Aktualności

Nieterminowe płatności w transporcie. Czy wiesz ile pieniędzy Ci przysługuje?

Konieczność windykacji kosztów odzyskania należności to dość powszechna działalność naszego działu prawnego. Z tego materiału dowiesz się, na co możesz liczyć kiedy zleceniodawca spóźnia się z płatnością.

Wzorcowo współpraca powinna wyglądać tak – zlecenie, wykonanie, faktura, płatność w terminach zapłaty. Z doświadczenia naszego i naszych Klientów wynika, że niestety nie przy każdej transakcji tak jest. Usługi transportowe mają często bardzo długi termin zapłaty, co znacząco może utrudnić firmie utrzymanie płynności finansowej. Czy wystarczy pilnować zawartego w umowie terminu zapłaty?

Jeśłi wszystko w wykonanym zleceniu przebiegło dobrze, prawidłowo, Kontrahent nie zgłaszał nienależytego wykonania zobowiązania, to powinieneś świadczenie pieniężne otrzymać na czas za wykonaną pracę, operację transportową.

Co zrobić z fakturą, z której zapłaceniem spóźnia się kontrahent?

Nasz Klient wystawił zleceniodawcy fakturę za wykonaną usługę transportu. Zgodnie ze zleceniem płatność miała nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów wraz z fakturą. Zleceniodawca uregulował należność z dwutygodniowym opóźnieniem, zapłacił jednak wyłącznie kwotę równą wysokości frachtu. Niestety bardzo powszechna praktyka.

W tym przypadku termin płatności nie był jeszcze skrajnie dług. Zdarza się, że w umowie termin zapłaty dłuższy jest niż 60 dni, a bywa nawet że 90. Kiedy faktura wystawiona jest na dużą dla Ciebie kwotę, opóźnienie może okazać się kłopotem.

Co mogliśmy zrobić dla naszego Klienta?

Nasz Dział Prawny wystosował w imieniu Klienta wezwanie do zapłaty z żądaniem zapłaty odsetek oraz kosztów odzyskiwania należności w związku z nieterminową płatnością.
Na skutek wezwania, Zleceniodawca zapłacił Klientowi kwotę stanowiącą równowartość rekompensaty wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Jaki przepis na to pozwala?

Możliwość żądania przez przedsiębiorcę rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta rekompensaty reguluje art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

W transporcie bardzo wielu faktur może dotyczyć kwota 70 euro. Jeśli masz w roku 100 takich faktur, to licząc kurs euro po 4,46, ucieka Ci kwota 31.220 PLN.

Dla jednego dużo dla innego mało. Ale czy warto tę kwotę tracić?

Nie pozostawiaj takich spraw bez działania. Policz, ile masz w roku przeterminowanych faktur i ile tam jest pieniędzy.

Ściągasz od swoich Kontrahentów odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności? Termin zapłaty podlegał ustaleniom na poziomie rozmów o zleceniu, na poziomie negocjacji biznesowych. Masz prawo dochodzić swoich roszczeń, masz prawo powalczyć o stabilniejszą sytuację finansową dzięki lepszej płynności finansowej. Zajmij się podjęciem odpowiednich działań windykacyjnych, a nie będziesz żałował.

Potrzebujesz w tym zakresie wsparcia? Umów się na bezpłatną konsultację z naszym działem prawnym.

Wspólnie przeanalizujecie Twój przypadek i zastanowicie się, jakie kroki sprawdzą się najlepiej w Twojej firmie.

 

Masz problem ze ściągalnością swoich należności?

Porozmawiaj z naszym działem prawnym i sprawdź co mogą dla Ciebie zrobić. Przedstaw sytuację i otrzymaj podpowiedzi w konkretnej sprawie.