Profesjonalne rozliczanie kierowców – AI + opiekun

Rozliczanie kierowców to już nie tylko generowanie zestawień z obliczeniami. Takie podstawowe elementy teraz robi już sztuczna inteligencja. Problemem jest dostępny opiekun, który telefonicznie pomoże księgowej, porozmawia z kierowca i wyjaśni właścicielowi w jakim kierunku ustawić model wynagradzania, żeby płacić więcej bez podnoszenia ZUS.

Rozliczanie kierowców – czy jest obowiązek?

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, który musi dbać o to, aby kierowcy nie przekraczali dopuszczalnych limitów i zasad dotyczących czasu pracy, ale także ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności transportu drogowego. Nieprawidłowe lub niepełne rozliczenie może skutkować nie tylko karami finansowymi, które mogą być nałożone przez organy kontrolne lub sądy, ale także zagrożeniem dla zdrowia i życia kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego, ponieważ nadmierny czas pracy może prowadzić do zmęczenia, błędów lub wypadków.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Dlatego warto znać podstawowe zasady i narzędzia do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców, które pomogą uniknąć negatywnych konsekwencji i zapewnić wysoką jakość usług transportowych. Decydując się na współpracę, możesz liczyć na kompleksową obsługę i wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi. Dzięki nim rozliczanie kierowców zajmie dużo mniej czasu.

Czas pracy kierowcy na drodze?

Czas pracy kierowcy to okres, w którym kierowca jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zawodowych związanych z transportem drogowym. W tym czasie kierowca nie tylko prowadzi pojazd, ale także wykonuje inne czynności, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu transportu.

Do czasu pracy kierowcy zalicza się między innymi:

 • czas prowadzenia pojazdu – czyli czas, w którym kierowca kieruje pojazdem po drodze,
 • czas załadunku i rozładunku – czyli czas, w którym kierowca dokonuje załadunku lub rozładunku towarów z pojazdu, lub pomaga w tych czynnościach,
 • czas obsługi technicznej pojazdu – czyli czas, w którym kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, dokonuje drobnych napraw lub wymiany części czas oczekiwania na granicy, lub w porcie – czyli czas, w którym kierowca czeka na odprawę celną lub portową, lub na możliwość kontynuowania jazdy,
 • czas szkolenia, lub egzaminowania – czyli czas, w którym kierowca uczestniczy w szkoleniu lub egzaminie dotyczącym transportu drogowego.

Czas pracy kierowcy nie obejmuje natomiast:

 • Czasu odpoczynku dziennego i tygodniowego – czyli czasu, w którym kierowca nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem drogowym i może odpoczywać,
 • czasu przerw w trakcie jazdy – czyli czasu, w którym kierowca przerywa jazdę na krótki okres, aby zregenerować siły lub skorzystać z toalety,
 • czasu wolnego od pracy – czyli czasu, w którym kierowca nie jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zawodowych i może dysponować swoim czasem według własnego uznania.

Tworząc rozliczenie czasu pracy kierowców, opieramy się o kluczowe dane zapisane na tachografie. Naszym zadaniem jest przedstawienie faktycznego czasu pracy, tak abyś mógł wypłacić należne wynagrodzenie bez jakichkolwiek wątpliwości.

Rozliczenie pracy kierowcy – obowiązujące limity

Tworząc rozliczenie pracy kierowcy, kierujemy się nie tylko nowoczesnymi narzędziami, ale również obowiązującym prawem. Przepisy jasno określają limity czasu pracy kierowcy i zasady odpoczynku i przerw. Kierowca nie może pracować więcej niż:

 • 9 godzin dziennie (max. 10 godzin x2 w tygodniu),
 • 56 godzin tygodniowo,
 • 90 godzin w dwóch tygodniach.

Kierowca musi wykonać wtrakcie pracy:

 • przerwę 45 minut po 4,5 godzinach jazdy (można podzielić na 15+30 minut),
 • odpoczynek dzienny 11 godzin (można skrócić do 9 godzin x3 w tygodniu) ,
 • odpoczynek tygodniowy 45 godzin (można skrócić do 24 godzin co dwa tygodnie).

Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zgodnie z czasem pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy to prowadzenie dokumentacji, która sprawdza, czy kierowca przestrzega przepisów. Do rozliczania służą między innymi:

 • Tachograf – rejestruje parametry jazdy pojazdu
 • wykresówka – wydrukowana przez tachograf taśma z danymi o jeździe
 • karta kierowcy – elektroniczny nośnik danych o kierowcy i jego czasie pracy
 • dziennik pokładowy – dokument z informacjami o trasie, czasie pracy i innych czynnościach
 • umowa o pracę – dokument z warunkami zatrudnienia kierowcy.

Chcemy, abyś razem z nami podchodził do swojego biznesu w sposób nowoczesny. Wszystko po to, aby oszczędzać nie tylko czas i koszty, ale również budować pozytywny wizerunek marki wśród kontrahentów, jak i pracowników. To właśnie dlatego proponujemy rozwiązania, które obejmują profesjonalne rozliczenie wynagrodzenia kierowcy.

Nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy

Nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowcy może mieć negatywne skutki zarówno dla pracodawcy, jak i dla kierowcy. Jako właściciel firmy możesz być narażony na różnego rodzaju kary finansowe nałożone przez organy kontrolne, takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy lub Urząd Celny. Co więcej, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilną lub karną za szkody spowodowane przez kierowcę w wyniku zmęczenia, lub błędu oraz utratę reputacji i zaufania klientów. Właściwe rozliczanie czasu pracy kierowców jest ważnym aspektem zarządzania transportem drogowym. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą i wykorzystaj nowoczesne podejście do biznesu, aby wyróżnić się wśród konkurencji.

Chcesz o coś dopytać? – śmiało!

Skonsultuj z naszym ekspertem temat, którego nie możesz rozwiązać. Upewnij się w swoich przemyśleniach – sprawdź nas!

O co inne księgowe i kadrowe często pytają…

 • Odbiorcą zestawień i rozliczeń ewidencji czasu pracy są kadry i płace, zatem kluczowe będzie czytelne wskazanie na dokumentach elementów, które łatwo można wprowadzić dalej do programu płacowego, czyli do listy płac. Na ewidencji tworzonej przez programy do rozliczania kierowców znajdziemy typowe składniki pracownicze (zasadnicza, nadgodziny, nocne, dodatki niedzielne), ale są też takie nietypowe elementy jak: dyżur 50%, dyżur 100% oraz dopłaty do płac zagranicznych. Te wszystkie elementy można dodać jako standardowy składnik listy płac, wliczany do ZUS, podstawy PIT, chorobowego itd. W przypadku, gdy dodatkowo podana jest wartość diety wirtualnej, wówczas trzeba zastosować obniżenie podstawy ZUS i PIT. Stosuje się do tego osobne składniki, aby wskazać wartość nieopodatkowaną i nieozusowaną, podobnie jak ma to miejsce dla składnika, np. pranie odzieży. Analizując ewidencję czasu pracy kierowcy warto dopytać autora takich dokumentów, jak ustawić te składniki w programie płacowym. Powinni to dokładnie wyjaśnić.

 • Nie. Szczegółowa tabela z dniami i składnikami godzinowymi jest generowana na podstawie tachografów lub pracy kierowcy z GPS. Próba odwzorowania tego w standardowym programie płacowym jest w większości przypadków niemożliwa. Do programu kadrowo-płacowego wprowadzamy nieobecności (urlop, chorobowe) oraz dalej do obliczenia płac wyliczenia kwot z ewidencji dla kierowców. Obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz zaliczek na podatek realizuje się już jak dla każdego innego pracownika.

 • Art. 21b Ustawy o czasie pracy kierowców. Nazwa konkretnego składnika jest kwestią techniczną. Co do zasady wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicze, nadgodziny, nagrody, premie, itp.) są normalnie oskładkowane. Ale uwzględniając powyższy art. z ustawy musimy w jakiś sposób obniżyć podstawę ZUS i PIT, dlatego stosuje się taki podział kwoty łącznej wynagrodzenia na 3 poziomy, które ułatwiają zastosowanie tej ulgi na ZUS i PIT w dowolnym programie płacowym. Zaletą tego typu nagród jest to, że nie wchodzą one do podstawy nadgodzin oraz mogą być wyłączone z podstawy urlopowej oraz częściowo z podstawy chorobowego. Takie parametry ustala się już indywidualnie i odpowiednio zapisuje w dokumentach pracowniczych.

 • Tak, aby ułatwiał pracę a nie ją utrudniał. Zasada obniżania ZUS polega na zmniejszeniu podstawy oskładkowania, gdy jest ona wyższa niż przeciętne wynagrodzenie. Dlatego dla wynagrodzeń poniżej 5922 zł obniżanie ZUS nie ma zastosowania i nie trzeba nic ustawiać w programach. Dopiero, gdy ogólna kwota brutto przekracza 5922 zł wtedy sprawdzamy wartość diety zagranicznej i wykorzystujemy ją do obniżenia podstawy ZUS. Niektóre programy posiadają specjalną opcję do wprowadzenia wysokości diety i same odpowiednio modyfikują obliczenia, ale w większości trzeba wykorzystać podział wynagrodzenia na takie składniki, które w efekcie odpowiednio poskładają się na część oZUSowaną i opodatkowaną, część tylko opodatkowaną (już bez ZUS) oraz część całkowicie wolną od ZUS i PIT. My stosujemy bardzo intuicyjny podział na nagrody, bo ich wysokość można dowolnie dopasowywać i dzięki temu każdy program kadrowo-płacowy może prawidłowo obliczyć wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym.

 • Stałe, określone w dokumentach (umowie, przepisach). Do chorobowego wchodzi wszystko co jest podane do ZUS, czyli składniki oZUSowane (również nagrody, które są oskładkowane). W przypadku wynagrodzenia urlopowego, zalicza się składniki będące normalnym, należny wynagrodzeniem, np. zasadnicze, nadgodziny, praca w nocy, premie, dopłaty do płac zagranicznych. Nie wchodzą do podstawy urlopowej nagrody uznaniowe, dlatego że ich wysokość oraz sam fakt wypłaty nie jest gwarantowany. Fakt, że jakaś nagroda pojawia się co miesiąc, nie oznacza, że zawsze się będzie pojawiała oraz że jej wysokość wynika z jakiejś zasady. Diabeł tkwi w szczegółach – nagroda nie jest w żaden sposób określona zasadami naliczania, ma charakter nieroszczeniowy – pracownik z definicji się jej nie spodziewa. Dlatego w przeciwieństwie do PREMII, nagroda nie wchodzi do wynagrodzenia urlopowego oraz do podstawy nadgodzin.

 • Jako elementy techniczne listy płac pozwalające w każdym programie płacowym rozliczyć prawidłowo Pakiet Mobilności. Można próbować jakąś metodą obniżyć podstawę ZUS z zasadniczego wynagrodzenia i nadgodzin – bo nie chodzi o nazwę składnika tylko o podstawę od całego wynagrodzenia (sumy wszystkich składników). Ale skoro na liście płac można stworzyć różne elementy, to odpowiedni podział kwot na te składniki i ich konfiguracja (nagroda A – wchodzi do ZUS i PIT, nagroda B – wchodzi tylko do PIT, nagroda C – wlicza się tylko do ZUS (gdy podstawa PIT jest niższa niż 5922), nagroda D – zwolniona z ZUS i PIT) pozwala wpisać obliczone przez program SuperTacho kwoty i dalsze rozliczanie płac wygląda jak dla zwykłych pracowników.

 • Obliczając jak najwyższą wartość diet zagranicznych, które potem są odliczane od podstawy ZUS i PIT. Metod na obliczanie diet jest wiele i pomimo, że wszystkie są zgodne z prawem, to mogą dawać bardzo różne wyniki. Programy komputerowe obliczające delegacje wirtualne mają kilkadziesiąt ustawień i dobrze jest zawsze ustalić z osobą rozliczającą – jak ustawić program, aby obliczał jak najwyższe wartości na trasach danej firmy, żeby ulgi na ZUS były jak najwyższe. Nie ma cudownych szablonów ustawień – każdą firmę dopasować należy indywidualnie, bo to co działa na danej trasie, wcale nie musi być optymalne dla tras ułożonych nieco inaczej. Wiedza na ten temat jest warta czasami kilkanaście tysięcy złotych oszczędności w każdym miesiącu (realne dane na podstawie analizy średniej firmy transportowej).

 • Nie. Sugestia wynika z niewiedzy dotyczącej zasad obniżania ZUS dla kierowców międzynarodowych. Biura rachunkowe z braku doświadczenia sugerują czasami taki poziom na umowie, bo ułatwia to traktowanie kierowcy jak zwykłego pracownika, ale jeśli kierowca normalnie zarabia np. 4900 zł, to ZUS płaci się od 4900 zł, a na umowie jako stawkę może mieć dowolną kwotę, np. 3010 zł (wg stawki minimalnej), albo i mniej, jeśli zachowamy wymogi uzupełnienia wynagrodzenia minimalnego dyżurem lub innymi składnikami. Odpowiednio użyte zestawy składników na umowie dopasowują zasady rozliczania do specyfiki tras i załatwiają oprócz oczekiwanych dniówek „na rękę” również kontrole zagranicznych płac. Każda firma może mieć inne zasady i nie ma w tym nic złego. Podczas kontroli PIP czy zagranicy – szablonowe zasady wskazują, że trzeba sprawdzić, czy wszystko na pewno jest dobrze dopasowane i obliczone, skoro sama umowa tego nie wskazuje.