Poradniki

Czego się (NIE)obawiają nasi Klienci?

1. PAKIET MOBILNOŚCI

Pakiet Mobilności, czyli szereg przepisów dla branży transportowej, regulujący m.in. zasady delegowania kierowców do pracy w UE, częściowo wszedł już w życie w sierpniu 2020 r., częściowo wejdzie w życie od 2 lutego 2022 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zgłaszania oddelegowania poprzez system IMI,
  • wypłata wynagrodzenia na zasadach państwa przyjmującego, uwzględniając w tym branżowe układy zbiorowe
  • cooling off, czyli zakaz wykonywania operacji kabotażowych przez 4 dni w danym państwie.

Pozostałe zmiany, w tym profesjonalizacja rynku transportu lekkiego, będą wchodziły stopniowo.

2. Niejasna „likwidacja diet dla kierowców”

Implementacja Pakietu Mobilności do polskiego porządku prawnego nie została jeszcze ukończona. Zmiana przepisów zakłada nowy sposób wynagradzania niektórych kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy będą traktowani jak pracownicy oddelegowani. To wiąże się z brakiem możliwości wypłaty nieoskładkowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów. Zmieniający się projekt ustawy po wstępnym przegłosowaniu w Sejmie trafił teraz do poprawek do Senatu. Zmiany te zawierają szereg błędów i muszą zostać skorygowane, aby były zgodne z Dyrektywą Unijną oraz Konstytucją.  Prawdopodobnie prace nad projektem ustawy zostaną ukończone w drugiej połowie stycznia, a zmiany mają zacząć obowiązywać od 2 lutego 2022 r.

3. POLSKI ŁAD

Polski Ład, czyli szereg zmian m.in. w przepisach podatkowych, skutkujących, co do zasady, większymi obciążeniami publicznoprawnymi.

Na pierwszym miejscu należy wskazać składkę zdrowotną, która naliczana będzie od dochodu i wynosić m.in. 4,9% (tzw. liniówka) i 9% (skala podatkowa).

Nie należy również zapominać o walce z tzw. „szarą strefą”, czyli możliwości doniesienia do organów skarbowych i ZUS przez pracownika o częściowej lub całkowitej wypłacie wynagrodzenia „pod stołem”, bez żadnych konsekwencji. Wszystkie konsekwencje poniesie pracodawca, a nie jak do tej pory częściowo pracownik i częściowo pracodawca. Firma będzie musiała zapłacić wszelkie zaległe składki wraz z odsetkami, również w tej części, w której obciążają one pracownika.

Tzw. ukryta dywidenda, czyli walka z nierynkowym świadczeniem usług na rzecz podmiotów powiązanych nabierze, od 2023 r., szczególnego znaczenia. Rok 2022 to ostatnia szansa na przygotowanie lub weryfikację umów z podmiotami powiązanymi, które z jednej strony zawierać będą rynkowe zasady świadczenia usług, a z drugiej – nie będą zawierały elementów zakazanych przez nowe przepisy.

Polski Ład wymusił na przedsiębiorcach poszukiwanie optymalnego modelu biznesowego dla swojej działalności. Największą popularnością cieszą się spółki z o.o. oraz powiązane z nimi jednoosobowe działalności gospodarcze.

4. MAUT – ZWROT OPŁAT Z NIEMIEC

Długo oczekiwany wyrok w sprawie nienależnie pobieranych niemieckich opłat drogowych zapadł końcem listopada 2021 r.

Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster uznał pobieranie niemieckich opłat drogowych za częściowo niedopuszczalne, bowiem stawki opłat drogowych zostały oparte na nieprawidłowych obliczeniach.

BAG częściowo zmienił już sposób naliczania opłaty drogowej po wyroku ETS w październiku 2020, który stwierdził m.in. że uwzględnianie kosztów policji drogowej w opłacie drogowej narusza prawo unijne.

Uruchomiony został również system elektroniczny zwrotu nienależnie pobranej części opłaty za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Pierwsze wypłaty mają nastąpić początkiem przyszłego roku z uwagi na sporą liczbę złożonych wniosków.

W najbliższym czasie BAG powinien podjąć decyzję co do wypłat nienależnie pobranych opłat za lata ubiegłe. W oczekiwaniu na wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster, BAG zawiesił toczące się postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia. Urząd uzależnił bowiem zwrot nienależnie pobranych opłat od wyroku sądu niemieckiego, który okazał się dla niego niekorzystny.

Przewoźnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków w sprawie zwrotu MAUT za lata 2019-2021, mogą to zrobić za pośrednictwem Kancelarii Transportowej ITD-PIP

5. BREXIT – NAJNOWSZE ZMIANY

Od stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii (GB) określonych produktów żywnościowych. Dodatkowo od lipca 2022 r. GB wymagać będzie świadectwa zdrowia, dla niektórych produktów, wprowadzony zostanie obowiązek złożenia deklaracji wywozowej w wersji skróconej (EXS). Zmianom ulegną również procedury importowe. Każdy przewoźnik będzie miał obowiązek zarejestrowania się w systemie GVMS i uzyskania numer GMR (nr referencyjny towaru). Kolejne zmiany dot. kontroli eksportowego świadectwa zdrowia, kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, które będą się odbywać w punktach kontroli granicznej.

Pamiętać trzeba również, że dowody osobiste nie będą już uprawniały do wjazdu do GB. Zmiany dot. również obywateli spoza obszaru UE. Od lipca 2022 r. obowiązywać będą także deklaracje ENS. Do końca kwietnia 2022 r. będą obowiązywać łagodniejsze zasady wykonywania operacji kabotażowych – będzie można wykonywać nieograniczoną ich liczbę przez okres 14 dni od daty wjazdu do Wielkiej Brytanii.

6. UTRATA PRAWA JAZDY ZA INGERENCJĘ W TACHOGRAF

Od stycznia 2022 r. Policjant uprawniony będzie do zatrzymania prawa jazdy, gdy kierowca podlegający pod rozporządzenie 561/2006:

  1. wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  2. używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  3. korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  4. jeżeli tachograf został odłączony.

Zatrzymanie prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres trzech miesięcy.

7. WYŻSZE MANDATY

Od 1 stycznia wyższe mandaty: mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszych – 1.500,00 zł, mandaty w wysokości 5.000,00 zł oraz 15 punktów karnych, większe ograniczenia i kary za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Istotne jest również wprowadzenie wyższych kar za brak OC – nawet do kwoty 9.000,00 zł.

Zmienią się również zasady rejestracji pojazdów, wzrosną koszty przeglądów rejestracyjnych.

Grzywny do 1.000,00 zł do 30.000,00 zł za niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania czy prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia.

Zwiększeniu ulegną także mandaty za krycie sprawców kolizji drogowych czy niewłaściwe zachowanie wobec pieszego.

Tagi