Aktualności

Nastąpi zmiana w przepisach dotyczących rozliczania kierowców?

W dniu 23 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców, która ma również wprowadzić zmiany w zasadach naliczania wynagrodzenia kierowcom.
1. Co z zasadą umniejszenia podstawy do ZUS i PIT?
2. Będzie likwidacja diet wirtualnych?
3. Nastąpi podział wynagrodzenia kierowcy na raty?

W dniu 23 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców, która ma również wprowadzić zmiany w zasadach naliczania wynagrodzenia kierowcom.

Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów dot. wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowych transport drogowy.

Będziemy informować na bieżąco, ale do zmian jeszcze daleka droga i raczej prędko nie wejdą w życie. Zmiany są w fazie projektu, zatem co ewentualnie może ulec zmianie?

  1. Nadal wynagrodzenie kierowców będzie naliczane z zastosowaniem zasady umniejszenia podstawy do ZUS i PIT w oparciu o liczbę dni pobytu za granicą. Przy czym umniejszenie podstawy do ZUS, jak dotychczas, będzie możliwe, gdy kierowca otrzyma wynagrodzenie wyższe, niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2023: 6.935 zł.
  2. Zamiast naliczania tzw. wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 60 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.
  3. Umniejszenie podstawy do PIT będzie możliwe również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  4. Zamiast umniejszenia podstawy do PIT o 30% wartości wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 20 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 20 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro.
  5. W przypadku kierowców uznanych za pracowników delegowanych (wykonujących operacje typu cross-trade lub operacje kabotażowe), ma zostać wprowadzona możliwość wypłaty wynagrodzenia w II ratach:

a) I rata w terminie wynagrodzenia, przy czym:

– jeśli wynagrodzenie brutto ma wynieść mniej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie – wypłata w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia krajowego,

– jeśli wynagrodzenie brutto ma wynieść więcej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie – wypłata w wysokości co najmniej prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;

b) II rata niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie? Zapisz się do naszego newsletter a nic Cię nie ominie.

O projekcie będziemy informować na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na stronie.

Zapraszamy także na nasz kanał Liczy się Transport

 

Tagi