Seria Webinarów Eksperckich

Rozliczenie Kierowców
Za Luty 2022

Nagrania webinariów obejrzysz poniżej


Serię prowadzi Mariusz Hendzel - Ekspert Kancelarii ITD-PIP


Jakie dokumenty przygotować do rozliczeń?
Nagranie webinaru - 23.02.2022

Webinar 1 - poruszane zagadnienia

Jakie dane są potrzebne aby zacząć rozliczanie kierowcy (pliki ddd, granice z GPS, informacje o załadunkach). Proces przygotowania danych warto zacząć jeszcze przed końcem miesiąca - informacje o nieobecnościach planowanych, wstępna kwota wynagrodzenia (przewidywana z dniówek lub ustalona z góry wartość), dane kierowców, którzy zakończyli pracę można już rozliczyć. Zobacz jak te dane będą potem wykorzystywane w procesie rozliczania.

Webinar 2 - poruszane zagadnienia

Zgromadzone wcześniej informacje zostają wprowadzone do systemu rozliczeń i następuje właściwy proces rozliczania, korekt, poprawek. Wstępne wyliczenie wynagrodzenia z rzeczywistego czasu pracy jest uzupełniane o dopłaty do płac zagranicznych oraz ostatecznie kwotą nagrody wyrównawczej, która z kwoty netto trzeba zamienić na wartość brutto. Wyzwaniem jest obliczenie wartości brutto składników mając na uwadze ulgę wynikającą z diety zagranicznej (tzw. wirtualnej). Nie jest to standardowe przeliczanie kadrowo-płacowe.

Kompletne rozliczenie za luty 2022
(dniówka, kilometrówka)
Nagranie webinaru - 02.03.2022

Podsumowanie Serii Eksperckiej
Nagranie webinaru - 09.03.2022

Webinar 3 - poruszane zagadnienia

Podsumowanie wyników, ostateczna weryfikacja rozliczeń i ustalenie formy przekazania dokumentów do oskładkowania, i tworzenia listy płac w dziale płac lub biurze rachunkowym. Wyjaśnienie zawartości dokumentów z podziałem na nagrodę AB(C)D w taki sposób aby każdy program kadrowo-płacowy można było dostosować do tej formy obliczania składników wynagrodzenia brutto częściowo oskładkowanych lub nieoskładkowanych.
Zobacz cały proces rozliczenia kierowcy.

Dla kogo to nagranie jest interesujące?

Poruszana tematyka:

Zadaj pytania - bezpłatna konsultacja

Odpowiadamy na pytania z zakresu:

Wypełnij formularz