Aktualności

Border Force wszczyna postępowania za brak „nowej” check-listy i stosowania efektywnego systemu zabezpieczeń!

Nowelizacja przepisów dot. walki z nielegalnymi imigrantami w Wielkiej Brytanii weszła w życie 13 lutego br. Istotną zmianą oprócz podniesienia kar za wykrycie nielegalnych imigrantów w pojeździe jest wprowadzenie kar za brak wdrożenia efektywnego systemu zabezpieczeń. Przepis ten już jest egzekwowany przez brytyjskie służby. 16 marca 2023 roku kierowca podczas odprawy na EUROTUNEL został zatrzymany przez policję, okazał on ”starą” check listę a podczas kontroli stwierdzono brak wymaganych przez nowe przepisy systemu zabezpieczeń. To spowodowało wszczęcie postępowania wobec przewoźnika oraz kierowcy. Łączna maksymalna kara może wynieść 12.000 GPB (po 6 tyś. na przewoźnika i kierowcę; wysokość kary uzależniona jest od ilości wcześniejszych incydentów z nielegalnymi imigrantami, jeśli takie miały miejsce).

PAMIĘTAJ! Przewoźnik odpowiada solidarnie z kierowcą za nałożoną karą. Oznacza to, że jeśli kara nie zostanie nałożona na przewoźnika, ale zostanie nałożona na kierowcę, to w praktyce i tak brytyjski organ będzie ją egzekwował od przewoźnika!

Jeździsz do Wielkiej Brytanii a nie wdrożyłeś jeszcze efektywnego systemu zabezpieczeń lub potrzebujesz pomocy podczas postępowania Border Force? Umów się na bezpłatną konsultację!

Chcesz uzyskać akredytację BORDER FORCE, której posiadanie wg. zmian w przepisach obniża kary o połowę? Skontaktuj się z nami!

 

Więcej na temat zmian w przepisach i aktualnych wymogach dot. zabezpieczeń pisaliśmy tutaj

 

Tagi

Zobacz nowy kanał YouTube
z merytorycznymi poradami
Liczy się Transport