Artykuły

Zgubiona karta kierowcy, skradziona lub uszkodzona – czy to oznacza możliwość jazdy bez karty?

Kierowca w trasie zgubił kartę, uległa ona uszkodzeniu albo została skradziona. Przeczytaj co zrobić, gdy w środku operacji transportowej kierowca nie może z różnych przyczyn korzystać z karty kierowcy. Dowiedz się jakie instrukcje przekazać kierowcom, aby wiedzieli jak się w takiej sytuacji zachować.

Przewiń i czytaj dalej

Czy kierowca może kontynuować jazdę bez karty?

To pierwsze pytanie jakie nasuwa się wszystkim – co z przewożonym ładunkiem i trasą, którą realizuje kierowca? Czy może jechać bez karty? Tak, według przedstawionej procedury tworzenia wydruków. Od chwili, gdy doszło do uszkodzenia, zagubienia czy kradzieży karty, dokonując regularnych wydruków kierowca, może kontynuować jazdę. W przypadku kontroli owe wydruki wraz z potwierdzeniem zgłoszenia (np. kradzieży) będą kluczowe dla jej przebiegu.

Jak długo można dokonywać jazdy bez karty?

Do powrotu kierowcy na bazę firmy, zgodnie z planem, upłynie jeszcze trochę czasu. Czy trzeba takiego kierowcę “ściągać” busem do kraju? Czy może jest sposób na kontynuację zlecenia? Kierowca może kontynuować swoją aktywność przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych od daty wykonania pierwszego wydruku. Jedyną możliwością na wydłużenie tego okresu jest konieczność powrotu pojazdu do bazy. Bezwzględnie należy w tym okresie dokonywać wydruków z tachografu.
Na początku trasy kierowca nie może zaniedbać momentu wykonania pierwszego wydruku. Na odwrocie wydruku należy umieścić dane umożliwiające identyfikację kierowcy (podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy). Kierowca nie może zapomnieć złożyć imiennego podpisu. Wykonania kolejnego wydruku na koniec dnia także nie można pominąć. Wiemy z doświadczeń naszych Klientów, że skrupulatność przy tych czynnościach nie jest bez znaczenia. Należy zadbać o ich czytelność, o to, aby nie uległy zniszczeniu i mogły zostać okazane przy ewentualnej kontroli.

Co ma zrobić kierowca, gdy skradziono mu kartę lub ulegnie ona uszkodzeniu?

Karta, która działa wadliwie albo została uszkodzona, powinna zostać zwrócona do organu, który ją wydał. Prowadzi on bowiem rejestr wszystkich kart skradzionych, zagubionych albo właśnie uszkodzonych. Wszystko między innymi po to, aby uniknąć sytuacji, w której kierowca będzie nielegalnie posługiwał się dwiema kartami i fałszował zapisy swojej aktywności.
Kradzież karty musi zostać formalnie zgłoszony do odpowiednich służb w państwie właściwym dla miejsca wydania karty, a to wskazuje normalne miejsce zamieszkania kierowcy. Istotne jest dokładne opisanie zdarzenia. Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży kierowca powinien mieć ze sobą, aż nie nastąpi wydanie nowej karty kierowcy.
Powyższe sytuacje są nadzwyczajne i kiedy zaistnieją, kierowca ma 7 dni, aby wystąpić o kartę zastępczą, np. od momentu utraty karty. Wydanie karty kierowcy nastąpi w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czas ten może się wydłużyć.

Jak się ubiegać o kartę kierowcy?

O wydanie nowej karty kierowcy od Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych można wnioskować standardowo w formie papierowej albo złożyć wniosek drogą elektroniczną. Jaka jest różnica? Między innymi czas realizacji sprawy. W pierwszym przypadku jest to do 30 dni a w drugim do 7. Wydanie nowej karty jest kluczowe dla całej firmy. System przewiduje zawnioskowanie o kartę w imieniu współpracownika.

Chcesz SKONSULTOWAĆ wydruki?