Aktualności

Zadbaj o Border Force w 2024 roku. Zobacz co spotkało przewoźników w ostatnich miesiącach

Nowelizacja przepisów dot. walki z nielegalnymi imigrantami w Wielkiej Brytanii weszła w życie 13 lutego br. Istotną zmianą było wprowadzenie kar za brak wdrożenia efektywnego systemu zabezpieczeń. Przeczytaj, jak uchronił przewoźników poddanych kontroli.

Przepis ten jest cały czas egzekwowany przez brytyjskie służby. Kierowca naszego przewoźnika podczas odprawy na EUROTUNEL został zatrzymany przez policję, okazał on ”starą” check listę a podczas kontroli stwierdzono brak wymaganych przez nowe przepisy systemu zabezpieczeń. To spowodowało wszczęcie postępowania wobec przewoźnika oraz kierowcy. Posiadanie „czegokolwiek” niestety nie załatwia sprawy.

Kolejny przypadek to zatrzymanie kierowcy z nielegalnymi imigrantami na pokładzie. Na szczęście w drodze wyjaśnień okazało się, że nie opuszczał on pojazdu, miał wszelkie niezbędne dokumenty oraz check listę. Wyjaśnienia i rozmowy ze służbami pozwoliły uniknąć kary zarówno dla przewoźnika, jak i kierowcy.

Pamiętaj, łączna maksymalna kara może wynieść 12.000 GPB (po 6 tyś. na przewoźnika i kierowcę; wysokość kary uzależniona jest od ilości wcześniejszych incydentów z nielegalnymi imigrantami, jeśli takie miały miejsce).

Przewoźnik odpowiada solidarnie z kierowcą za nałożoną karą. Oznacza to, że jeśli kara nie zostanie nałożona na przewoźnika, ale zostanie nałożona na kierowcę, to w praktyce i tak brytyjski organ będzie ją egzekwował od przewoźnika!

Więcej na temat zmian w przepisach i aktualnych wymogach dot. zabezpieczeń pisaliśmy BORDER FORCE – Jak uniknąć wysokich kar wykonując transport do Wielkiej Brytanii

Nie masz pewności czy przejdziesz kontrolę Border Force?