Artykuły

Pigułka wiedzy o transporcie na potrzeby własne – czyli kiedy będzie potrzebna licencja a kiedy zaświadczenie

Jakich pojazdów dotyczy zaświadczenie?
Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?
Jakie muszą być spełniane wymagania, aby mówić o przewozie na potrzeby własne?

Transport na potrzeby własne, to specyficzny rodzaj transportu polegający na wspieraniu głównej działalności firmy. Tylko określone okoliczności powodują, że mamy z nim do czynienia. W tym artykule postaramy się je Tobie przybliżyć.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej możemy wykorzystywać pojazdy będące własnością firmy do przewozu osób lub rzeczy w międzynarodowym przewozie drogowym. Auta mogą być przez przedsiębiorcę używane pomocniczo w celu przewozu na potrzeby własne pracowników lub narzędzi niezbędnych do pracy np. przewóz maszyn z budowy na budowę.

Celem takiego przejazdu jest również przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, czyli przewiezienie własnych produktów do również swojego magazynu. Także przewóz pracowników i ich rodzin wchodzi w zakres tego rodzaju przewozów. Ważne jest aby transport nie był główną działalności gospodarczą tylko pomocniczą, jak na wstępie zaznaczyliśmy. Transport na potrzeby własne nie wymaga posiadania licencji transportowej a jedynie zaświadczenia, że taka działalność będzie wykonywana.

Jakich pojazdów dotyczy zaświadczenie?

Wymóg posiadania zaświadczenia dotyczy wszystkich pojazdów powyżej DMC 3.5 tony.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o zaświadczenie?

Do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne potrzebujemy:

 • wniosek
 • oświadczeniem o zatrudnionych kierowcach
 • listą pojazdów jakie będą wykorzystywane do takiego przewozu (lista ta jest potrzebna, ponieważ do każdego auta potrzebny jest wypis)
 • dokument potwierdzający, że pojazd jest własnością przedsiębiorcyNa wydanie zaświadczenia na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym urząd ma 7 dni.

Zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

Przedsiębiorca dokonujący przewozów na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy musi spełniać jeszcze pewne wymagania:

 • pojazdy, które będą do tego używane muszą być własnością firmy – należy posiadać dokument potwierdzający, że pojazd jest własnością przedsiębiorcy np. umowa kupna;
 • kierować pojazdami mogą tylko i wyłącznie osoby zatrudnione na UOP lub przedsiębiorca. Osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych lub jednoosobowej działalności gospodarczej nie mogą prowadzić pojazdu, ponieważ taki przejazd nie będzie uznany za przewóz na potrzeby własne i służby kontrolne potraktują to jako transport drogowy bez licencji i zostanie nałożona za niego kara;
 • towary bądź rzeczy, które przewożone muszą być własnością przedsiębiorcy, zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte – wymaga się tu potwierdzenia w postaci umów, aktów własności;
 • transport na potrzeby własne wykonywany przez przedsiębiorcę, nie może nosić śladów usług turystycznych – przejazdów komercyjnych po drogach publicznych z pasażerami lub bez;

W jakich sytuacjach nie wymaga się zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ?

 • gdy prowadzimy działalność rolniczą – jesteśmy rolnikami
 • gdy prowadzimy działalność w ramach powszechnych usług pocztowych
 • gdy posiadamy licencje transportową

Przewozy na potrzeby własne poza UE

Może się okazać, że rodzaj prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę wymaga przekroczenia granicy obcego państwa nie będącego w UE. Wtedy należy posiadać zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne oraz zezwolenie pozwalające do wjazdu na terytorium kraju spoza UE.

Przewozy niehandlowe w celach prywatnych

Zgodnie z art. 4 lit. r rozporządzenia (WE) nr 561/2006 niehandlowy przewóz oznacza „każdy przewóz drogowy inny niż przewóz zarobkowy lub na potrzeby własne, za który nie otrzymuje się bezpośredniego ani pośredniego wynagrodzenia i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu dla kierowcy pojazdu ani nikogo innego oraz który nie ma związku z działalnością zawodową ani zarobkową.”

O czym nie należy zapominać !

 • zmiana danych – które uległy po wydaniu zaświadczenia wymaga jego aktualizacji;
 • zakup nowego pojazdu wymaga wystąpienia po nowy wypis.

 

Potrzebujesz jednak licencji, bo Twój transport jest zarobkowy? Przeczytaj jak dobrze zadbać o to, aby mieć aktualne wypisy i zadbać o bezpieczeństwo operacji transportowych.

>>czytaj artykuł

 

Tagi