10 faktów i zasad
ŁATWEGO rozliczania
wynagrodzeń kierowców

Nagranie webinaru dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców
Prowadzący: Mariusz Hendzel
ekspert rozliczania kierowców
EwiExpert
Pobierz webinar dla rozliczających

  Tematy poruszane na webinarze:

  • Przebieg całego procesu rozliczenia kierowcy: od danych z tachografów do programów płacowych
  • Od końca: lista składników do listy płac kierowców, czyli co jest celem rozliczenia?
  • Zatrudnienie kierowcy – parametry do rozliczeń
  • Wczytywanie danych o pracy kierowcy z kart kierowców i plików .ddd (odczytów z tachografów)
  • Wprowadzanie nieobecności, typu Urlop, Chorobowe, wolne za prace w niedzielę itd,
  • Kontrola błędów i naruszeń, comiesięczne oświadczenie o naruszeniach (do kontroli ITD)
  • Składniki ewidencji czasu pracy: nadgodziny, dyzury50%, dopasowanie systemu równoważnego
  • Stawki sanitariatów, diet wirtualnych i obliczanie ulgi na ZUS i podstawy podatku dochodowego
  • Wprowadzanie oczekiwanych kwot netto ustalanych indywidualnie z kierowcami, przeliczenia na brutto do listy płac
  • Uzupełnienie kwoty brutto o składniki premiowe, nagrody lub dopłaty do płac UE
  • Krajowe podróże służbowe – jak naliczać i wypłacać bez ZUS i podatku
  • BONUS: obliczanie wynagrodzenia urlopowego ze średniej za poprzednie 3 miesiące
  • Sesja Q&A: Pytania i odpowiedzi uczestników webinaru – możesz zadać dowolne pytania!