Artykuły

Zgubiona karta kierowcy, skradziona lub uszkodzona – czy to oznacza możliwość jazdy bez karty?

Kierowca to pracownik terenowy firmy, którego postępowanie w trakcie wykonywania operacji transportowej znacząco wpływa na całe przedsiębiorstwo. Jego postępowanie może ściągnąć nieszczęście albo uchronić przewoźnika od mandatów, komplikacji i kontroli wewnątrz organizacji.

To od Ciebie, drogi właścicielu, pracowniku, specjalisto zależy, czy właściwie przeszkolisz, wdrożysz, pouczysz co zrobić np. w przypadku nieposiadania działającej karty albo np. w przypadku kradzieży lub zagubienia tego dokumentu. Jak uzyskuje się kartę zastępczą? Co grozi za wykonywanie jazdy bez karty bez wykonywania wydruków? Czy trzeba mieć przy sobie kopię złożonego wniosku wysłanego do PWPW?

Czym właściwie jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to dokument wydawany w Polsce przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie (PWPW). To wręcz nie dokument, a narzędzie w rękach kierowcy służące dokumentowaniu czasu jazdy, dyspozycji i wszelkiej aktywności kierowcy podczas pracy, a także w okresie postoju.

Rejestruje szereg informacji, które mogą posłużyć podczas kontroli, a także są wykorzystywane i przetwarzane przez pracodawcę kierowcy. Dane, które karta zawiera, są podstawą do analizy czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzenia. Same w sobie tworzą ewidencję czasu pracy.

Nie widziałeś/-łaś nigdy karty kierowcy? Już tłumaczymy co na niej znajdziesz.

Zdjęcie właściciela dokumentu umieszczone zostało wg standardu po lewej stronie, imiona i nazwisko to pierwsze wymienione pozycje, następnie data urodzenia, oznaczenie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych będzie pod numerem 4c. Punkty 4a to wydanie karty, a 4b to data końca jej ważności. Na dokumencie znajdziemy jeszcze numer PESEL, oznaczenie prawa jazdy i numer karty kierowcy. Pozycja numer 7 to podpis właściciela.

Na odwrocie legenda, chip i adres właściwego organu państwa członkowskiego, w którym karta została wydana. W przypadku Polski, jest nim Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Zawsze przed zatrudnieniem kierowcy, sprawdzaj ważność karty kierowcy.

Ucz, wdrażaj dobre praktyki, uświadamiaj – czyli jak ważne jest szkolenie każdego nowego pracownika

Jeśli organizacja jest dobrze prowadzona, ma procedury, które pozwalają ujednolicić, ustandaryzować i nazwać pewne procesy. Kompletowanie dokumentów kierowcy do akt osobowych to jedna z czynności, jaka powinna pojawić się na początku współpracy z nowym członkiem zespołu.

Mając dokument tożsamości pozwalający na identyfikację kierowcy – zrób jego kopię do teczki, sprawdź ważności karty kierowcy oraz prawa jazdy. Idź dalej i weryfikuj. Czy kartę kierowcy pracownik wyrabiał mając obecne prawo jazdy, czy może zmienił je w międzyczasie. Dane kierowcy muszą wszędzie być spójne. Zwróć szczególną uwagę na tę spójność, w przypadku zatrudniania obcokrajowców. Transkrypcja nazwisk potrafi być różna na dwóch dokumentach.

Wyprzedzaj fakty, zapobiegaj, informuj i wspieraj. Daj kierowcy wskazówki co zrobić.

Gdy utracimy (w jakichkolwiek okolicznościach) ważne dokumenty, zgłaszamy ten fakt na policję. Zagubienie, kradzież dokumentu typu paszport, dowód osobisty może skutkować nieprzyjemnościami, bo w dzisiejszym świecie takie dokumenty mogą posłużyć do wyłudzenia kredytu, czy innego przestępstwa, których konsekwencje mogą rykoszetem dotknąć właściciela utraconego dokumentu. Jak należy postępować w sytuacji kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia karty kierowcy reguluje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.

Stało się! Została uszkodzona karta kierowcy, skradziona lub zgubiona w drodze – co wtedy?

Kierowco, musisz pamiętać o odesłaniu karty i ją niezwłocznie wysłać listem poleconym! Przypominajmy o tym swoim koleżankom i kolegom kierowcom. Karta, która działa wadliwie albo została uszkodzona, powinna zostać zwrócona do organu, który ją wydał. Prowadzi on bowiem rejestr wszystkich kart skradzionych, zagubionych albo właśnie uszkodzonych. A wszystko między innymi po to, aby uniknąć sytuacji, w której kierowca będzie nielegalnie posługiwał się dwiema kartami i fałszował zapisy swojej aktywności.

Kradzieżą dokumentu nazywamy także kradzież karty kierowcy. Fakt ten musi zostać formalnie zgłoszony do odpowiednich służ w państwie właściwym dla miejsca wydania karty, a to wskazuje normalne miejsce zamieszkania kierowcy. Istotne jest dokładne opisanie zdarzenia. Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży kierowca powinien mieć ze sobą, aż nie nastąpi wydanie nowej karty kierowcy.

Powyższe sytuacje są nadzwyczajne i kiedy zaistnieją, kierowca ma 7 dni, aby wystąpić o kartę zastępczą, np. od momentu zgubienia karty. Wydanie karty kierowcy nastąpi w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czas ten może się wydłużyć.

Czy w takiej sytuacji, kierowca może kontynuować jazdę?

Tak, według przedstawionej procedury tworzenia wydruków. Od chwili, gdy doszło do uszkodzenia, zagubienia czy kradzieży karty, dokonujący regularnych wydruków kierowca, może kontynuować jazdę. W przypadku kontroli owe wydruki wraz z potwierdzeniem zgłoszenia będą kluczowe dla jej przebiegu.

Jak długo można dokonywać jazdy bez karty?

Kontynuować jazdę bez karty kierowca może maksymalnie 15 dni kalendarzowych od daty wykonania pierwszego wydruku. Jedyną możliwością na wydłużenie tego okresu jest konieczność powrotu pojazdu do bazy. Bezwzględnie należy w tym okresie dokonywać wydruków z tachografu.

Na początku trasy kierowca nie może zaniedbać momentu wykonania pierwszego wydruku. Na odwrocie wydruku należy umieścić dane umożliwiające identyfikację kierowcy (podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy albo prawa jazdy) oraz okresy innej pracy, gotowości oraz odpoczynki. Kierowca nie może zapomnieć złożyć imiennego podpisu. Wykonania kolejnego wydruku na koniec dnia także nie można pominąć. Wiemy z doświadczeń naszych Klientów, że skrupulatność przy tych czynnościach nie jest bez znaczenia. Należy zadbać o ich czytelność, o to, aby nie uległy zniszczeniu i mogły zostać okazane przy ewentualnej kontroli.

Reasumując, można sobie poradzić albo można słono zapłacić.

Jeśli kierowcę w trasie spotka tak nieprzyjemna sytuacja, jaką jest kradzież dokumentów wraz z kartą kierowcy, albo jej uszkodzenie, a do tego jeszcze spotka nieszczęśnika kontrola, w czasie której nie zostaną przedstawione odpowiednie wydruki, prowadzący pojazdem może spodziewać się mandatu.

Nieużywanie karty, ze względu na jej uszkodzenie, będzie słabym wytłumaczeniem. Kierowca nie może zaniedbać ich rzetelnego opisywania. Niestety, odpowiedzialność za postępowanie na drodze i nie posiadanie odpowiedniego dokumentu przez kierowcę, może skutkować także karą nałożoną na przedsiębiorstwo.

Wniosek o wydanie nowej karty kierowcy? Tak, wyróbmy kartę kierowcy szybko!

O wydanie nowej karty kierowcy można zawnioskować standardowo w formie papierowej albo złożyć wniosek drogą elektroniczną. Jaka jest różnica? Między innymi czas realizacji sprawy. W pierwszym przypadku jest to do 30 dni a w drugim do 7.

Czas to pieniądz, transport musi jeździć, a żeby tak było kierowca musi mieć kartę do tachografu. Nie zostawiajmy kierowcy samego z problemem. Wydanie nowej karty jest kluczowe dla całej firmy. Wiemy jak taka postawa dobrze działa u naszych Klientów. Pomóżmy mu i dokonajmy razem z nim złożenia wniosku internetowo. System przewiduje zawnioskowanie o kartę w imieniu współpracownika. Każdy na tym skorzysta, kiedy karta kierowcy będzie wydana sprawnie.

Widzisz miejsce w swojej organizacji na rozpowszechnianie powyższej procedury i chcesz być realnym wsparciem dla kierowców, z którymi współpracujesz? Ten artykuł także może okazać się dla Ciebie ciekawy – Unikaj mandatu dzięki art. 12!