący pojazdem nie będzie posiadał przy sobie karty lub poprzez jej uszkodzenie nie będzie mógł z niej korzystać, a jednocześnie organom kontrolującym nie zostaną przedstawione odpowiednie wydruki, należy spodziewać się surowych kar. A co ciekawe, mandatu spodziewać się może nie tylko kierowca, ale i przedsiębiorstwo. Dodatkowo, jeżeli kierowca przekroczy 15 dni jazdy bez karty (kiedy warunkiem skorzystania z tego odstępstwa nie będzie zjazd do bazy), otrzyma kolejny mandat w wysokości 1 000 zł. Natomiast każdy brak wydruku, który powinien zostać wykonany w związku z uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzieżą dokumentu, to kolejne 100 zł.

Podsumujmy wiedzę

Dla uściślenia i zebrania wiedzy nt. procedury jazdy bez karty, przedstawiamy trzy możliwe sytuacje oraz dokumenty, jakie należy mieć przy sobie, aby działać zgodnie z prawem:

 1. Kradzież:
  1. potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policję
  2. dwa wydruki za każdy dzień jazdy bez karty
 2. Zagubienie:
  1. zgłoszenie do PWPW o zagubieniu
  2. kopia wniosku o wydanie nowej karty wraz potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu
  3. dwa wydruki za każdy dzień jazdy bez karty
 3. Uszkodzenie:
  1. posiadanie uszkodzonej karty
  2. po wysłaniu karty do PWPW kopia wniosku o wydanie nowego dokumentu
  3. dwa wydruki za każdy dzień jazdy bez karty

W każdej tej sytuacji, kierowca ma prawo poruszać się bez karty kierowcy przez 15 dni kalendarzowych z możliwością ich wydłużenia na czas zjazdu do bazy.

Tagi