Aktualności

Francja – kara 2250 euro za brak powrotu kierowcy do domu

Zatrudnianie kierowców w transporcie międzynarodowym pociąga za sobą obowiązek prawidłowej organizacji pracy, wprowadzony przez Pakiet Mobilności. Obowiązek ten ma na celu umożliwić kierowcy powrót do swojego miejsca zamieszkania co najmniej raz na trzy lub cztery tygodnie. Przybliżymy zatem temat z punktu widzenia polskich firm transportowych i realnych obciążeń dla branży transportowej – czy faktycznie „ten” pakiet mobilności jest taki kłopotliwy.

Wiemy z doświadczenia, że Komisja Europejska ma problem z wdrożeniem praktyczny pakietu mobilności, bo czasami przepisy wychodzące z Parlamentu Europejskiego są mocno oderwane od zamysłu jaki przyświecał gdy powstawał pomysł danej regulacji, dlatego warto stale monitorować praktykę kontrolą jaką stosują kraje UE odnośnie płacy minimalnej, transportu drogowego, bo o samym pakiecie mobilności powstało tyle nieprawdziwych newsów, że najlepiej upewnić się w kilu źródłach.

Pakiet Mobilności a powrót kierowcy do domu

Francja surowo karze za brak obowiązkowego powrotu ciężarówek, gdyż zgodnie z Pakietem Mobilności to pracodawca powinien umożliwić powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub bazy:

  • w każdym okresie czterech kolejnych tygodni (tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy odpoczynek trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku)
  • lub

  • jeśli kierowca wykorzystał dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Francuskie przepisy za złą organizację pracy kierowcy i brak umożliwienia mu powrotu do miejsca zamieszkania przewidują karę roku pozbawienia wolności i 30.000 euro grzywny. W toku kontroli drogowej pobierana jest zazwyczaj kaucja w wysokości 2.250 euro, co nie oznacza, iż prokurator nie będzie uprawniony do nałożenia wyższej kary.

Jak się uchronić przed tego typu karami?

Pomimo najlepszych chęci działania zgodnie z prawem, ciężko jest przekonać branżę transportową do idealnego realizowania wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie ślepego realizowania postanowień pakietu mobilności. Brak logiki niektórych ustaw (o płacy zagranicznej, działaniu systemy IMI, ograniczeń nałożonych na operacje kabotażowe) zniechęca do ambitnego zgadzania się na kosztowne pomysły urzędników. Ale jeśli firmy transportowe chcą być konkurencyjne w unii europejskiej, to warto wiedzieć, które przepisy są zbyt kosztowne aby je ignorować, a z którymi można sobie pozwolić na luźniejsze podejście.

A zatem jak obejść obligatoryjny powrót kierowcy do miejsca zamieszkania?

Zalecamy odebrać od kierowcy oświadczenie o braku zamiaru powrotu do domu, które można pobrać klikając w link >>>TUTAJ<<<. Taki dokument będzie potwierdzeniem, iż we właściwy sposób organizujemy pracę kierowcy, ale to od niego samego zależy – gdzie będzie chciał odpoczynek wykorzystać. Być może właśnie we Francji. Należy podkreślić, że nie jest obligatoryjny powrót kierowcy do miejsca zamieszkania, ale sama organizacja jego pracy w transporcie międzynarodowym, umożliwiająca kierowcy odbiór odpoczynku w domu. Kierowca nie może bowiem zostać zmuszony do powrotu do kraju.

W ramach usługi WWD (Wsparcie w drodze) pomagamy kierowcom wyjaśniać podczas kontroli na drodze prawidłową organizację pracy i wytłumaczyć kontrolującym, że kierowca miał możliwość powrotu do miejsca zamieszkania. Usługa dostępna jest w 11 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski słowacki, hiszpański, portugalski, ukraiński, rosyjski).

Dokumentami potwierdzającymi prawidłową organizację pracy w transporcie drogowym są:

  • zapisy z tachografu,
  • plany pracy kierowców lub inne dokumenty potwierdzające umożliwienie kierowcy powrót do miejsca zamieszkania (np. bilety).

Warto zatem zaplanować pracę kierowcy tak, aby z zapisów tachografu faktycznie wynikało, że w danym okresie trzech lub czterech tygodni (w zależności, czy kierowca odebrał dwa następujące po sobie skrócone tygodniowego odpoczynki) – miał możliwość powrotu do miejsca zamieszkania, a następnie mógł podjąć kolejne zlecenie.

Jak żyć? – oszacuj swoje ryzyko i stres kierowcy

Warto świadomie podejmować decyzje o ryzyku – biorąc pod uwagę również aspekt stresu kierowcy. Jeśli nawet zignorujemy obowiązki ustawowe Unii Europejskiej, to nasza odwaga może nie być zgodna z odczuciami kierowcy. Wyjaśnienie w przystępny sposób na kim spoczywa udowadnianie zapewnienia możliwości powrotu kierowcy do bazy i wspólne ustalenie z kierowcą jak ma się zachowywać w przypadku kontroli tego przepisu, jaki dokument pokazać i co może a czego nie może żądać inspektor – pozwoli zmniejszyć dyskomfortu i lepszą współpracę kierowcy w sytuacji kontroli, bo to od niego zależy jak taka interwencja się zakończy.

Jeśli nadal masz obawy co do skuteczności takich rozwiązań lub chcesz sprawdzić jak rozwiązujemy zdalnie takie incydenty kontrolne umów się na bezpłatną konsultację w sprawie interwencji drogowych (np. we Francji).

Tagi