Artykuły

Po co wstawiać kody krajów do tachografu cyfrowego? (Obowiązek wpisywania symbolu kraju)

Czy wszystkie pojazdy muszą mieć tachograf?

Art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) mówi nam, że tachograf posiadać musi każdy pojazd o DMC przekraczającej 3,5 tony oraz pojazd do przejazdu osób powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. Jeśli mamy już wyjaśnione, czy trzeba czy też nie, odpowiedzmy sobie na pytanie po co?

Po co kierowca wprowadza symbol państwa?

Kody krajów, jakie wprowadza kierowca w tachografie cyfrowym po przekroczeniu granicy służą do poprawnego naliczaniu płacy minimalnej (milog, loi macron). Zapisywane są w nim informacje o kraju i czasie, w którym przebywał pojazd. Rejestruje czas jazdy pojazdu, okresy odpoczynków, naruszenia, wykrywa zdarzenia i usterki, nieuczciwe praktyki (magnes). Tachograf również ułatwia kontrolę drogową (BAG, ITD, ITT), gdyż jego zapisy podlegają pełnej kontroli, są archiwizowane przez 12 miesięcy i są zdecydowanie dokładniejsze niż GPS.

Z czego wynika obowiązek wprowadzania granicy państwa członkowskiego?

W lutym 2022 r. Pakiet Mobilności wprowadził taki obowiązek i jest na to rozporządzenie (165/2014), którego nie możemy zlekceważyć. Obowiązek ten spoczywa na każdym przewoźniku w transporcie międzynarodowym.

W państwach członkowskich obowiązują jednolite przepisy dla wszystkich, ale są też takie kraje, które mają nieco inne wymagania dotyczące tej kwestii (np. inna stawka za pracę), dlatego ważne, by kierowca wprowadzał kod kraju państwa, do którego wjechał. Pomaga to w dostosowaniu się do zasad obowiązujących w danym państwie i uniknięciu ewentualnych nieprzyjemności takich jak np. mandat. Obowiązek wpisywania symbolu kraju pozwala nam też określić, z jakim rodzajem przewozu mamy do czynienia (tranzyt, kabotaż – tu też musimy wziąć pod uwagę colling off).

Kiedy powstaje obowiązek wpisania kodu kraju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego?

Obowiązek wpisywanie symbolu kraju powstaje w momencie przekraczania granicy państwa członkowskiego. Kierowcy najczęściej wprowadzają je na miejscu postoju na granicy państwa, chwilę po jej przekroczeniu na najbliższym parkingu lub innym bezpiecznym najbliższym możliwym miejscu postoju za granicą. Wstawianie kodów krajów nie tylko służy do kontroli w jakim kraju przebywa kierowca, ale również ma wpływ na typ przewozów, jaki się odbywa (tranzyt, kabotaż).

Kto weryfikuje obowiązek wpisywania symbolu kraju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego?

To, czy obowiązek wpisywania kraju jest przez kierowcę wypełniany, mogą sprawdzić służby kontrolne (BAG, ITD, ITT), celne, graniczne. Kontrola zapisów odbywa się również w miejscu pracy, firmach rozliczających.

Jak poprawnie wpisywać (robić wpis) kod kraju do tachografów cyfrowych?

Wszystkie tachografy cyfrowe mają bardzo podobne działanie, najlepiej dokładnie przeczytać instrukcję i zgodnie z nią postępować. Ważne, by pilnować by kod kraju był zgody z krajem, w którym przebywa kierowca. Symbole państwa używane w tachografach są ustalane przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO). W najnowszych autach używa się już inteligentnych tachografów cyfrowych, które automatycznie rejestrują przekraczanie granicy państwa członkowskiego.

PORADNIK – jak wpisywać kody kraju dla kierowców?

Aby poprawnie wprowadzić kod kraju do tachografu cyfrowego, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zazwyczaj proces ten jest następujący:

    1. Przy pomocy przycisków na panelu tachografu przejść do menu ustawień.
    2. Znaleźć opcję wprowadzania kodu kraju.
    3. Wprowadzić kod kraju za pomocą przycisków numerycznych na panelu tachografu.
    4. Potwierdzić wprowadzenie kodu przyciskiem „OK” lub „Enter”.
    5. Sprawdzić, czy kod został prawidłowo wprowadzony i czy jest wyświetlony na ekranie tachografu.

Kiedy wprowadzać symbol kraju?

Kierowca wprowadza symbol państwa w chwili, gdy wsiada do pojazdu i rozpoczyna pracę oraz w momencie zakończenia pracy. Nie ma znaczenia, czy zaczął pracę np. w PL, a skończył w DE, czy na granicy, czy zaraz po jej przekroczeniu. Najważniejsze by kierowca zachował standardy bezpieczeństwa dla siebie i innych uczestników ruchu przy wykonywaniu tej czynności. Nie ma nigdzie konkretnego zapisu, że należy to zrobić np. do 15 minut po przekroczeniu granicy danego kraju.

Co w przypadku, gdy przekraczań granic jest kilka w ciągu dnia? Jeśli jest kilka przekroczeń granic w ciągu dnia to kierowca każdorazowo wprowadza symbol kraju.

Czy kody kraju wpisywać także przy odpoczynkach? Symbol kraju rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy i jazdy, w ciągu dnia jest tak samo i nie ważne, że odpoczynek trwa 15 min. Ważne by wpisując do tachografu symbol kraju, robić to zachowując zasady bezpieczeństwa – czyli na najbliższym możliwym miejscu postoju, a nie w trakcie jazdy.

Co w sytuacji, gdy symbol kraju jest błędny?

Jeśli się okaże, że kierowca się pomylił i błędnie wpisał na tachografie cyfrowym symbol danego kraju, to musi jak najszybciej poprawić błąd poprzez wpisanie poprawnego kodu. Kierowca może również zrobić wydruk i go opisać. Ważne by nie robić tego typu błędów notorycznie, ponieważ w przypadku kontroli są one kosztowne dla kierowcy oraz firmy.

W obsłudze tachografu tak naprawdę najważniejsza jest dokładność i skrupulatność. Kierowcy często błędnie wprowadzają symbol państwa np. są w Hiszpanii i zamiast wstawić ES to wstawiają EC (Ekwador) nie zwracając uwagi na konsekwencje. Takie na pozór drobne błędy powoduję błędne naliczenie płacy minimalnej, mandat w przypadku kontroli służb drogowych, błędne określenie kraju pochodzenia towaru, a nawet problemy z odczytem danych w tachografie cyfrowym. Więc warto skupić uwagę na poprawnym wpisywaniu symbolu państwa.

Przeprawa promowa i jazda pociągiem

Nie wszędzie możemy się dostać jadąc drogami, czasem musimy skorzystać z promu lub pociągu. Korzystając z dodatkowego środka transportu również mamy obowiązek wpisywania symbolu kraju.

W przypadku, gdy przekroczenie granicy następuje na morzu, to symbol państwa wprowadzamy dopiero w porcie po dopłynięciu na miejsce. Wcześniej jednak na tachografie zaznaczamy rozpoczęcie odpoczynku i po dopłynięciu jego zakończenie.

Podobnie jest z pociągiem – odpoczynki zaznaczamy tak samo, a symbol państwa w ostatecznej stacji przybycia.

Tagi