Artykuły

Jak zadbać o dobre ubezpieczenie firmy transportowej?

Wykonując usługi transportowe powinieneś być zabezpieczony na wypadek wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia. Polisa ocp może okazać się niewystarczająca. Dlaczego? Niejednokrotnie warunki ubezpieczenia zawierają szereg włączeń odpowiedzialności, poczynając od wyłączenia wprost, po bardziej zawoalowane przypadki odmowy wypłaty odszkodowania.
Przewiń w dół i czyta dalej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wszystko komunikują wprost. Musisz dobrze przyjrzeć się ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Czy może za tym iść wyższa składka polisy ocp, zapewne niejednokrotnie tak, ale koszt ubezpieczenia ocp jest dobrą inwestycją w spokojniejsze funkcjonowanie.

1. Ubezpieczenie ocp a zakres odpowiedzialności:

Przeanalizuj dokładnie zakres odpowiedzialności objęty umową ubezpieczenia OCP. Upewnij się, że obejmuje ona wszystkie rodzaje szkód, które mogą wystąpić w działalności twojej firmy.

Zwróć szczególną uwagę na klauzule dodatkowe. Niejednokrotnie bywa tak, że warunki klauzul dodatkowych są od początku niemożliwe do spełnienia, z uwagi na specyfikę danej firmy lub dodatkowe wymogi zleceniodawcy. W takiej formie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zupełnie nie ma sensu i nie ochroni Twojej firmy.

 2. Suma ubezpieczenia i limit odpowiedzialności:

Sprawdź, jaka jest suma ubezpieczenia, i czy limit odpowiedzialności został ustalony ogólnie, czy dla pojedynczego zdarzenia.

Warto również zweryfikować, jaki jest limit odpowiedzialności dla poszczególnych klauzul dodatkowych, który może być różny ze względu na charakter i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Upewnij się, że limity są adekwatne do twojej działalności i wartości przewożonych towarów.

3. Wyłączenia i ograniczenia:

Zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwróć uwagę, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Nierzadko określony przewóz towarów podlega wyłączeniu, w tym przewóz towarów niebezpiecznych lub żywych zwierząt. Jeśli ze względu na specyfikę działalności twojej firmy ubezpieczyciel odmówi ci wypłaty odszkodowania – ubezpieczenie nie powinno w ogóle zostać zawarte. Sprawdź, czy wyłączenia są zrozumiałe i akceptowalne dla twojej działalności.

 4. Warunki zgłaszania szkód:

Przeczytaj uważnie warunki zgłaszania szkód objętych ubezpieczeniem OCP. Zwróć uwagę na terminy zgłaszania szkód oraz wymagane dokumenty i procedury. Ważne jest, aby być dobrze zaznajomionym z tymi wymogami i działać zgodnie z nimi w przypadku wystąpienia szkody.

 5. Wyjątki dotyczące umyślności:

Zabezpiecz się przed szkodami wywołanymi działaniem umyślnym, w tym spowodowanymi przez kierowcę pod wpływem alkoholu.

Przeczytaj uważnie te klauzule i upewnij się, że na pewno posiadane przez Ciebie ubezpieczenie ocp przewoźnika zabezpiecza twoje interesy w sytuacjach kryzysowych. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym lub prawnikiem specjalizującym się w tych zagadnieniach.

 6. Klauzule dodatkowe:

Sprawdź, czy istnieją dostępne klauzule dodatkowe dostosowane do specyfiki twojej działalności. Pamiętaj, że jeśli jakieś postanowienie nie do końca zgadza się z przyjętą praktyką w twojej firmie lub nie jest zgodne z wymogami zleceniodawcy (np. określona miejsca postoju – tzw. klauzule parkingowe) – możesz negocjować warunki i zakres polisy ubezpieczeniowej. Przeanalizuj te opcje i zdecyduj, które są dla ciebie istotne, tak aby polisa ocp była jak najlepiej dostosowana do Ciebie.

7. Klauzula waluty:

Jeśli prowadzisz działalność międzynarodową, zwróć uwagę na klauzulę waluty. Upewnij się, że umowa określa w jakiej walucie będą rozliczane roszczenia, jak również, w jakiej walucie zostały określone poszczególne sumy (limity) ubezpieczenia. Zdarza się, że niektóry sumy ubezpieczenia wyrażone są w walucie PLN, inne zaś w walucie obcej.

8. Franszyza redukcyjna i integralna:

Towarzystwa ubezpieczeniowe nierzadko, mimo przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie i wypłatę ubezpieczenia, pomniejszają należne odszkodowanie kwotowo lub procentowo (tzw. franszyza redukcyjna). Innym rodzajem wyłączenia odpowiedzialności są limity szkody, tzn. ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za zdarzenie ubezpieczeniowe i wypłaca odszkodowanie jedynie w przypadku, gdy szkoda osiągnie określonej w polisie wartość wyrażoną kwotowo (tzw. franszyza integralna).

 9. Klauzule parkingowe:

Klauzule parkingowe są najczęstszymi klauzulami dodatkowymi wybieranymi przez przewoźników, niemniej jednak warunki jakimi są obarczone niejednokrotnie skutkują odmową wypłaty odszkodowania i okazuje się, że ubezpieczenie ocp nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami. Należy zwrócić szczególną uwagę na dozwolone miejsca postoju, przy obiektach czynnych całodobowo lub parkingach strzeżonych.

 10. Podwykonawcy:

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać szczegółowe wymogi dotyczące weryfikacji podwykonawcy, w tym obowiązek przesłania kopii licencji, polisy ubezpieczeniowej, posiadania odpowiedniego pojazdu i zabezpieczenia ładunku. Nierzadko zdarza się również, że jeśli przewoźnik umowny (podzlecający) nie figuruje w dokumencie przewozowym, a jedynie przewoźnik faktyczny (podwykonawca) – towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, pomimo iż zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia bezpośrednio od przewoźnika umownego.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek podczas ewentualnej likwidacji szkody stworzyliśmy dla Państwa Check-listę dot. weryfikacji ogólnych warunków ubezpieczenia OCP, tak aby firma transportowa była zabezpieczona. Check-lista zawiera wszystkie elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Masz problem z likwidacją szkody w Polsce lub za granicą? Problem z towarzystwem ubezpieczeniowym? Chcesz, żeby specjaliści przeanalizowali Twoją polisę ocp? Skontaktuj się z nami. Napisz, zadzwoń, porozmawiajmy.

 

Zapytaj prawnika o swoją polisę