Aktualności

Urlopówki kierowcy, wpisy manualne, zaświadczenie o działalności (aktywności) kierowcy

Co zrobić jeśli kierowca nie wykonał wpisu manualnego dot. odpoczynku weekendowego? Jak wykazać kilkanaście dni urlopu kierowcy? Czy pracę na warsztacie czy magazynie należy potwierdzić zaświadczeniem dla kierowcy? Wpisy manualne czy “urlopówki”? Różnice w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Przewiń i czytaj dalej.

Czy trzeba rejestrować odpoczynek weekendowy kierowcy?

Odpoczynek oznacza dłuższy okres, w którym kierowca nie musi przebywać w pojeździe (czasem wręcz nie nie może – podczas odpoczynków tygodniowych 45h), co powoduje, że wyciąga kartę z tachografu i przestaje rejestrować swoje aktywności. Na karcie kierowcy nie będzie zatem zarejestrowanego takiego odpoczynku, a jest on potrzebny aby wykazać zgodność z przepisami podczas kontroli.

Odpoczynek jest aktywnością (a raczej potwierdzeniem braku aktywności zawodowej), którą trzeba wykazać oficjalnie razem z innymi aktywnościami za bieżący dzień i 28 dni poprzedzających. Jeśli karta jest poza tachografem, to taki okres należy uzupełnić/wykazać w formie ręcznej (wpisem manualnym) lub adnotacją na wydruku lub wykresówce.

Kiedy zrobić wpis manualny do tachografu

Wpis manualny, to nic innego jak ręczne odnotowanie brakującej aktywności na karcie kierowcy. Operacja taka jest możliwa tylko w chwili pierwszego włożenia karty do tachografu po okresie braku zapisów. Jeśli kierowca nie dokona takie wpisu, na karcie zostanie “brak danych” (“dziura”) i jest to już powód do ukarania kierowcy za okazanie do kontroli niepełnych danych z 28 dni wstecz, a dla firmy i osoby zarządzającej, że nie dopilnowała swojego kierowcy w jego obowiązkach. 

Brak wpisu na karcie kierowców i co teraz?

Jeśli nie udało się dokonać prawidłowego wpisu, nastąpiła pomyłka lub tachograf z jakiegoś powodu nie zapisał pełnego okresu jako prawidłowego odpoczynku, pozostaje odnotowanie rzeczywistych informacji (odpoczynku lub innych aktywności) odręcznie na wydruku z tachografu (z karty kierowcy). Ewentualnie, jeśli nie mamy możliwości wydruku, to zawsze można użyć starej dobrej wykresówki, jako dokumentu “związanego” z tachografem i rejestrowaniem pracy kierowcy.

Urlopówki, czyli zaświadczenia o dniach wolnych dla kierowców?

Niektórzy wskazują istnienie w polskiej ustawie definicji zaświadczenia drukowanego z komputera, gdzie wykazuje się dni wolne kierowcy. Jest to zaszłość, która nie doczekała się jeszcze poprawy w Ustawie. W związku ze zmianami przepisów unijnych (Rozporządzenie 165/2014), które nakazują rejestrować wszystkie aktywności na karcie kierowcy lub wykresówce i wskazują, że inspektorzy nie mogą żądać żadnego dodatkowego zaświadczenia. 

Nie ma podstawy prawnej aby inspektor polskiej ITD lub za granicą musiał uwzględniać takie wydruki z komputera. Może, ale coraz rzadziej się to zdarza, bo obowiązkiem kierowcy jest własnoręcznie wykazać swoje odpoczynki wpisem na karcie kierowcy. Niestety za brak spełnienia obowiązku wpisów kierowca może otrzymać mandat za ich (brak) nieprawidłowość.  Obowiązkiem firmy jest dopilnować aby kierowca posiadał odpowiednie umiejętności do prawidłowej realizacji przewozów.  Takie informacje ma rejestrować i okazywał na karcie kierowcy lub wydruku lub wykresówce. 

Brak wydruku z karty gdy odpoczynek trwa kilka dni

Wynika to z technologii zapisu danych na karcie kierowcy. Odpoczynek nie jest “zapisywany minuta po minucie” tylko jest opisany w pamięci karty kierowcy jako zakres od / do. Jeśli zatem odpoczynek trwa, np. od piątku od 17:00 do poniedziałku do 9:00, to technicznie na karcie kierowcy jest tylko informacja o rozpoczęciu odpoczynku w piątek i zakończeniu w poniedziałek. Nie ma żadnych informacji na sobotę i niedzielę.

Dlatego nie da się wydrukować „potwierdzenia z karty kierowcy” odpoczynku z soboty i niedzieli. Trzeba zrobić wydruk z piątku na którym będzie informacja o rozpoczęciu odpoczynku i że taka „aktywność trwa” oraz wydruk z poniedziałku z informacją, że trwający odpoczynek zakończył się o 9:00.

Podobnie wygląda taka wizualizacja w niektórych programach kontrolnych. Długie odpoczynki są UCINANE o północy i nie widać ich a do dnia, gdzie się zakończyły i są inne aktywności potem. Każdemu, kto analizuje takie dane z karty kierowcy potrzebna jest wiedza jak czytać takie wydruki.

Broniąc się przed karami od ITD czy innych służb, trzeba wiedzieć i że odpoczynek rozpoczęty w danym dniu, który trwać może kilka dni a nawet kilka tygodni i kończy się przed kolejną aktywnością pracy – jest jak najbardziej prawidłowy i inspektor musi go uznać. Nie ma mowy o braku danych, bo tak działa każdy tachograf i należy to widzieć.

Nie masz z kim merytorycznie porozmawiać?