Artykuły

Czy SuperTacho to potrafi? Czyli jak rozliczyć płace minimalną kierowcy w transporcie międzynarodowym

Co jest potrzebne do wyliczenia płacy minimalnej?
Które składniki polskiego wynagrodzenia mogą być uwzględnione przy wyliczeniu należnego wynagrodzenia za pracę w UE?

Branża transportowa bogata jest w legendy, nieformalne zasady, przyjęte praktyki, które niejednokrotnie nie mają nic wspólnego z przepisami. Kiedyś przyjmowało się, że kierowcy wynagradzani są za każdy dzień pobytu za granicą, nie zapominając o podróżach służbowych za każdy dzień spędzony w trasie.

Nastała data 2 lutego 2022 r. – pakiet mobilności uzyskał dzisiejszy kształt i nastały diety wirtualne.

Ostatnie zmiany w przepisach spowodowały zmiany w liczeniu godzin, za które naliczana jest płaca UE. W przypadku transportu typu cross trade (przerzuty) i kabotaży nic się nie zmieniło, zliczamy dokładnie godziny pracy (jazdy i innej pracy) w danym kraju. Zmiany dotyczą ładunków typu import-eksport, tzw. transport bilateralny. W takiej sytuacji praca za granicą nie podlega pod płace minimalną UE.

Wyliczenie należnego wynagrodzenia kierowcy za pracę za granicę nie jest łatwe, gdyż jakąś cześć, czasem całość wypłacamy różnymi składnikami polskiego wynagrodzenie. Tych składników jest dość dużo i czasem zastanawiamy się czy możemy wliczać dany składnik czy też nie. W poniższym artykule przedstawimy czy jest to realizowane w jaki sposób w programie SuperTacho. Podobne raporty znajdziemy w innych programach liczących czas pracy kierowców i płacę zagraniczną. Raporty – rozliczania czasu pracy kierowców powinny zawierać w sobie między innymi np. wynagrodzenia za czas niezdolności, wynagrodzenie za czas dyżurów, ryczałt za pracę w nadgodzinach Wynika to między innymi z ustawy o czasie pracy kierowców.

Co jest potrzebne do wyliczenia płacy minimalnej

Do rzetelnego wyliczenia godzin podlegających pod płacę minimalną są potrzebne oczywiście aktywności kierowcy (odczyt z karty kierowcy lub dane z systemu GPS o aktywnościach), dokładne informację o przekroczeniu granicy i w przypadku transportu mieszanego (połączony transport bilateralny z kabotażami i przerzutami) dane o załadunkach (także z Polski)

Które składniki polskiego wynagrodzenia mogą być uwzględnione przy wyliczeniu należnego wynagrodzenia za pracę w UE

Na ewidencji czasu pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym mamy różne składniki w zależności od podpisanej z kierowca umowy. W przypadku kierowców zatrudnianych na umowę o pracę mamy zwykle stawkę zasadniczą, dodatek na pracę w UE i ryczałty (za nadgodziny, za godziny nocne, za dyżury). Jeżeli występują w umowie ryczałty to i mogą pojawić się ich rozliczenia. Jeżeli w umowie nie ma określonych ryczałtów to pojawiają się dokładnie wyliczone kwoty za godziny nocne, nadliczbowe, czy dyżury. Na liście płac kierowcy w transporcie międzynarodowym pojawiają się również premie i/lub nagrody. Te składniki również można uwzględnić podczas wyliczania wynagrodzenia za pracę w UE, oczywiście mając na uwadze pakiet mobilności.

Składniki, których uwzględniać nie powinniśmy to wynagrodzenie za czas urlopu i czas chorobowego. Te pieniądze są wypłacone za czas, w którym kierowca nie pracuje, za czas choroby, czy odpoczynku.

Przykładowe wyliczenie płacy minimalnej UE

W SuperTacho mamy wczytaną kartę kierowcy. Korzystając z wpisów kierowcy znamy datę i godzinę przekroczenia granicy i dla ułatwienia przyjmijmy, że prowadzimy tylko transport typu cross trade (przerzuty). W takim przypadku cała praca za granicą podlega pod płacę UE. Tworząc w SuperTacho delegacje wyliczane są dokładne godziny pracy kierowcy w danym kraju. Przeliczoną liczbę godzin mnożymy przez minimalną stawkę w danym kraju i znamy jaką dokładnie kwotę kierowca powinien otrzymać. To wyliczenie mamy w pierwszym wierszu raportu Rozliczenie szczegółowe płacy UE.

 

 

Kolejne wiersze tego raportu, to wyszczególnione składniki polskiego wynagrodzenia, które są odpowiednio rozliczone.

płatność wynikająca z umowy – wg stawki zasadniczej

płatność wynikająca z umowy – wg stawki minimalnej

wypłacone dodatki za godziny nadliczbowe 50%

wypłacone dodatki za godziny nadliczbowe 100%

wypłacone dodatki za prace w niedzielę i święta

wypłacone dodatki za dyżury 50%

wypłacone dodatki za dyżury 100%

premia/nagroda

Przykładowe rozliczenie płacy UE

założenia do wyliczeń:

umowa o pracę, równoważny system czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze 2700 (niższe niż minimalne), nagroda różnej wysokości każdego miesiąca.

Płatność wynikająca z umowy – wg stawki zasadniczej

Praca wypłacona z umowy, mieszcząca się w normalnym czasie pracy kierowców, jest wynagradzana ze stawki zasadniczej. Na ewidencji widzimy, że kierowca pracował w Niemczech w sumie 115 godzin. 112:54 to jest normalna praca kierowcy nie przekraczająca dobowej normy pracy. W naszym przykładzie kierowca w umowie ma określoną stawkę zasadniczą w wysokości 2 700 PLN. Ważną informacją, którą znajdziemy na ewidencji jest planowana ilość godzin na dany miesiąc, w naszym przypadku 184.

Stawkę zasadniczą dzielimy przez planowaną liczbę godzin

2700/184 = 14,67 PLN

Następnie przeliczamy stawkę godzinową na EURO, czyli dzielimy przez kurs średnio kwartalny EURO

14,67 PLN/4,80400 EURO = 3,05 EURO

Wynik mnożymy przez liczbę godzin 12:54 (pamiętać należy o zamianie formatu godzin na format dziesiętny)

112,09 * 3,05 = 344,35

 

Płatność wynikająca z umowy – wg stawki minimalnej

Praca kierowcy, która przekracza planowany wymiar określana jest jako praca w nadgodzinach. Nadgodziny wypłacamy według stawki minimalnej polskiej (aktualnie 3490 PLN)

Tutaj wyliczenia są dość proste.

Sprawdzamy ile godzin kierowca przepracował w nadgodzinach dobowych i mnożymy to przez stawkę. Ważne żeby stawkę przeliczyć na EURO. Format godzin należy zamienić na format dziesiętny.

3490 PLN/184 h = 18,97 PLN

18,97/4,804 = 3,95 EURO

2,1 * 3,95 EURO = 8,30 EURO

Tym sposobem z 1380 EURO, które należą się kierowcy za pracę w Niemczech wypłacone mamy 344,35 EUR + 8,30 EUR = 352,65 EUR

 

Wypłacone dodatki za godziny nadliczbowe 50%

Za pracę w nadgodzinach jest wypłacane wynagrodzenie za przepracowaną godzinę i dodatek za to, że jest to praca w nadgodzinach. Dodatek ten to 50% stawki zasadniczej.

Stawkę zasadniczą dzielimy przez planowaną liczbę godzin i otrzymujemy pełną wartość dodatku za nadgodzinę

2700 PLN/184 h = 14,67PLN

następnie przeliczamy na EURO, korzystając z kursu średnio kwartalnego

14,67/4,804 = 3,05 EURO

Dodatek 50% to

3,5 EURO * 50% = 1,53 EURO

Mnożąc to przez liczbę nadgodzin otrzymamy wartość, która będzie składową płacy minimalnej UE

2,1 * 1,53 EUR = 3,21 EUR

Wypłacone dodatki za godziny nadliczbowe 100%

Podobnie jak wyżej stawka dodatku za godziny nadliczbowe 100% wynosi 3,05 EURO. W naszym przypadku nie mamy tzw. „setek”. W SuperTacho rozliczenia można tak zoptymalizować, że nie występują nadgodziny 100% lub pojawiają się niezmiernie rzadko.

Wypłacone dodatki za prace w niedzielę i święta

Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta to wynagrodzenie jak za zwykłą godzinę pracy i dodatek niedzielno-świąteczne. Dodatek ten wynosi 100% zwykłej godziny pracy. Czyli praca w niedzielę jest tak samo wynagradzana, jak nadgodzina „setka”. Czyli jeżeli wystąpiłaby jedna godzina pracy w niedzielę, to wynagrodzenie za tą godzinę policzylibyśmy tak jak poniżej:

Stawkę zasadniczą dzielimy przez planowaną liczbę godzin.

2700 PLN/184 h = 14,67PLN

Następnie przeliczamy na EURO, korzystając z kursu średnio kwartalnego

14,67/4,804 = 3,05 EURO

i taka jest wartość dodatku za godzinę pracy w niedzielę lub święto.

W SuperTacho i pewnie w innych programach do ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych w trybie równoważymy, możemy skorzystać z opcji optymalizacji dni pracy i dni wolnych. W takim przypadku liczba godzin pracy w niedzielę i święta zostanie zoptymalizowana. Jeszcze ustawienie godziny, od której do której praca będzie traktowana jak praca w niedzielę może mieć znaczenie. Najczęściej ustawiamy, że doba niedzielno-świąteczna trwa od 06:00 do 06:00 następnego dnia lub od 00:00 do 00:00 następnego dnia. Wybierając odpowiedni przedział czasowy możemy zmniejszyć ilość tych godzin.

Wypłacone dodatki za dyżury 50%

Podstawą wyliczenia dodatku za dyżury jest również stawka zasadnicza, dokładnie tak samo jak w przypadku dodatków za nadgodziny „pięćdziesiątki”.

Stawkę zasadniczą dzielimy przez planowaną liczbę godzin i otrzymujemy pełną wartość dodatku za dyżur.

2700 PLN/184 h = 14,67PLN

następnie przeliczamy na EURO, korzystając z kursu średnio kwartalnego

14,67/4,804 = 3,05 EURO

Dodatek za dyżur 50% to

3,5 EURO * 50% = 1,53 EURO

Mnożąc to przez liczbę dyżurów 50% otrzymamy wartość, która będzie składową płacy minimalnej UE

35,46666 * 1,53 EUR = 54,26 EUR

Wypłacone dodatki za dyżury 100%

Te dodatki są wyliczane podobnie jak wyżej.

Premia/nagroda

Składniki te mogą być wliczany w całości do płacy minimalnej UE, niezależnie od liczby godzin pracy za granicami kraju. Przeliczamy je tylko ze złotówek na EURO korzystając z kursu średnio kwartalnego.

 

Wszystkie powyższe składniki są dzielone proporcjonalnie do kwoty dopłat w poszczególnych krajach. Dzięki temu są wykorzystane maksymalnie, a tym samym kwoty dopłat są minimalizowane.

 

Płaca minimalna dla kierowców w transporcie międzynarodowym zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub na samozatrudnieniu

Tutaj proces jest dużo krótszy, gdyż składników wynagrodzenia jest mniej. U takich kierowców jest albo stawka zasadnicza miesięczna, albo godzinowa.

Wyliczamy minimalne wynagrodzenie za pracę za granicą

115,25 h * 12 EURO = 1383 EURO

Wypłacone wynagrodzenie przeliczamy na euro i wyliczamy stawkę godzinową. Kolejny etap to mnożenie czasu pracy kierowcy przez stawkę jaka nam wyszła. Jeżeli wypłacone pieniądze nie pokrywają nam minimalnego wynagrodzenia UE, to oczywiście różnicę musimy dopłacić.

 

Patrząc na powyższe wyliczenia widzimy, że nie jest to takie oczywiste. Wielu rzeczy trzeba przypilnować; kursu średnio kwartalnego, stawki za godziny pracę, faktycznej ilości pracy w danym kraju, zmiany stawek w różnych państwach i pewnie znalazło by się jeszcze więcej drobiazgów. Pakiet mobilności to dbałość o szczegóły wyliczeń. Korzystając z programów, takich jak SuperTacho możemy liczyć na to, że jest to pilnowane systemowo, a przy wyliczeniu godzin pracy w każdym kraju niczego program nie pominie. Pamiętać należy jeszcze, że do wyliczenia płacy minimalnej UE zliczane są dokładnie godziny jazdy i pracy. Nie liczymy czasu dyspozycji, ani wymaganych przerw. Myślę, że samo ręczne zliczenie tych godzin mogłoby być wyzwaniem, a to dopiero początek do rozliczenia płacy minimalnej UE, realizując pakiet mobilności. Warto korzystać z programów, które wspomagają w takich wyliczeniach. Zyskujemy dzięki temu czas na inne ważne tematy i spokój, że niczego nie przeoczyliśmy.

 

Chcesz wrócić do fundamentu i zrozumieć, gdzie zaczyna się liczenie wynagrodzenia kierowcy?

Pobierz webinar i dowiedz się więcej 

 

 

Tagi