Czy organizujecie jakieś darmowe szkolenia, na których mogę dowiedzieć się coś więcej o tych nowych przepisach?

Rozliczanie czasu pracy kierowców bez diet i ryczałtów noclegowych

Walka o poprawki do ustawy trwała do końca, do samego głosowania w Senacie. Niestety zgłoszone poprawki rozróżniające kierowcę delegowanego od kierowcy wyłączonego z przepisów Pakietu Mobilności, które nie jest delegowany (jest takich kierowców tyle samo, co tych delegowanych) – nie zostały przyjęte w procesie głosowania.

Warto pamiętać, że również w trakcie międzynarodowego przewozu drogowego część tej trasy będzie odcinkiem delegowania, ale mogą być też przejazdy „na pusto” lub odcinki cross-trade lub tranzyt wyłączone z Pakietu Mobilności, które nie generują dodatkowego wynagrodzenia dla kierowcy. Dlaczego zatem takie odcinki nie są traktowane jako element podróży służbowej?  Za ten czas kierowca NIE MOŻE otrzymać żadnego zwrotu kosztów wyżywienia oraz noclegu. Założenie ustawodawcy, że wszyscy kierowcy zagraniczni są zawsze delegowani – jest błędne.

Dlatego to nie Pakiet Mobilności jest zły, bo on wręcz wyłączył z obciążeń kosztowych wynagrodzenia kierowców w przewozach bilateralnych, tranzycie czy 2 operacjach cross-trade, a to polskie przepisy narzuciły obowiązek wypłaty dodatkowych premii i nagród, które mają być oskładkowane. Zatem to POLSKIE ustawy uderzają w polski transport, w jego rentowność i trzeba skupić się nad polskimi mechanizmami rozliczania i szukać optymalizacji w polskich przepisach podatkowych, ZUS-owskich i zasadach rozliczania czasu pracy kierowców.

O tym, m.in., było webinarium z 19.01.2022. Omawiamy w nim zasady ulg ZUSowskich dla wynagrodzeń z zagranicy,  informacje o tym – od czego zależy wysokość tej ulgi obniżającej podstawę podatku oraz podstawę składek ZUS.

Jeśli temat jest dla Ciebie ważny, boisz się zmian i wzrostu kosztów, pozwól, że uspokoimy – wbrew ogólnym informacjom w internecie, wzrost kosztów nie będzie wcale na poziomie 60%, ale z analiz jakie wykonujemy podczas bezpłatnych konsultacji – jest to 8-15%.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją firmę i dowiedzieć się jak obniżyć koszty zyskując po kilka % w cenach za frachty od spedycji, kolejne kilka % na optymalizacji nadgodzin, sprawdzenia czy nie przepłacasz, przez niepotrzebne zaokrąglenia ustawień programów – zgłoś się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ.
Potem zdecydujesz, czy warto kontynuować rozmowy czy nie.

Darmowe webinary

Co 2-3 tygodnie, w środy o 10:00, organizujemy bezpłatne webinary merytoryczne dla wszystkich „transportowców”. Zawsze omawiamy bieżące tematy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, nadchodzące zmiany i metody jakimi radzą sobie firmy, którymi się opiekujemy.