Artykuły

Tak zarabiają tylko kierowcy! Szczegóły mogą Cię zaskoczyć

Składniki wynagrodzenia kierowcy – po co to wszystko? Po to, aby optymalizować ale za drogowskaz mieć kodeks pracy.

W firmach transportowych współpraca z kierowca zaczyna się od zatrudnienia i wypełnienia szeregu dokumentów, dopilnowaniu procedur i procesów związanych z pojawieniem się nowego pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu należy przekazać praktykowane w firmie zasady, normy, przeszkolić wstępnie między innymi o czasie pracy kierowców (jeździe, dyżurze, innej pracy a także o okresie niewykonywania pracy, czyli odpoczynku). Dla branży transportowej kierowca zatrudniony we właściwy sposób ale i satysfakcjonujący pracownika (warunki pracy), to klucz do sukcesu. Jeden z wielu, ale jednak bardzo istotny.

Jakie są składniki wynagrodzenia kierowców, bo wynagrodzenie minimalne to nie to, które otrzymuje

To pytanie zadaje sobie każdy, komu przyjdzie stworzyć dokument umowy. Składniki wynagrodzenia kierowców to stawka zasadnicza, która musi być określona na umowie. Pozostałe składniki są opcjonalne, a mogą to być: ryczałty za dyżury, ryczałty za nadgodziny, ryczałty za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę za granicą. Polskie przepisy zobowiązują pracodawców do wypłacenia co najmniej wynagrodzenia minimalnego. Aktualnie 3490 PLN, a już za chwile… uwaga zmiany w minimalnym wynagrodzeniu na 3600PLN. Stawka ta może składać się z trzech z wyżej wymienionych składników: wynagrodzenie zasadnicze, ryczałt za dyżury i dodatek za pracę w UE.

Jak podzielić wynagrodzenie

Wiem już, że musimy osiągnąć minimalne wynagrodzenie z trzech składników. Podział możemy zacząć od wyliczenia ilości dyżuru i należnego wynagrodzenia za prace za granicą. Wtedy jesteśmy w stanie określić wysokość ryczałtu za dyżur i dodatku za pracę w UE. Teraz kolej jest na wyznaczenie ryczałtu za nadgodziny i pracę w porze nocnej. Po przeanalizowaniu poprzednich miesięcy możemy określić ich wysokości.

Dodatek do płacy minimalnej UE i ryczałt za dyżur

Gdy rozmawiamy o wynagrodzeniu kierowcy w transporcie międzynarodowym często wysokim składnikiem jest dodatek do płacy minimalnej UE. Jest to ta część wynagrodzenia, która jest przekierowana w 100% na wynagrodzenie za pracę za granicą. Jeżeli kierowca pracował w Niemczech 30 godzin, a dodatek za pracę w UE jest w wysokości 2000 zł to opłaciliśmy należności wynikającą z minimalnej stawki za pracę w Niemczech.

( 30 godzin * 12 EURO za godzinę * 4,804 zł = 1729,44 zł).

Wniosek z tego jest jeden, jak kierowca pracuje w transporcie międzynarodowym w przewozach kabotażowych lub cross trade, to dodatek do pracy UE może być bardzo wysoki (w związku z pakietem mobilności).

Kolejnym składnikiem wynagrodzenia kierowców jest ryczałt za dyżur. Czas, który kierowca nie jedzie, nie pracuje, ale jednocześnie nie dysponuje swoim czasem samodzielnie (z definicji ustawy o czasie pracy), to czas różnych krótkich postojów na światłach, na przejazdach kolejowych, w korkach, czy na załadunkach i najważniejsze – czas pracy w zespole jako drugi kierowca (dyspozycja). W zależności od specyfiki pracy kierowców, u jednego z nich będzie dużo dyżuru, a u innego znacznie mniej. Warto to sprawdzić i wyznaczyć na to odpowiednią kwotę.

Znając wysokość dodatku za prace w UE i ryczałtu za dyżur, nie pozostaje nam nic innego jak dopełnienie tego wynagrodzeniem zasadniczym (np.: dodatek za pracę za granicą 2500 zł, ryczałt za dyżur 490 zł i zasadnicza 500 zł, razem 3490 zł)

Ryczałt za nadgodziny i ryczałt za pracę w porze nocnej

Tych składników nie musimy określać w umowie. Nie wliczają się w minimalnym wynagrodzeniu, ale czy to znaczy, że są niepotrzebne? Jeżeli oszacujemy ich wysokość i określimy ją w umowie, to rozliczenie wynagrodzenia kierowców stanie się bardziej przewidywalne. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie pozwoli łatwiej zaplanować budżet, który musimy przeznaczyć na wypłaty kierowców. Jednak składniki zdefiniowane w umowie są składnikami roszczeniowymi, czyli nawet jeżeli kierowca nie wypracuje w danym miesiącu żadnej nadgodziny, czy godziny nocnej to jesteśmy zobowiązani wypłacić ustalone ryczałty.

Pozostałe składniki wynagrodzenia kierowców

W poprzednich akapitach zostały omówione 4 składniki wynagrodzenia kierowców (wynagrodzenie zasadnicze, ryczałt za dyżury, ryczał za pracę za granicą, ryczałt za nadgodziny i ryczałt za pracę w godzinach nocnych). Kwota, którą z nich uzyskujemy to nie jest całe wynagrodzenie kierowcy. Szczególnie jak mówimy o kierowcy w transporcie międzynarodowym. Więc pod jakim hasłem zapisać kolejne wypłacone pieniądze?

PROZLICZENIE RYCZAŁTÓW

Kiedy mamy określone ryczałty, to może się zdarzyć, że wysokość którą oszacowaliśmy jest za mała. Te różnice wypłacamy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

PREMIA

Jeżeli chcemy kierowcy wypłacić wyższe wynagrodzenie, niż zakładaliśmy w umowie, to możemy wypłacić je w formie premii regulaminowej. Należy pamiętać, że składnik ten, tak jak wszystkie opisane wyżej, jest wliczany do wynagrodzenia urlopowego i do podstawy nadgodzin. Premia zwykle jest zapisana w umowie i są określone zasady jej wypłacania. Często ten składnik jest dość wysoki, dlatego stawka za urlop wypoczynkowy i stawka za nadgodzinę jest podbijana do góry. I wynagrodzenie minimalne idzie w zapomnienie.

NAGRODA

Składnik wydawało by się podobny do premii, jednak różni się wszystkim. Nie ma zasad wypłacania nagrody, jest to składnik który może wystąpić w danym miesiącu, a może nie wystąpić w ogóle, każdego miesiąca może być różnej wysokości. Nagroda nie jest składnikiem roszczeniowym, czyli też nie może być zapisana w umowie. Nagroda również nie wchodzi do wyliczenia podstawy wynagrodzenia za nadgodziny. I ostatni element, nagroda nie wchodzi po podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Składniki na ewidencji czasu pracy kierowcy, a składniki na liście płac

Nazewnictwo ma bardzo duże znaczenie. Ewidencja czasu pracy kierowcy charakteryzuje się tym, że znajdziemy tu sporo różnych składników wynagrodzenia kierowców i można się pogubić wpisując to wszystko do programu kadrowego. Jednak ważne, żeby zrozumieć czym dokładnie są poszczególne składniki, z czego wynikają i na co mają wpływ. Premia to nie to samo co nagroda, a nagroda to nie to samo co ryczałt za pracę za granicą. Jeśli mowa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawsze jednak nazwiemy tę samą, wspólną wartości ustaloną przepisami.

Jeżeli na ewidencji czasu pracy kierowcy jest składnik rozliczenie ryczałtów, to na liście płac powinien się pojawić taki sam składnik. Wypłacenie tej kwoty pod inną nazwą (np.: wynagrodzenia) może spowodować, że kierowca uzna, że nie rozliczyliśmy się z nim za przepracowane przez niego nadgodziny. Taka sytuacja może wywołać niepotrzebny stres i będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.

Czyli po co to wszystko?

Aby wynagrodzenie kierowcy pokryła wszystkie roszczeniowe składniki warto przemyśleć ich podział na umowie. Jeżeli to przedyskutujemy, zastanowimy się, zrobimy symulację to nie zaskoczy nas później wyliczone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy urlop wypoczynkowy.

Kierowca zatrudniony we właściwy, optymalny sposób to droga do usprawnienia rozliczenie wynagrodzenia kierowcy.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej czasie pracy kierowców? Przeczytaj nasz kolejny artykuł, który mocno rozwija zagadnienie – Czas pracy kierowców – pomagamy firmom transportowym w rozliczaniu Pakietu Mobilności

Jeszcze nie jesteś naszym widzem na naszym kanale YouTube? Zapraszamy! To kolejna dawka wiedzy. W firmie transportowej i biurze rachunkowym nigdy nie jest zbyt dużo wiedzy 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=GIugkRwAolM – jak najlepiej zatrudnić kierowcę (minimalne wynagrodzenie a ubezpieczenie społeczne)

https://www.youtube.com/watch?v=yEiX3Gtrz7U – o sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia kierowcy, czyli premia i nagroda między innymi (o podróżach służbowych także)

https://www.youtube.com/watch?v=pKW_BWT3qjk – dlaczego ciągle zmieniają się zasady rozliczania wynagrodzenia kierowców, czyli o trudnościach w obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika wynikających ze zmian prawa

Tagi