Aktualności

Czy kierowca z sądową utratą prawa jazdy kat. B może kierować pojazdem ciężarowym? Poznaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Są takie przepisy w transporcie, które budzą dużo emocji i kontrowersji. Jest to całkowicie uzasadnione w przypadku ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 roku.
Czytaj dalej…

Kierowca zawodowy, posiadający wiele kategorii prawa jazdy, został zatrzymany w stanie nietrzeźwym do kontroli drogowej. Sąd wydał mu zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B na 5 lat.

Kierowca złożył skargę, ponieważ starosta odmówił mu wydania prawa jazdy na pozostałe posiadane przez niego kategorie, tj. AM, A1, A2, A, B1, C1, C, C+E, B+E, C1+E, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Trybunał orzekł, że takie działanie jest niezgodne z Konstytucją.

W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż:

„W konsekwencji organ administracji nie może pozbawić osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii prawa jazdy, prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień w odniesieniu do pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia.”

Co to w praktyce oznacza?

Organ administracji nie może samodzielnie rozszerzyć sądowego zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii, a co za tym idzie – odmówić zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie nieobjęte sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zatem, kierowca może być pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdów podlegających kategorii B prawa jazdy, ale może jeździć pojazdami powyżej np. 3,5 tony DMC.

Jak zabezpieczyć firmę?

Nie chcesz, aby wśród Twoich pracowników byli kierowcy, którzy w efekcie jazdy pod wpływem alkoholu utracili jakąkolwiek z kategorii prawa jazdy – zrozumiałe. Zastosuj w swojej firmie oświadczenie o utracie uprawnień i zobliguj kierowców do informowania Cię o ewentualnej takiej sytuacji.