Aktualności

Umieszczenie tablicy z napisem ODPADY za szybą pojazdu, może Cię kosztować 10 tys. zł.

Taryfikator nie przewiduje odrębnej kary za nieprawidłowe oznakowanie pojazdu. Błędne umieszczenie tablicy jest traktowane tak samo jak brak oznakowania w ogóle i zagrożone jest karą w wysokości 10 tys. zł.

Przewiń i czytaj dalej.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, bardzo szczegółowo określa wymogi oznakowania pojazdu przewożącego odpady.

Pojazd musi być oznaczony tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Przepisy dopuszczają zmniejszenie tych wymiarów do określonych wartości jeżeli nie jest możliwe zachowanie podstawowych wymiarów ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu.

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
Każde odstępstwo od wyżej wymienionych wymogów skutkuje uznaniem, że pojazd przewożący odpady nie jest prawidłowo oznakowany. Błędem jest np. umieszczenie tablicy z napisem ODPADY za przednią szybą pojazdu.
Zgodnie z Rozporządzeniem tablica powinna być umieszczona na zewnętrznej powierzchni pojazdu.

Taryfikator nie przewiduje odrębnej kary za nieprawidłowe oznakowanie pojazdu.

Błędne umieszczenie tablicy jest traktowane tak samo jak brak oznakowania w ogóle i zagrożone jest karą w wysokości 10 tys. zł.