Aktualności

Baza eksploatacyjna do licencji – na co zwrócić uwagę aby najem był ważny?

Otaczaj się partnerami, którzy realnie wspierają Cię w prowadzeniu firmy.
Dlaczego opiniowanie umów przez prawnika jest ważne?
Szczegóły umowy mogą mieć kluczowe znaczenie.
Co może zagrozić Twojemu spokojnemu korzystaniu z wynajmowanej bazy eksploatacyjnej?

Aby wyrobić zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, albo stać się posiadaczem licencji wspólnotowej, należy między innymi pamiętać o spełnieniu wymogów w zakresie bazy eksploatacyjnej.

Kompletny wniosek, załączniki i trochę cierpliwości, bo procedury urzędowe mogą trwać różną ilość czasu.

Otaczaj się partnerami, którzy realnie wspierają Cię w prowadzeniu firmy

Współpraca to słowo klucz. Dla naszego działu prawnego jest ona niezwykle ważna, bo wielokrotnie warunkuje powodzenie np. reprezentacji Klienta przed sądem. Jasna komunikacja, transparentność sytuacji ułatwiają. A jak jest w sytuacjach dnia codziennego? Tutaj także wspieramy przewoźnika drogowego. Nie jesteś naszym Klientem? Nie musisz wiedzieć wszystkiego i zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi ekspertami.

Dlaczego opiniowanie umów przez prawnika jest ważne?

Nasz dział prawny w ostatnim czasie miał okazję opiniować umowę najmu bazy eksploatacyjnej. Poza kwestiami typowo związanymi z umową najmu, tj. nakładami ponoszonymi na przedmiot najmu, ulepszeniami przedmiotu najmu i rozliczeniem tych nakładów – uwagę przykuwał brak wskazania numeru księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Szczegóły umowy mogą mieć kluczowe znaczenie

Należy pamiętać, że odpis z księgi wieczystej jest bardzo istotnym dokumentem, w którym zawarte są przede wszystkim następujące informacje:
opis nieruchomości, powierzchnia, etc.,
– spis praw związanych z nieruchomością (uprawnienia właściciela w stosunku do nieruchomości sąsiednich),
– informacje dotyczące właścicieli,
– obciążeń (tytułem przykładu można wskazać na służebności, czyli uprawnienia innych osób, które właściciel musi znosić, jak np. prawo przechodu lub przejazdu po nieruchomości)
– hipoteki.

Co może zagrozić Twojemu spokojnemu korzystaniu z wynajmowanej bazy eksploatacyjnej?

Badanie stanu księgi wieczystej podczas opiniowania umowy najmu jest elementem niezwykle istotnym. Należy pamiętać, że jeśli zawrzesz umowę z osobą, która nie figuruje w księdze wieczystej – umowa będzie nieważna. Jeżeli aktualni właściciele nie są ujęci w księdze wieczystej – należy żądać okazania aktualnych dokumentów potwierdzających ich uprawnienia właścicielskie oraz przedstawienia kopii wniosku o wpis do sądu wieczystoksięgowego.

Niezwykle ważne są również wpisy dot. obciążeń. Może okazać się, że nie będziesz mógł korzystać z nieruchomości, w taki sposób, w jaki zamierzasz zawierając umowę najmu.

Również wpisy dot. ewentualnej hipoteki powinny zostać w sposób należyty przeanalizowane. Jeżeli w dziale IV księgi wieczyste ujawniono jakiekolwiek wpisy, należy wyjaśnić, czy hipoteka jest nadal aktualna. Jeśli tak, istnieje ryzyko, że Wynajmujący nie będzie wywiązywał się z obowiązku spłaty rat kredytowych, a co za tym idzie – nieruchomość będzie mogła zostać zbyta w drodze przymusowej egzekucji. Jeżeli natomiast hipoteka została spłacona, warto poprosić Właściciela o przedstawienie oświadczenia z banku oraz kopii wniosku do sądu wieczystoksięgowego w przedmiocie wykreślenia hipoteki.

 

Masz pytania o swoją umowę bazy eksploatacyjnej? Skonsultuj ją z naszym działem prawnym na bezpłatne, niezobowiązującej konsultacji.

 

 

 

Tagi