Artykuły

Fundamenty dobrego rozliczania ewidencji czasu pracy kierowcy

Co jest elementem, który znajduje się na liście „must have” w kwestii rozliczania czasu pracy kierowców?

Zerknijmy na te trzy pojęcia:

  1. doba
  2. okres prowadzenia pojazdu
  3. okres 24-godzinny

Czy znasz wszystkie różnice pomiędzy nimi?

Doba – Ustawa o Czasie Pracy Kierowcy bardzo jasno definiuje czym jest doba dla CELÓW ROZLICZANIA CZASU PRACY:

Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć kolejne 24 godziny poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W praktyce:

Jeżeli kierowca rozpoczyna pracę o godzinie 8:00 rano w poniedziałek, to właśnie od tego momentu liczymy 24 godziny.

Dlaczego jest to takie ważne?

W przypadku złej interpretacji tego przepisu, co się niestety nadal zdarza (również w programach rozliczających – zwróć uwagę, czy taki błąd nie występuje również u Ciebie!), możemy dopuścić do sytuacji, kiedy tydzień pracy, zamiast 7 dób będzie miał ich… nawet 10. Powodem tego jest mylna interpretacja przepisów i rozpoczynanie kolejnej doby w trakcie trwania poprzedniej (efekt nakładania się dób).

Okres prowadzenia pojazdu – kolejny termin, który źle interpretowany potrafi wprowadzić w błąd. Okresem prowadzenia pojazdu nazywa okres od zakończenia odpoczynku do rozpoczęcia KOLEJNEGO odpoczynku. Jest to suma jazdy między odpoczynkami. Tutaj należy wrócić do tematu doby – pojęcie o którym mówimy obecnie nie ma nic wspólnego z pojęciem doby!

Takich okresów (cykli) prowadzenia pojazdu może być kilka w jednej dobie!

Okres 24 godzinny rozpoczynamy po upływie poprzedniego odpoczynku. Definiuje się go w następujący sposób: gdy kończy się odpoczynek dzienny lub tygodniowy, to w tym właśnie momencie rozpoczyna się okres 24 godzinny, w którym to powinien rozpocząć się kolejny odpoczynek naszego kierowcy.

I ponownie: okres 24 godzinny nie ma nic wspólnego z dobą!

Wyjątkiem tutaj jest załoga dwuosobowa, kiedy to w przeciągu 30 godzin powinien być wykonany odpoczynek dzienny zespołowy.

Tagi