Aktualności

Przewoźniku, jeśli zleceniodawca jednostronnie zmieni warunki zlecenia, możesz odmówić wykonania zlecenia

Zobowiązania dwustronne, które nagle jedna ze stron sobie zmienia – wywołują emocje. Tym bardziej gdy wpływa to na koszty np. realizacji zlecenia.
Czy wiesz w jakiej sytuacji przysługuje Ci prawo wycofania się ze zlecenia przewozowego? Czy zleceniodawca ma prawo żądać kary umownej?

W ramach rutynowego sprawdzania zleceń naszych klientów otrzymaliśmy do sprawdzenia przypadek zlecenia transportowego. Niby nic złego – wszystko wyglądało dobrze, ale okoliczności wywołały spore zdenerwowanie klienta.

Po akceptacji oferty i rozpoczęciu realizacji praktycznej okazało się, że warunki zlecenia, nagle uległy zmianie. Był to kluczowy element zlecenia, tj. termin dostawy. Został on zmieniony bez uzgodnienia, w sposób jednostronny przez zleceniodawcę.

W tej sytuacji Przewoźnik odmówił wykonania zlecenia na zmienionych warunkach, ze względu na ograniczenia czasu pracy kierowcy. Dostawa w zmienionym terminie była niemożliwa bez naruszenia przepisów lub zaangażowania dodatkowego kierowcy – co znacząco wpłynęło na koszty realizacji. Nie takie warunki zlecenia były zaakceptowane.

Mimo takich argumentów i prawidłowego powiadomienia zleceniodawcy, Przewoźnik został obciążony karą umowną za niepodstawienie pojazdu na załadunek.

W tej sytuacji, nasi prawnicy wystosowali do zleceniodawcy pismo, w którym powołaliśmy się na brak możliwości obciążenia przewoźnika karą umowną, z uwagi na fakt, że zlecenie, w zmienionym kształcie, było niemożliwe do realizacji, gdyż jego wykonanie naruszałoby przepisy Rozporządzenia 561/2006 oraz ustawy o czasie pracy kierowcy.

Argumentacja oraz historia rozmów spowodowała, że odmowa okazała się skuteczna, a przewoźnik nie został obciążony żadnymi innymi kosztami związanymi z niepodjęciem zlecenia.

WARTO PAMIĘTAĆ! Przyjęcie zlecenia oznacza akceptację warunków i obowiązek realizacji pod rygorem obciążenia karą umowną, ale umowa to jednak zobowiązanie obu stron do zachowania warunków umowy, czyli również uzgodnionych parametrów realizacji. Zmiana parametrów wymaga akceptacji obu stron.

WAŻNE jest również odpowiednie konstruowanie zapisów w zleceniach.

 

JEŚLI masz pytania co można zawrzeć w zleceniu a jakie zapisy są nielegalne – POBIERZ NASZĄ LISTĘ WERYFIKACYJNĄ – my na jej podstawie ustalamy słabe punkty kontraktu i szacujemy ryzyko wystąpienia problemów. Sprawdź – jeśli masz pytania – możesz je z nami skonsultować w ramach BEZPŁATNEJ KONSULTACJI z naszym ekspertem.

Tagi