Aktualności

#3 Kontrowersje w interpretacjach Ustawy – od kiedy liczyć nowe stawki

Mamy listę kłopotliwych interpretacji zapisów, które mogą być kłopotliwe przy rozliczaniu czasu przebywania kierowców poza granicami Polski.

#3 Od kiedy stosować nowe stawki? Od 19 sierpnia, czy jednak cały sierpień po nowemu? – Każda z tych ścieżek ma konsekwencje w dalszym postępowaniu przy wyrównywaniu kwartału, dopłatach za wcześniejsze miesiące oraz obliczaniu podatku rocznego w styczniu 2024.

Zainteresował Cię temat?

Dostarczamy gotowe porady odnośnie rozliczeń wynagrodzeń kierowców

Kolejne niejasności są coraz bardziej frustrujące, bo od decyzji jaką wersję przyjąć zależy zakres pracy jaką trzeba wykonać obliczając wypłaty za sierpień, ale i konsekwentnie potem inne elementy wynagrodzenia jakie mogą obejmować kilka miesięcy wstecz.

Kolejną omawianą zmianą jest podwyższenie i ujednolicenie na wszystkie kraje stawki dziennej obniżające podstawę do oskładkowania do ZUS oraz podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zmiana ta wchodzi 19 sierpnia w życie, czyli od 19.08 stawka jest 60 eur przy obliczaniu kwoty obniżenia podstawy do ZUS oraz 20 eur przy obliczaniu kwoty obniżenia podstawy do obliczenia zaliczki na podatek w imieniu kierowcy.

I tutaj pojawia się rozwidlenie ścieżek postępowania

Pierwsza ścieżka, logiczna, oznacza przeliczenie pierwszej części miesiąca po staremu, a od 19.08 – obliczanie stawek już wg kwot 60eur / 20eur. Wbrew pozorom ta ścieżka jest ZDECYDOWANIE ŁATWIEJSZA. Obliczenie sumarycznych kwot za sierpień jest po prostu przemnożeniem odpowiednim stawek przez liczbę dni. O zasadach obliczania dni / dób pisaliśmy w poprzednich postach – ale ogólnie da się to dość sprawnie zrobić.

Przychody które zostaną postawione do dyspozycji pracownika do 18.08.2023r. objęte są przepisami obowiązującymi, przed zmianą przepisów

Niestety jest druga ścieżka, która jest powtarzana w mediach (niekonicznie z akceptacją księgowych i doradców podatkowych, jak również odmienne zdanie mają specjaliści w ZUS) – na pierwszy rzut oka – łatwiejsza, czyli cały sierpień po nowemu, bo wypłatę realizujemy we wrześniu. Ma to związek z definicją stosowania przepisów wg dnia przekazania kwot do dyspozycji pracownika. Czyli wypłata za sierpień, realizowana we wrześniu miałaby być w całości rozliczania wg stawek ulg 60eur/20eur. Problemy z tą ścieżką / metodą zaczną się później…

Od czego będą zależały metody rozliczeń Twoich kierowców po sierpniu 2023?

 

Rozliczane za kwartał wyrównania za ryczałty, będą obejmować kwoty i rozliczenia za okres, np. lipiec – wrzesień. Wypłacane w październiku – czyli wg nowych stawek, ale co kwotami za wyrównania za lipiec rozliczonych już częściowo wg stawek np. 49eur?

Dopłatę za lipiec wypadałoby przeliczyć i zastosować różnicę kwotową ulgi starej i nowej (60-49eur) i o 11eur obniżyć podstawę do ZUS obliczając częściowe dopłaty za lipiec.

Przyjmując tę pozornie łatwiejszą ścieżkę, czyli stawka wg dnia wypłaty – jak będziemy obliczać ostateczną wartość podatku za 2023 rok, obliczając zaliczki jakie zostały pobrane w trakcie roku (styczeń-sierpień i wrzesień grudzień)?

Jeśli obliczanie podstawy zaliczek na podatek było wg stawek starych, ale już w styczniu 2024 obliczanie przychodu i obniżeń za cały rok – wówczas obliczanie ostatecznego podatku będzie uwzględniało nowe diety czy stare?

Wybrać należy teraz. Pozornie łatwiejsza droga – cały sierpień po nowemu, bo wg dnia wypłaty – ma swoje konsekwencje przy rozliczaniu wszelkich zaległych należności, dopłat UE, obliczaniu podatku czy nawet przeliczaniu ponownym wszystkich ewidencji po kontroli PIP, gdzie inspektor wykryje jakieś zaległości…

Czy warto przyjąć obiektywnie uzasadnioną metodę, która jest logiczna, podzielić sierpień na okresy różnych stawek, dokładnie tak jak różne stawki dotyczyły różnych państw w UE i rozliczyć te z podziałem na okres przed i po wejściu w życie ustawy? Tak, warto.

Technicznie – to jest żadne problem. Kalkulatory w programach powinny to już rozliczać (nasze SuperTacho / EwiSystem – jest gotowe na obie opcje).

Termin obowiązywania stawek 60 eur

Prawnie i finansowo – w większości przypadków ZUS się nie zmieni, a podstawa do podatku i tak będzie niższa po zastosowaniu ulg na koszty sanitariatów.

Przy takim podejściu nie trzeba nic zmieniać w ustawieniach programów płacowych – programy i firmy rozliczające podają jak dotychczas gotowe kwoty brutto do wpisania do listy pła i gotowe składniki opodatkowane i oZUSowane.

 

Na koniec – nowe składniki (sanitariaty, zwrot za noclegi, itd) stosujemy oczywiście od 19.08 – to są nowe elementy, których wcześniej nie było. Rozbieżności terminu stosowania dotyczą tylko stosowania wysokości det wirtualnych.

Jeśli ten temat wywołuje PYTANIA – skonsultuj z nami różnice w kwotach do ZUS i PIT i wspólnie oszacujmy ryzyko i zakres prac przy zastosowaniu wybranej ścieżki interpretacyjnej.