Artykuły

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – fakty i mity z życia wzięte

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób – czym właściwie jest ten dokument?

Dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności, dający dostęp do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W minionym roku doszło do zmiany przepisów i firmy wykonujące transport tak zwany lekki ale na arenie międzynarodowej, muszą wykazać się posiadaniem licencji wspólnotowej. Zbierając dokumenty do wniosku o uzyskanie licencji międzynarodowej należy załączyć także kopię certyfikatu, a zatem samemu go posiadać jako właściciel albo mieć nawiązaną współpracę z jego posiadaczem, który w firmie obejmie stanowisko zarządzającego transportem.

Osoba zarządzające transportem – prawdziwa funkcja czy fikcja.

Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym powinien realnie współpracować z firmą, w której występuje jako zarządzający transportem. Certyfikat, nie powinien być tylko załącznikiem do wniosku o licencję. Zarządzanie operacjami transportowymi, wpływanie na ich przebieg, kontrola i opieka nad flotą, doradztwo transportowe szeroko pojęte, angażowanie się w bieżące sprawy firmy. Te i wiele innych ról, zadań można a wręcz powinno się przypisywać posiadaczowi certyfikatu kompetencji zawodowych.

Uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych nie jest prosto. Niestety dokument ten jak i sama funkcja zarządzającego transportem wielokrotnie jest przez właścicieli firm, którzy tego dokumentu nie posiadają, lekceważona i niedoceniana. Więcej, sami posiadacze tego dokumentu potrafią nie zdawać sobie sprawy ze spoczywającej na nich odpowiedzialności. Z czego to wynika? Między innymi ze sposobu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Czy jest możliwe zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zwalnia z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i powoduje jego otrzymanie w formie obligatoryjnej. Wykonywanie zawodu przewoźnika jest przed studentami na wyciągnięcie ręki.

I co potem?

No właśnie, absolwent ma w ręku certyfikat kompetencji zawodowych i co dalej? A dalej niestety niejednokrotnie dochodzi do patologicznych praktyk, szkodliwych dla branży transportu drogowego. Brak doświadczenia, brak wiedzy, brak wielu aspektów niezbędnych do funkcjonowania w świecie transportu powoduje, że certyfikat jest „użyczany” za przysłowiowe grosze, 100 zł, 200 zł. Co stoi za taką współpracą? Zupełnie nic.

Nieumiejętność zawnioskowania o licencję, brak wiedzy o niezbędnym ubezpieczeniu, brak podstawowej wiedzy jak sporządzić własną umowę z właścicielem firmy transportowej, w której właśnie przejmowana jest funkcja zarządzającego transportem.

Kto musi uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych ?

Właściciel firmy transportowej powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowych albo powinien mieć w swoim zespole osobę, która go posiada. Współpraca ta może polegać na stosunku pracy, być sformalizowana w oparciu o umowę zlecenie, kontrakt a także relację B2B.

Jeśli zarządzający transportem zarządza więcej niż jedna firmą, to nie może sprawować pieczy nad flotą większą niż 50 pojazdów, sumując wszystkie auta we wszystkich podmiotach, z którymi współpracuje. Sam właściciel lub osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na stanowisku managerskim nie jest osobą zarządzającą w innych firmach, to wtedy nie ma ograniczenia co do ilości pojazdów jakimi „opiekuje się” we własnej działalności transportowej.

W jaki sposób uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy można uzyskać zdając egzamin państwowy organizowany przez instytut transportu samochodowego. Istnieją instytucje zajmujące się przygotowaniem nie do części egzaminu pisemnego ale do całości egzaminu.

Czas trwania szkolenia w większości ośrodków jest zbliżony. Szkolenie przygotowujące to niejednokrotnie godziny nasycone solidnie wiedzą, w trakcie których poza częścią wykładową, rozwiązuje się przykładowe testy egzaminacyjne, co istotnie wypływa na przygotowanie.

Na takich kursach szczegółowo omawiany jest zakres zagadnień objętych egzaminem oraz rozwiązywane są przykładowe zadania egzaminacyjne otwarte. Wpływa to znacząco na przygotowanie do egzaminu państwowego przygotowywanego w instytucie transportu samochodowego. Można także zdecydować się na szkolenie online.

Wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym następuje przez instytut transportu samochodowego drogą pocztową na wcześniej wskazany adres przez kursanta.

Czy samo wydanie certyfikatu jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym?

Wiemy, że branża transportowa nie jest łatwa i spokojna. Sytuacje naszych Klientów wielokrotnie pokazują, że wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do prostych nie należy i sama możliwość pochwalenia się certyfikatem kompetencji zawodowych, niczego nie oznacza. Formalne posiadanie kwalifikacji nie oznacza posiadania kompetencji wystarczających do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewoźnika drogowego.

Poszukujesz zarządzającego transportem z certyfikatem kompetencji zawodowych ale takiego z prawdziwego zdarzenia, który łączy w sobie wiele kompetencji zawodowych oraz doświadczenie? Wiemy, że na rynku jest problem z pozyskiwaniem wartościowych specjalistów w zakresie transportu drogowego. Porozmawiajmy, a może będziemy w stanie pomóc w Twoim przypadku.

Tagi

Webinary